what a pity trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

what a pity trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

What a pity Father’s dream never came true.

Thật tiếc là giấc mơ của Ba không bao giờ thành sự thực.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity.

Đáng tiếc.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity.

Tội nghiệp.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity.

Đáng tiếc thay.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity to bury them both.

Thật là khốn khổ khi phải chôn cất cả hai.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity.

Tiếc thật.

OpenSubtitles2018. v3

“This Aureliano,” General Moncada commented, “what a pity that he’s not a Conservative.”

“””Rất tiếc là – tướng Môncađa bình luận – Aurêlianô này lại không phải là một người Bảo hoàng””.”

Literature

What a pity.

Thật đáng tiếc.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity that you still miss something.

Đáng tiếc là anh vẫn còn thiếu một vài thứ.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity.

Chán thật.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity.

Tội nghiệp quá.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity

Thật đáng tiếc

OpenSubtitles2018. v3

What a pity.

Thật là một điều đáng tiếc.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity!

Thật đáng tiếc.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity we ever met.

Ta gặp nhau là một sai lầm.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity it is you persist in being so businesslike.

Thật đáng tiếc nếu như anh cứ chúi mũi vào những công việc như thế.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity!

Nhìn kìa!

OpenSubtitles2018. v3

What a pity they don’t export it.

Đáng tiếc là họ không xuất cảng nó.

OpenSubtitles2018. v3

What a pity.

Thật là tiếc quá.

QED

Oh, what a pity to waste such a strong, young and confident Tyto.

Thật đáng tiếc khi để phí… một tên Tyto mạnh mẽ, trẻ trung và tự tin như ngươi.

OpenSubtitles2018. v3

What a pitiful situation!

Tình trạng thật là bi thảm!

jw2019

What a pity they didn’t stop up the chinks and the crannies though, and thrust in a little lint here and there.

Một điều đáng tiếc họ đã không dừng lại chinks và những vết nứt mặc dầu, và lực đẩy trong một chút ít lint ở đây và ở đó .

QED

What a pity it would be if we allowed ourselves to be burdened down with unnecessary weights that could impede us when we are so close to the end!

Thật đáng tiếc khi sắp về đích mà chúng ta lại để những gánh nặng không cần thiết khiến mình mệt mỏi!

jw2019

What a pity it wouldn’t stay!’sighed the Lory, as soon as it was quite out of sight; and an old Crab took the opportunity of saying to her daughter’Ah, my dear!

Một điều đáng tiếc nó sẽ không ở lại thở dài Lory, ngay sau khi nó đã được khá ra khỏi cảnh; và một cua nắm lấy cơ hội nói với con gái mình ” Ah, thân yêu của tôi!

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.