“warranty” là gì? Nghĩa của từ warranty trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

“warranty” là gì? Nghĩa của từ warranty trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

warranty

warranty /’wɔrənti/

 • danh từ
  • sự cho phép; sự được phép, quyền (được làm việc gì)
  • (pháp lý) sự bảo đảm (hàng hoá đúng quy cách…)


 bảo đảm
 chứng chỉ nộp thuế
 đảm bảo
 sự bảo đảm
 sự chứng minh
 ủy quyền
Lĩnh vực: điện
 bảo hành
Lĩnh vực: ô tô
 phiếu bảo hành
Lĩnh vực: giao thông & vận tải
 việc bảo hành
warranty test
 sự thí nghiệm nghiệm thu

 điều khoản bảo đảm
 điều khoản đặc ước
 điều khoản đặt ước
 điều khoản thứ yếu
 • breach of warranty: vi phạm điều khoản thứ yếu
 •  giấy bảo đảm
   giấy bảo hành
 • product warranty: giấy bảo hành sản phẩm
 •  giấy bảo hành (hàng hóa)
   sự bảo đảm
 • collateral warranty: sự bảo đảm kèm thêm
 • express warranty: sự bảo đảm minh thị
 • floating warranty: sự bảo đảm luân chuyển
 • implied warranty: sự bảo đảm ngụ ý
 • liability based on expressed warranty: trách nhiệm dựa trên sự bảo đảm minh thị
 • liability based on implied warranty: trách nhiệm dựa trên sự bảo đảm mặc thị
 • parts and labour warranty: sự bảo đảm vật liệu và nhân công
 •  sự bảo hành
   sự cam kết
 • express warranty: sự cam kết rõ ràng
 • implied warranty: sự cam kết ngầm
 • absolute warranty of seaworthiness
   sự đảm bảo tuyệt đối khả năng đi biển (của tàu)
  average warranty
   điều khoản miễn bồi thường tổn thất một phần
  burglar-alarm warranty
   bảo đảm báo động phòng gian (trộm cắp)
  floating warranty
   bảo đảm liên đới
  implied warranty
   hiểu ngầm
  implied warranty
   mặc thị
  product warranty
   cam kết sản phẩm
  sailing warranty
   đặc khoản đi biển
  sailing warranty
   giấy phép ra khơi
  theory of breach of warranty
   thuyết vi phạm bảo đảm
  theory of breach of warranty
   thuyết vi phạm đảm bảo
  warranty card
   phiếu bảo hành
  warranty certificate
   giấy bảo hành
  warranty costs
   chi phí bảo hành

  .

  warranty deed
   chứng thư bảo đảm
  warranty liability
   trách nhiệm bảo đảm
  warranty of quality
   bảo đảm chất lượng
  warranty of title
   giấy chứng nhận quyền sở hữu

  [ ‘ wɔrənti ]

 • danh từ

  o   sự bảo đảm; chứng chỉ nộp thuế

  §   warranty clause : điều khoản bảo đảm

  §   warranty contract : hợp đồng bảo đảm

 • Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

  Warranty

  Cam kết

  Sự cam đoan bằng văn bản của người được bảo hiểm về sự tồn tại hoặc không tồn tại một điều kiện nào đó và trên thực tế là một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Ví dụ, một người được bảo hiểm cam kết rằng hệ thống phun nước chữa cháy tự động đang hoạt động. Vì vậy, công ty bảo hiểm tính phí bảo hiểm hỏa hoạn thấp đi. Những cam đoan của người được bảo hiểm trong giấy yêu cầu bảo hiểm tài sản được coi như cam kết, nhưng không được coi là việc miêu tả/trình bày, như trong trường hợp giấy yêu cầu bảo hiểm nhân thọ. Xem thêm representations.Sự cam kết bằng văn bản của người được bảo hiểm về sự sống sót hoặc không sống sót một điều kiện kèm theo nào đó và trên thực tiễn là một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Ví dụ, một người được bảo hiểm cam kết rằng mạng lưới hệ thống phun nước chữa cháy tự động hóa đang hoạt động giải trí. Vì vậy, công ty bảo hiểm tính phí bảo hiểm hỏa hoạn thấp đi. Những cam kết của người được bảo hiểm trong giấy nhu yếu bảo hiểm gia tài được coi như cam kết, nhưng không được coi là việc miêu tả / trình diễn, như trong trường hợp giấy nhu yếu bảo hiểm nhân thọ. Xem thêm representations .

  Xem thêm: guarantee, warrant, warrantee

  admin

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *