Vốn góp là gì?

Vốn góp là gì?
Nền kinh tế tài chính Nước Ta lúc bấy giờ đang trên đà tăng trưởng với nhiều mô hình kinh doanh thương mại phong phú, nhiều quy mô doanh nghiệp link, hợp tác tạo động lực cho nền kinh tế tài chính tăng trưởng. Cùng với đà tăng trưởng đó, nhiều thuật ngữ tương quan đến việc xây dựng doanh nghiệp, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của doanh nghiệp được sử dụng, nhiều nhất phải kể đến thuật ngữ “ Vốn góp ” .

Vậy Vốn góp là gì? Quy định của pháp luật về tài sản góp vốn của doanh nghiệp như thế nào? Chuyền quyền sở hữu tài sản góp vốn như ra sao?

Vốn góp là gì?

Vốn góp là số tiền hoặc gia tài được quy ra tiền ( tính bằng Đồng Việt Nam ) để tạo thành vốn điều lệ của doanh nghiệp, việc góp vốn hoàn toàn có thể được thực thi trong quy trình tiến độ xây dựng doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp đã xây dựng nhưng cần góp thêm vốn điều lệ để tăng trưởng kinh doanh thương mại .

Quy định của pháp luật về tài sản góp vốn của doanh nghiệp như thế nào?

Về tài sản góp vốn thì pháp luật Việt Nam hiện nay quy định rất cụ thể, rõ ràng trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tài sản góp vốn phải là Đồng Việt Nam.

Bạn đang đọc: Vốn góp là gì?

Đối với những gia tài khác mà không phải Đồng Việt Nam như : vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, ngoại tệ tự do quy đổi, tuyệt kỹ kỹ thuật công nghệ tiên tiến hoặc gia tài khác thì phải được định giá bằng Đồng Việt Nam .
Tuy nhiên chỉ cá thể, tổ chức triển khai là chủ sở hữu hợp pháp so với quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả, quyền tương quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền so với giống cây cối và những quyền sở hữu trí tuệ khác mới có quyền sử dụng gia tài này để góp vốn .
Khi góp vốn vào một doanh nghiệp thì chủ sở hữu phần vốn góp sẽ trở thành thành viên chiếm hữu CP so với công ty CP, trở thành thành viên sở hữu phần vốn góp so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn như thế nào?

Hiểu được vốn góp là gì? Các loại tài sản góp vốn như thế nào? Tuy nhiên không phải ai cũng biết quy trình góp vốn theo quy định pháp luật hiện hành, cùng chúng tôi làm rõ trong phần nội dung này.

Chủ đầu tư có thể góp vốn bằng tiền mặt, chuyển khoản qua ngân hàng. Tuy nhiên đối với tài sản góp vốn không phải tiền mặt thì cần thực hiện thủ tục định giá tài sản và chuyển quyền sở hữu tài sản vào doanh nghiệp theo quy định tại điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Về định giá tài sản thì nhà đầu tư cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để định giá tài sản thành Đồng Việt Nam. Đối với trường hợp thành viên, cổ đông sáng lập định giá thì phải được thực hiện theo nguyên tắc nhất trí, được sự chấp thuận của thành viên, cổ đông sáng lập công ty.

Khi thực thi định giá gia tài góp vốn sẽ xảy những trường hợp như trường hợp gia tài góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tiễn tại thời gian góp vốn. Để xử lý vướng mắc này doanh nghiệp cần thực thi cho chủ sở hữu, nhà đầu tư góp vốn, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị góp thêm vốn bằng số vốn chênh lệch giữa giá trị định giá và giá trị thực tiễn của gia tài góp vốn .
Khi có thiệt hại xảy ra do việc định giá gia tài sai giá trị thì những chủ sở hữu, nhà đầu tư góp vốn, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị phải đồng thời trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .

Về chuyển quyền sở hữu tài sản có đăng ký quyền sở hữu góp vào doanh nghiệp thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với trường hợp này thì nhà nước sẽ không thu tiền lệ phí trước bạ.

Theo lao lý tại Điều 36 Luật doanh nghiệp năm năm trước thì trường hợp góp vốn bằng gia tài không ĐK quyền sở hữu phải lập thành biên bản .
Trong biên bản phải ghi rõ loại gia tài, tổng giá trị gia tài góp vốn, tỉ lệ của tổng giá trị gia tài đó trong vốn điều lệ của doanh nghiệp, chữ ký của những bên gồm có người góp vốn, đại diện thay mặt theo ủy quyền của người góp vốn, đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty ; sách vở chứng tỏ tư cách pháp nhân của doanh nghiệp được góp vốn ; số quyết định hành động xây dựng hoặc ĐK của người góp vốn .

Trường hợp còn thắc mắc liên quan đến bài viết Vốn góp là gì? Quý vị có thể gửi tới chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng qua Tổng đài 1900 6557, trân trọng!

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *