Phó chủ tịch – Wikipedia tiếng Việt

Phó chủ tịch – Wikipedia tiếng Việt

Phó Chủ tịch (trong tiếng Anh-Anh: Phó Chủ tịch dùng cho chính phủ và Giám đốc dùng cho chức danh tương đương trong công ty) là một chức danh chính phủ hoặc doanh nghiệp dưới quyền Chủ tịch (giám đốc quản lý) về xếp hạng. Nó cũng có thể ám chỉ phó chủ tịch điều hành, biểu thị rằng phó chủ tịch là chi nhánh điều hành của chính phủ, trường đại học hoặc công ty. Tên xuất phát từ chữ Latinh vice nghĩa là “thay cho”.[1] Ở một số nước, phó chủ tịch được gọi là phó tổng thống. Trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, VP là từ viết tắt có thể được sử dụng.

Trong cơ quan chính phủ[sửa|sửa mã nguồn]

Trong chính phủ nước nhà, phó Tổng thống là một người có nghĩa vụ và trách nhiệm chính chính là hành vi thay cho tổng thống trong trường hợp tổng thống chết, từ chức hoặc mất năng lượng. Phó tổng thống được bầu cùng với tổng thống là người cùng ứng cử của họ, hoặc hiếm khi được chỉ định một cách độc lập sau cuộc bầu cử của tổng thống .Hầu hết những chính phủ nước nhà có phó tổng thống khi nào cũng có một người trong vai trò này, ở một số ít vương quốc có từ hai phó tổng thống trở lên – riêng biệt có trường hợp có 12 phó tổng thống như Iran. Nếu tổng thống không xuất hiện, chết, từ chức, hoặc nếu không thì không hề làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, phó tổng thống sẽ thường làm tổng thống. Trong nhiều mạng lưới hệ thống tổng thống, phó tổng thống không nắm giữ nhiều quyền lực tối cao chính trị hàng ngày, nhưng vẫn được coi là một thành viên quan trọng trong nội những. Một số phó Tổng thống ở châu Mỹ giữ chức quản trị Thượng viện ; ví dụ, ở Argentina, Hoa Kỳ và Uruguay. Phó Tổng thống nhiều lúc đảm nhiệm 1 số ít trách nhiệm nghi lễ của tổng thống, ví dụ điển hình như tham gia những công dụng và sự kiện mà tổng thống thực sự hoàn toàn có thể quá bận nên không tham gia ; ví dụ, Phó Tổng thống của Hoa Kỳ tiếp tục tham gia đám tang của những nhà chỉ huy quốc tế đại diện thay mặt cho tổng thống. Trong những mạng lưới hệ thống nghị viện hoặc bán tổng thống, Phó Tổng thống hoàn toàn có thể cùng sống sót với Thủ tướng, như trường hợp ở Ấn Độ và Namibia, nhưng sự hiện hữu của cả hai văn phòng đồng thời là hiếm .

Trong doanh nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

Trong doanh nghiệp, “phó chủ tịch” đề cập đến vị trí phân cấp từ các vị trí cấp rất cao trực tiếp báo cáo cho các ủy viên điều hành cấp C (trong các công ty phi tài chính), đến các vị trí phi quản lý cấp trung với 4-10 năm kinh nghiệm (trong các công ty tài chính).

Trong những doanh nghiệp phi kinh tế tài chính, phó chủ tịch thường báo cáo giải trình trực tiếp với quản trị hoặc Tổng giám đốc quản lý và điều hành của công ty và là thành viên của nhóm quản trị điều hành quản lý. Một số công ty kinh doanh thương mại sử dụng thuật ngữ này để cá thể có chức vụ phó quản trị chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những bộ phận kinh doanh thương mại đơn cử ( ví dụ : Phó quản trị pháp lý, Phó quản trị bán hàng và tiếp thị, Phó quản trị kinh tế tài chính hoặc Phó quản trị nhân sự ) .Khi có một số ít phó quản trị trong một công ty, những cá thể này đôi lúc độc lạ với những chức vụ biểu lộ những vị trí cao hơn như phó quản trị điều hành quản lý và / hoặc phó quản trị cấp cao với đội ngũ quản trị còn lại giữ chức phó quản trị. Chức vụ trợ lý phó quản trị hoặc phó phó quản trị được sử dụng trong những tổ chức triển khai lớn bên dưới phó quản trị và hoàn toàn có thể có một list rất phức tạp của những loại VP khác như đã thấy trong phần tiếp theo .

Như nhiều người trong số các VP có nhân viên tối thiểu báo cáo cho họ, sự cần thiết của họ đã được đặt câu hỏi, với ví dụ Tạp chí Inc. tranh luận để san bằng hệ thống phân cấp của công ty.[2] Tương tự, khi các trường đại học đã áp dụng cấu trúc doanh nghiệp[3] có sự lo ngại về sự phình to của bộ máy hành chính và trả quá nhiều tiền cho VP.[4] Một số nhà bình luận thậm chí còn tuyên bố sự gia tăng của các VP và các quản trị viên khác đang phá hủy các trường đại học.[5] “Phó chủ tịch công ty “là một thuật ngữ cũ hơn thường là một phó chủ tịch được đặt tên là một nhân viên công ty của ban giám đốc. Không phải tất cả các phó chủ tịch trong một công ty trong môi trường kinh doanh hiện đại được đặt tên như một nhân viên công ty chính thức.[cần dẫn nguồn]

Thứ bậc của những phó chủ tịch[sửa|sửa mã nguồn]

Tùy thuộc vào tổ chức triển khai đơn cử, dưới đây hoàn toàn có thể là một ví dụ về mạng lưới hệ thống phân cấp của những phó quản trị :

  • Phó chủ tịch điều hành cấp cao (Sr. EVP, SEVP)
  • Phó chủ tịch điều hành thứ nhất (1EVP or FEVP)
  • Phó chủ tịch điều hành (EVP)
  • Phó chủ tịch cao cấp(SVP)
  • Phó chủ tịch (VP)
  • Phó Chủ tịch bổ sung (AVP)
  • Phó chủ tịch trợ lý (Asst. VP)
  • Đồng Phó chủ tịch (Jt. VP)
  • Phó chủ tịch liên kết
  • Phó chủ tịch cấp trung (Jr. VP)
Cấp Cán sự điều hành ở Mỹ Cán sự điều hành ở Anh Cán sự điều hành ngân hàng đầu tư Cán sự điều hành Châu Á Thái Bình Dương
1 Chủ tịch Giám đốc thường vụ Chủ tịch Chủ tịch
2 Phó chủ tịch, FEVP, SEVP, EVP Phó tổng giám đốc Phó chủ tịch, SEVP, EVP Phó chủ tịch
3 Phó giám đốc điều hành, Group VP Giám đốc điều hành Giám đốc quản trị cấp cao Phó giám đốc điều hành
4 Phó chủ tịch cấp cao Giám đốc Giám đốc thường vụ Phó chủ tịch cấp cao
5 Phó chủ tich công ty hay Phó chủ tịch Phó giám đốc Giám đốc điều hành Phó chủ tich công ty

So sánh này không hoàn toàn chính xác, vì “giám đốc” là một thuật ngữ pháp lý, có nghĩa là ai đó đã đăng ký tên gọi thương mại công ty ở nước sở tại (hoặc đơn giản được đặt tên trong các tài liệu pháp lý, đối với các nước không có đăng ký công ty) khi có quyền kiểm soát quản lý của công ty, có trách nhiệm pháp lý cho hoạt động của nó, trong khi một phó chủ tịch thì không. Trong cả hai trường hợp, trách nhiệm có thể là tổng thể đối với công ty, một khu vực (Mỹ, EMEA, CEE…), đơn vị kinh doanh hoặc chức năng như Bán hàng, Tiếp thị, CNTT, v.v…

Sử dụng trong những công ty dịch vụ kinh tế tài chính[sửa|sửa mã nguồn]

Trong các công ty môi giới, ngân hàng đầu tư và các công ty tài chính khác, “phó chủ tịch” là một cấp bậc cao cấp hơn là biểu thị một vị trí quản lý thực tế trong công ty. Đó là một vị trí tương đối cao, thường không biểu thị trách nhiệm quản lý và các công ty có một số lượng lớn các phó chủ tịch,[6] có lẽ là một cách rẻ tiền cho một công ty để công nhận nhân viên, hoặc có lẽ vì trì hoãn khi một nhân viên không thể được di chuyển cao hơn trong tổ chức nhưng vẫn xứng đáng được công nhận.[7] Trong hầu hết các trường hợp, chức vụ chỉ ngụ ý rằng ai đó đang đóng vai trò đóng góp cá nhân có thâm niên trung bình.

Sử dụng trong những tổ chức triển khai khác[sửa|sửa mã nguồn]

Trong những tổ chức triển khai khác ( ví dụ : những tổ chức triển khai công đoàn, xã hội, câu lạc bộ ) một hoặc nhiều phó quản trị được những thành viên của tổ chức triển khai bầu chọn. Khi nhiều phó quản trị được bầu, những vị trí thường được đánh số để ngăn ngừa sự nhầm lẫn về việc ai hoàn toàn có thể chủ trì hoặc thành công xuất sắc chức vụ quản trị khi vị trí tuyển dụng của văn phòng đó ( ví dụ : phó quản trị thứ nhất, phó chủ tịch thứ 2, v.v. ). [ 8 ] Trong 1 số ít trường hợp, những phó quản trị được trao thương hiệu do nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử của họ, ví dụ : Phó quản trị Vận hành, Tài chính, v.v.. [ 8 ] Trong 1 số ít hiệp hội, phó chủ tịch thứ nhất hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau với phó quản trị điều hành quản lý và những phó quản trị còn lại được xếp hạng theo thứ tự thâm niên của họ .Trách nhiệm chính của phó quản trị câu lạc bộ hoặc tổ chức triển khai là chuẩn bị sẵn sàng để thừa nhận quyền hạn và trách nhiệm của văn phòng quản trị trong trường hợp văn phòng đó trống. [ 8 ] Nếu văn phòng của quản trị trống, phó chủ tịch ( hoặc trong những câu lạc bộ với nhiều phó quản trị, Phó quản trị cấp cao nhất ), sẽ đảm nhiệm chức vụ quản trị, với những phó chủ tịch cấp thấp hơn để điền vào những chức phó quản trị còn lại, chức phó quản trị cấp thấp nhất sẽ được bầu cử hoặc được chỉ định. [ 8 ] Nếu những luật sư của một câu lạc bộ đặc biệt quan trọng phân phối thương hiệu viên chức của quản trị đắc cử, viên chức đó sẽ đảm nhiệm quyền hạn và trách nhiệm của quản trị khi vị trí đó còn trống chỉ khi được pháp luật trong pháp luật. [ 8 ]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *