xả nước thải trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

xả nước thải trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Việc xả nước thải trái phép ra môi trường cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn.

This will help to more and more strictly control illegally discharged wastewater into the environment.

worldbank.org

– 60% hộ gia đình đấu nối xả nước thải vào hệ thống thoát nước công cộng.

– Sixty percent of households dispose of wastewater using a public sewerage system.

worldbank.org

– Trong khi 90% hộ gia đình xả nước thải vào bể tự hoại, chỉ 4% lượng phân bùn được xử lý.

– While 90 percent of households dispose wastewater to septic tanks, only 4 percent of the septage is treated.

worldbank.org

Viêc Turritopsis đang lan rộng ra khắp thế giới được ví như tàu bè đang xả nước thải tại cảng.

Turritopsis is believed to be spreading across the world through ballast water discharge.

WikiMatrix

Dân cư dọc theo kênh đã vứt rác, xả nước thải xuống nước khiến dòng kênh thêm ô nhiễm trong một thời gian rất dài.”

For too long, households along the canal had been dumping their waste in the water, adding to the pollution.”

worldbank.org

Đây là thành phố San Francisco, nơi đã có 1448 km đường ống nước thải nằm bên dưới thành phố và xả nước thải ra ngoài khơi.

This is the city of San Francisco, which has 900 miles of sewer pipes under the city already, and it releases its waste water offshore .

QED

Việc xả nước thải nội địa từ nhà cửa và doanh nghiệp đã gây ra hiện tượng phú dưỡng trong hệ sinh thái một cách hung hăng.

The inland discharge of clandestine sewage from homes and businesses has been causing eutrophication in the ecosystem in an aggressive way.

WikiMatrix

Họ đã xả nước thải có mức nhiễm xạ thấp ra biển để có chỗ chứa thêm nước thải có độ nhiễm xạ cao hơn ngay tại chỗ

They have discharged waste water with low levels of radioactivity into the sea to make room to store more highly contaminated waste water on site .

EVBNews

Điều tôi muốn làm là kéo chúng ta xuống cống rãnh, thực ra là xuống tận các cống xả nước thải bởi vì tôi muốn nói về bệnh tiêu chảy.

What I’d like to do is just drag us all down into the gutter, and actually all the way down into the sewer because I want to talk about diarrhea .

QED

Căn cứ cho rằng bên bị cáo đã quá bất cẩn từ đầu cho tới cuối trong việc xả nước thải từ nhà máy acetaldehyde của mình đã được chứng minh rõ ràng.

The presumption that the defendant had been negligent from beginning to end in discharging wastewater from its acetaldehyde plant is amply supported.

WikiMatrix

Ngoài ra còn có một số vấn đề ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn; cũng như ô nhiễm nguồn nước từ việc xả nước thải công nghiệp và nước thải.

There are also some problems air pollution in large cities; as well as water pollution from the discharge of sewage and industrial effluents.

WikiMatrix

Bất chấp tất cả, từ tháng 8 năm 1958, thay vì xả thải vào vịnh Hyakken (tâm điểm của cuộc điều tra và là nguồn gốc gây ra sự ô nhiễm), Chisso cho xả nước thải trực tiếp và sông Minamata.

Despite this, from September 1958, instead of discharging its waste into Hyakken Harbour (the focus of investigation and source of original contamination), it discharged wastewater directly into Minamata River.

WikiMatrix

– Mặc dù 60% hộ gia đình đấu nối xả nước thải vào hệ thống thoát nước công cộng, hầu hết nước thải được xả thẳng ra hệ thống tiêu thoát nước bề mặt, chỉ có 10% lượng nước thải được xử lý.

– Although 60 percent of households dispose of wastewater through a public sewerage system, much of this goes to the drainage system with only 10 percent of the wastewater treated.

worldbank.org

Sự thay đổi mục tiêu đó sẽ ảnh hưởng đến một số điểm đòn bẩy trên: thông tin về chất lượng nước sẽ trở thành bắt buộc và hình phạt pháp lý sẽ được thiết lập với bất kỳ trường hợp xả nước thải bất hợp pháp nào.

That goal change will effect several of the above leverage points: information on water quality will become mandatory and legal punishment will be set for any illegal effluent.

WikiMatrix

Nhiều nhà máy xử lý nước thải không có khử trùng giai đoạn cuối cùng và do xả nước thải mà một, mặc dù có sự xuất hiện sạch sẽ, vẫn còn chứa nhiều hàng triệu vi khuẩn trên mỗi lít, phần lớn trong số đó là vi khuẩn coliform tương đối vô hại.

Many sewage treatment plants have no sterilisation final stage and therefore discharge an effluent which, although having a clean appearance, still contains many millions of bacteria per litre, the majority of which are relatively harmless coliform bacteria.

WikiMatrix

Ngay sau 12:45 trưa, những người biểu tình trên đường cao tốc Francisco Fajardo gần Bello Monte bắt đầu chạy trốn khỏi khu vực sau khi bị các nhà chức trách bắn đạn hơi cay kéo dài hơn một giờ, và nhiều người lao vào sông Guaire, được dùng để xả nước thải, để tránh hơi cay.

Shortly after 12:45 p.m., protesters on the Francisco Fajardo Freeway near Bello Monte begin to flee the area after enduring over an hour of tear gas from authorities, with many leaping into the Guaire River, which is used for sewage drainage, to avoid the gas.

WikiMatrix

Đó là lí do ta bắt đầu thấy những dự luật được phổ biến, ví dụ, về môi trường thì có Hiệp định Aarhus, đó là Chỉ thị của Liên hiệp Châu Âu cho người dân quyền được biết, để nếu công ty cấp nước của bạn đang xả rác ra sông, xả nước thải ra sông, thì bạn có quyền được biết.

That’s why we’re starting to see more disclosure laws come out, so for example, on the environment, there’s the Aarhus Convention, which is a European directive that gives people a very strong right to know, so if your water company is dumping water into your river, sewage water into your river, you have a right to know about it .

QED

Và trong một số nơi thuộc vùng Vịnh Ả Rập, độ mặn của nước biển không ngừng nâng cao do việc xả nước muối thải từ các nhà máy khử muối.

And in parts of the Arabian Gulf, the seawater, the salinity is increasing steadily due to the discharge of waste brine from desalination plants.

ted2019

San Francisco xả ra 246 triệu lít nước thải mỗi ngày.

San Francisco produces 65 million gallons a day of waste water.

ted2019

Lần cải tạo phục hồi thứ hai được tiến hành vào năm 2007 bao gồm lắp đặt các đường ống nước xả thải và nắp cống mới.

A second renovation was conducted in 2007 and included the installation of new sewer pipes and manhole covers.

WikiMatrix

Hiện nay lượng nước thải này xả thẳng ra sông Sài Gòn không qua xử lý.

The plant will treat untreated wastewater that is currently being discharged to the Saigon River.

worldbank.org

Chỉ khoảng 10% nước thải công nghiệp và sinh hoạt được xử lý; nước từ các cống rãnh và nguồn thải công nghiệp xả thẳng vào các nguồn nước.

Only 10% of municipal and industrial wastewater is treated, and sewage and industrial effluent are dumped into watercourses.

worldbank.org

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *