Kiến thức về câu chủ động và câu bị động trong tiếng Anh

Kiến thức về câu chủ động và câu bị động trong tiếng Anh
Câu dữ thế chủ động và câu bị động là một trong những chủ điểm ngữ pháp vô cùng mê hoặc trong tiếng Anh. Câu bị động không hề khó như những bạn vẫn nghĩ, ngược lại, cách sử dụng, cấu trúc của nó khá đơn thuần nếu những bạn chịu khó bỏ thời hạn ra học. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ san sẻ cho những bạn học viên những kỹ năng và kiến thức về câu bị động và câu dữ thế chủ động trong tiếng Anh nhé .

1. Chủ đề: câu chủ động trong tiếng Anh

1.1. Cách dùng câu chủ động trong tiếng Anh

cách dùng câu chủ động

Câu dữ thế chủ động trong tiếng Anh là câu mà chủ ngữ trong câu triển khai hành vi đến một vật hoặc người khác.

Ví dụ: Lan did her homework last week (Lan đã làm bài tập về nhà của cô ấy tuần trước rồi).

Ta thấy rằng chỉ thể được nhắc đến trong câu trên là Lan và bản thân chủ thể tự triển khai việc làm bài tập về nhà, do đó ta sử dụng câu dữ thế chủ động.

1.2. Cấu trúc câu chủ động trong tiếng Anh

S + V + O

Trong đó : S ( subject ) : chủ ngữ V ( verb ) : động từ O ( object ) : tân ngữ Chú ý : động từ có trong câu sẽ được chia theo những thì thích hợp với ngữ cảnh của câu. Ví dụ : My parents are preparing the dinner S be Ving O Ta thấy chủ thể cha mẹ tôi trọn vẹn hoàn toàn có thể tự triển khai được việc sẵn sàng chuẩn bị bữa tối ( Động từ prepare ở câu trên được chia theo thì hiện tại tiếp nối ).

2. Câu bị động trong tiếng Anh

2.1. Cách dùng câu bị động trong tiếng Anh

Câu bị động được dùng khi bản thân chủ thể trong câu không tự thực thi hành vi của mình. Câu bị động được dùng khi những bạn muốn nhấn mạnh vấn đề vào một hành vi ở trong câu mà không muốn nhấn mạnh vấn đề vào tác nhân gây ra hành vi đó. Ví dụ : The homework is done everyday. ( Bài tập về nhà được hoàn thành xong mỗi ngày ) Trong ví dụ ở trên người ta muốn đưa thông tin rằng bài tập về nhà được làm hằng ngày. Ai làm những bìa tập đó không quan trọng, không cần nhắc tới hoặc là không ai có thông tin về người đó.

2.2. Cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh

Câu chủ động

S V O

Câu bị động

S TOBE V3 / V-ed

( chủ ngữ + dạng được chia của động từ tobe + động từ ở dạng phân từ 2 ). Nếu câu dữ thế chủ động trong tiếng Anh được chia ở thì nào thì động từ tobe trong câu bị động được chia theo thì đó. Chúng ta vẫn phải tuân thủ theo nguyên tắc chủ ngữ ở dạng số nhiều thì động từ tobe được chia ở dạng số nhiều còn chủ ngữ ở dạng số ít thì động từ tobe được chia ở dạng số ít.

Ví dụ:

He planted many trees in his garden. ( anh ấy đã trồng rất nhiều cây ở vườn nhà anh ấy ) S1 V O Câu dữ thế chủ động được chia ở thì quá khứ nên ta chia TOBE bị động ở thì quá khứ, ta có câu thể bị động là : => > Many trees were planted in his garden by him. ( rất nhiều cây được trồng ở vườn của anh ấy bởi anh ấy ) S BE V ( P2 )

Lưu ý: “by him” có thể được bỏ đi trong câu bị động

Nếu là loại động từ có hai tân ngữ khi muốn nhấn mạnh vấn đề vào tân ngữ nào người ta sẽ đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ trong câu bị động nhưng thường thì chủ ngữ hài hòa và hợp lý của câu bị động trong tiếng Anh đó là tân ngữ gián tiếp. Ví dụ : I gave him a pen = I gave a pen to him = he was given a pen ( by me ). – Lưu ý vận dụng chung : + Nếu chủ ngữ Open trong câu dữ thế chủ động là những từ sau : they, people, everyone, someone, anyone, … thì sẽ được bỏ đi trong câu bị động Ví dụ : Someone stole my phone last night ( Ai đó đã trộm điện thoại cảm ứng của tôi đêm trong ngày hôm qua ). => My phone was stolen last night ( Điện thoại của tôi đã bị lấy trộm vào đêm qua ).

3. Cách chuyển đổi câu chủ động trong tiếng Anh sang bị động 

Cách chuyển câu chủ động sang bị động

Điều kiện để hoàn toàn có thể chuyển câu dữ thế chủ động sang bị động là câu chủ độngh phải có tân ngữ do tại sau khi chuyển tân ngữ của câu dữ thế chủ động chính là chủ ngữ của câu bị động.

3.1. Công thức chuyển câu chủ động sang câu bị động

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn S + V ( s / es ) + O S + am / is / are + Vpp
Hiện tại tiếp nối S + am / is / are + V-ing + O S + am / is / are + being + Vpp
Hiện tại triển khai xong S + have / has + Vpp + O S + have / has + been + Vpp
Quá khứ đơn S + V ( ed / bqt ) + O S + was / were + Vpp
Quá khứ tiếp nối S + was / were + V-ing + O S + was / were + being + Vpp
Quá khứ hoàn thành xong S + had + Vpp + O S + had + been + Vpp
Tương lai đơn S + will + V-infi + O S + will + be + Vpp
Tương lai triển khai xong S + will + have + Vpp + O S + will + have + been + Vpp
Tương lai gần S + am / is / are going to + V-infi + O S + am / is / are going to + be + Vpp
Động từ khuyết thiếu S + ĐTKT + V-infi + O S + ĐTKT + be + Vpp

Trên đây là cách chuyển từ thể dữ thế chủ động sang thể bị động cho 12 dạng thì trong tiếng Anh. Ví dụ vận dụng dưới đây vận dụng với động từ meet ( gặp ) sẽ giúp cho những bạn có cái nhìn tổng quát nhất.

Dạng thì

Thể chủ động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu meet Met
Dạng To + verd To meet To be met
Dạng V-ing meeting Being met
Dạng V3 / V-ed ( không có ) ( không có )
Thì hiện tại đơn Meet Am / is / are met
Thì hiện tại tiếp nối Am / is / are meeting Am / is / are being met
Thì hiện tại triển khai xong Have / has met Have / has been met
Thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối Have / has been meeting Have / has been being met
Thì quá khứ đơn Met Was / were met
Quá thứ tiếp nối Was / were meeting Was / were being met
Quá khứ hoàn thành xong Had met Had been met
Quá khứ triển khai xong tiếp nối Had been meeting Had been being met
Tương lai đơn Will meet Will be met
Tương lai tiếp nối Will be meeting Will be being met
Tương lai triển khai xong Will have met Will have been met
Tương lai triển khai xong tiếp nối Will have been meeting Will have been being met

3.2. Các bước chuyển câu chủ động sang câu bị động

các bước chuyển câu chủ động sang câu bị động

Bước 1 : xác lập tân ngữ ở trong câu dữ thế chủ động, chuyển thành chủ ngữ ở trong câu bị động. Bước 2 : xác lập thì trong câu để hoạt động từ từ thể dữ thế chủ động sang thể bị động. Bước 3 : chuyển chủ ngữ ở câu dữ thế chủ động thành tân ngữ ở câu bị động rồi thêm chữ by phía trước tân ngữ. Ví dụ :

  • My mother waters this tree everyday .

=> This tree is watered ( by my mother ) everyday.

  • Lan invited Minh to her birthday party last night .

=> Minh was invited to Lan’s birthday party last night.

=> The dinner is being prepared ( by his mother ) in the kitchen.

3.3. Những lưu ý khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động trong tiếng Anh

– Các nội động từ không được dùng ở thể bị động Ví dụ : her leg hurts ( ngón chân của cô ấy bị đau ) – Khi chủ ngữ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính của hành vi cũng không được chuyển sang thể bị động. – Khi to be / to get + Vpp không hề mang nghĩa bị động và mang những nghĩa sau : + Khi nói về trường hợp mà chủ thể đang đương đầu. Ví dụ : She got lost in the maze of the town yesterday ( cô ấy đã rời ra mớ hỗn độn của thị xã ngày trong ngày hôm qua ) + Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy Ví dụ : the little girl gets dressed very slowly – Mọi sự biến hóa về thời hạn sẽ tác động ảnh hưởng đến “ tobe ” còn phân thứ 2 thì giữ nguyên + “ To be made of ” ( làm bằng vật liệu gì đó ) Ví dụ : this chair is made of wood ( cái ghế đẩu này được làm từ gỗ ). + “ to be made from ” – được là từ cái gì đó ( đề cập đến việc nguyên vật liệu bị đổi khác khỏi trạng thái bắt đầu để làm ra vật ) Ví dụ : this book is made from wood ( cuốn sách này được làm từ gỗ ) + “ to be made out of ” – được làm bằng ( đề cập đến quy trình làm ra vật nào đó ) Ví dụ : this cake was made out of flour, sugar, eggs, milk ( cái bánh này được làm từ bột mì, đường, trứng và sữa ) + “ to be made with ” – được làm với ( đề cập đến chỉ một trong rất nhiều vật liệu làm ra vật ) Ví dụ : this cake tastes good because it was made with a lot of eggs ( cái bánh này có vị rất ngon vì nó được làm bởi rất nhiều trứng ). – Cách phân biệt marry ( kết hôn ) và divorce ( ly hôn ) trong 2 thể dữ thế chủ động và bị động + Khi không có tân ngữ trong câu thì người Anh ưa dùng get married ( kết hôn ) và get divorced ( ly hôn ) trong dạng informal english ( tiếng Anh không sang trọng và quý phái ). Ví dụ : Lan and Minh got married last month ( informal – không sang chảnh ) Lan and Minh married last month ( formal ) After 2 unhappy years they got divorced ( informal ) After 2 unhappy years they divorced ( formal ) + Sau marry và divorce là một tân ngữ trực tiếp thì không có giới từ : to marry / divorce sb Ví dụ : she married a doctor. Lan is going to divorce Quoc ( Lan sẽ ly hôn với Quốc ) + to be / get married + to sb có nghĩa là cưới ai ( lúc này giới từ “ to ” là bắt buộc ) Ví dụ : she got married to her childhood boyfriend ( cô ấy đã lấy bạn trai thời ấy thơ của cô ấy ). She has been married to Long for 10 years and she still does not understand him ( cô ấy đã cưới Long 10 năm nhưng đến giờ đây cô ấy vẫn không hiểu anh ấy ).

4. Các dạng trong câu bị động thường gặp

4.1. Bị động với những động từ có hai tân ngữ

Một số động từ đi theo sau nó bởi hai tân ngữ như give, lend, send, show, buy, make, get, … thì thường sẽ có hai câu bị động Ví dụ 1 : I gave him a pen ( tôi đã đưa cho anh ấy một cái bút bi ) => A pen was given to him ( một cái bút bi đã được đưa cho anh ta ) => He was given a pen by me ( anh ta đã được tôi đưa cho một cái bút bi ) Ví dụ 2 : She send her friends a gift => Her friends were sent a gift => A gift was sent to her friends ( by her )

4.2. Thể bị động của các động từ mang nghĩa tường thuật

Các động từ tường thuật thường gặp như assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, … Chủ ngữ : S – chủ ngữ S ’ – chủ ngữ bị động O – tân ngữ O ’ – tân ngữ bị động

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S ’ + V ’ + … Cách 1 : S + BE + Vpp + to V People say that she is very good. → She is said to be very good ( cô ấy được người ta khen rất tốt ).
Cách 2 : It + be + Vpp + THAT + S + V People say that she is very good ( họ nói cô ấy rất tốt ). → It’s said that she is very good ( cô ấy được khen tốt ).

4.3. Câu nhờ vả là câu chủ động

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

… have sb + V ( BI ) st … have st + Vpp ( + by sb ) Linh has her son buy a cup of tea ( Linh nhờ con trai mua 1 cốc trà ). → Linh has a cup of tea bought by her son ( Linh nhờ con mua tách trà ).
… make sb + V ( BI ) st … ( st ) + be made + to V + ( by sb ) Linh makes her friend do her home work ( linh nhờ bạn cô ấy làm hộ bài tập về nhà ). → Her homework is made to do by her friend.
… get + sb + to V + st … get + st + Vpp + ( by sb ) Linh gets her husband to clean the bedroom for her ( Linh nhờ chồng dọn giúp phòng ngủ ). → “ Linh gets the bedroom cleaned by her husband ” ( Linh nhờ chồng dọn phòng ngủ )

4.4. Câu chủ động trong tiếng Anh mang ý nghĩa là câu hỏi

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

“ Do / does + S ( chủ ngữ ) + V ( BI ) + O ( tân ngữ ) ? ” Am / is / are + S + Vpp + ( by O ) ? “ Do we clean our bedroom ? ” – “ chúng hãy dọn phòng ngủ đi ” → Is our bedroom cleaned ( by us ) ?
Did + S + V ( BI ) + O … ? Was / were + S + Vpp + by + … ? “ Can you bring your book to teacher’s desk ? ” – “ bạn hoàn toàn có thể mang cuốn sách của bạn lên đây cho giáo viên được không ? ” → “ Can your book be brought to teacher’s desk ? ”
Modal V + S + V ( BI ) + O ? Modal V + S + be + Vpp + by + O ? Can you move the table ? → Can the table be moved ? ( Chuyển cái bàn đi chỗ khác giùm được không ? )
have / has / had + S + Vpp + O ? Have / has / had + S + been + Vpp + by + O ? “ Has Lan done her homework ? ” – “ Lan đã làm bài tập hay chưa ? ” → “ Has Lan home work been done ( by her ) ? ” – “ Lan đã làm bài tập xong chưa ? ”

4.5. Thể bị động với các động từ chỉ quan điểm và ý kiến

Một số động từ tiêu biểu vượt trội chỉ quan điểm quan điểm là : think, say, suppose, believe, consider / report Ví dụ : People think she stole his money ( họ nghĩ cô ấy lấy trộm tiền của anh ta ) => It is thought that she stole his money. => She is thought to have stolen his money ( cô ấy bị mọi người nghĩ ăn trộm tiền của anh ấy ).

4.6. Câu bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ chỉ giác quan là những động từ chỉ nhận thức của con người như : see, hear, watch, look, notice, … – Cấu trúc : S + V ( động từ chỉ giác quan ) + SB + V-ing Công thức này được sử dụng khi tận mắt chứng kiến ai đó làm cái gì và chỉ thấy được một phần của hành vi đang diễn ra và bị một hành vi khác xen vào. Ví dụ : She watched them playing badminton ( Cô ấy nhìn thấy họ đang chơi cầu lông ) => They were watched playing badminton. ( họ được nhìn thấy đang chơi cầu lông ) – Cấu trúc : S + V ( động từ chỉ giác quan ) + SB + V Cấu trúc này được sử dụng khi ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm điều gì từ đầu đến cuối. Ví dụ : I heard her laugh ( tôi nghe thấy cô ta cười ) => She was heard to laugh ( cô ấy được nghe thấy là đã cười )

4.7. Câu chủ động trong tiếng Anh là mệnh lệnh

– Ở thể khẳng định chắc chắn Chủ động : V + O + … Bị động : Let O + be + Vpp Ví dụ : put your book down => Let your book be put down. ( bỏ quyển sách xuống ) – Thể phủ định Chủ động : Do not + V + O Bị động : Let + O + not + be + Vpp Ví dụ : Do not take this pen ? => Let this pen not be taken. ( không lấy cái bút này )

5. Mẹo học nhanh câu bị động

Nhiều bạn khi học câu bị động thường học thuộc công thức câu bị động của thì này là gì, thì kia là gì, việc này rất mất thời hạn và những bạn sẽ nhanh gọn quên ngay sau đó. Sau đây mình sẽ lần lượt ra mắt từng phần tới những bạn nhé.

mẹo học câu bị động

– Điều kiện bắt buộc của một câu bị động là phải có động từ TO BE và V3 / ED, do đó để chuyển một câu từ dạng dữ thế chủ động sang dạng bị động thì tất cả chúng ta chỉ cần đi tìm TO BE và Vpp này. VD : I am going to build a house ( tôi sẽ xây một ngôi nhà ) – Tìm Vpp : Trong câu dữ thế chủ động đề bài cho khi nào cũng có động từ, do đó tất cả chúng ta chỉ việc lấy động từ này rồi đưa nó lên Vpp, chú ý quan tâm là động từ này sẽ đứng ngay sau tân ngữ của câu. Ta thấy câu trên có hai động từ là ” going ‘ và ” build “, ta sẽ chọn động từ ” build ” để đưa lên Vpp do tại sau ” build ” là tân ngữ ” a house ” : build => built – Tìm TO BE : ” To be ” cũng có ” am, is, are “, ” was, were “, … do đó để chọn đúng ” to be ” ta phải nhớ : ” To be ” phải cùng thì hoặc cùng dạng với động từ bắt đầu ở câu gốc. Trong ví dụ trên động từ ở câu dữ thế chủ động gốc đang là to verb ( to build ) nên ” to be ” cũng phải là to verb ( ” to be ” ) => Câu bị động giờ đây là : …. + TO BE BUILT + … – Lưu ý : Khi chuyển từ câu dữ thế chủ động sang câu bị động trong tiếng Anh thì cũng ta phải bảo toàn thì và dạng của câu đề, do đó giữa chủ ngữ và động từ còn gì tất cả chúng ta phải đưa nó xuống câu bị động. Trong ví dụ trên còn ” am going ” => Câu bị động giờ đây là : … + AM GOING TO BE BUILT + … Bước tiếp theo khi chuyển từ câu dữ thế chủ động thành câu bị động mà hầu hết ai cũng biết là hoán vị vị trí chủ ngữ và tân ngữ và thêm ” BY ” trước tân ngữ mới, do đó ” THE HOUSE ” sẽ được đưa ra đầu câu làm chủ ngữ mới và kéo theo chữ ” AM ” trong … + AM GOING TO BE BUILT + … phải chuyển thành ” IS ” để chúng hòa hợp với nhau. Câu bị động ở đầu cuối là : a house is going to be built by me Giải thích cụ thể thì thấy có vẻ như dài dòng nhưng thức tế những bạn chỉ cần làm qua 1 lần lần sau những bạn hoàn toàn có thể chuyển bất kể câu dữ thế chủ động trong tiếng Anh ở thì nào sang câu bị động mà không cần phải nhớ công thức. Chúng ta xét thêm một ví dụ nữa như sau : he has been bulding the house for 3 years – Tìm V3 : BUILDING => BUILT – Tìm ” To be ” : động từ gốc ” BUILDING ” => ” to be ” là BEING. Hoán vị chủ ngữ, động từ và chuyển những chữ còn lại xuống ta có câu bị động là : The house has been being built by him for 3 years – cách viết câu bị động của bất kể thì nào Mình đã hướng dẫn những bạn cách học để viết công thức của bất kỳ thì nào trong tiếng Anh trong vòng 10 phút. Để viết công thức câu bị động của những thì những bạn chỉ cần xem lại bài giảng trên để viết công thức thì bạn muốn xuống, sau đó tất cả chúng ta sẽ dùng cách đổi khác như phần trên thì sẽ viết được công thức câu bị động của bất kể thì nào. Ví dụ : Viết công thức câu bị động của thì hiện tại triển khai xong tiếp nối. Công thức câu dữ thế chủ động : S + HAVE / HAS + BEEN + V-ING + O – Tìm Vpp : lấy ” V-ING ” đổi thành Vpp => Vpp – Tìm ” To be ” : câu đề có ” V-ING ” => ” to be ” là ” BEING “.

– Hoán vị và đưa các chữ còn lại xuống ta có:

S ( mới ) + HAVE / HAS + BEEN BEING + Vpp + BY O ( mới ). Trên đây là toàn bộ những kỹ năng và kiến thức rất hay về câu dữ thế chủ động và câu bị động trong tiếng Anh, hy vọng những bạn sẽ có thêm được nhiều kỹ năng và kiến thức có ích để vận dụng vào việc học tiếng Anh một cách hiệu suất cao.

>> Đọc tiếp:

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *