ví tiền trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

ví tiền trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Họ đặt tay tôi vào ví tiền và nói, ” chàng trai, hãy mua các thiết bị đi nào ”

So, we put my hand in my pocket and say, ” Guys, let’s just buy stuff .

QED

anh đưa tôi ví tiền, tôi sẽ mua một cái

You find me that wallet, I’ll buy one.

OpenSubtitles2018. v3

Ngươi trộm ví tiền, bỏ mặc một người chết.

You’re picking pockets, leaving a man to die.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ đưa hết ví tiền đây.

Now hand over your wallets.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ đưa ví tiền cho tôi

Now, give me your wallet.

OpenSubtitles2018. v3

Su Jin thì thắng ví tiền Chul Soo thì thắng gói thuốc.

Chul – soo wins cigarette money. Su – jin wins bread money .

QED

Mở ví tiền ra

Open your purse

opensubtitles2

Và nếu anh thực sự muốn làm tổn thương hắn… anh phải đánh đúng ví tiền của hắn.

And if you wanna hurt him real bad, you hit his wallet.

OpenSubtitles2018. v3

Ví tiền đã kiểm tra.

Wallet coming through.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng như lấy là cái ví tiền tôi ở trong đó?

You see what I’m laying down?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có được nhấc tay khỏi mặt bàn để lấy ví tiền không?

May I lift the hands off the tabletop in order to remove my billfold?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã để ví tiền ở nhà.

I left my wallet at home.

Tatoeba-2020. 08

Xác chết trong cốp xe có ví tiền và chứng minh thư.

Dead guy in the trunk had a wallet and ID.

OpenSubtitles2018. v3

Không có ai phải giấu ví tiền đi khi họ đi làm nữa.

Nobody has to hide their wallets when they go to work.

OpenSubtitles2018. v3

Cô Caroline đến bàn của cô và mở ví tiền ra.

Miss Caroline went to her desk and opened her purse.

Literature

Mẹ thắng được ví tiền, ba được gói thuốc lá.

Mommy wins bread money. Daddy wins cigarette money .

QED

Đêm thì sắp hết còn ví tiền của tôi thì trỗng rống.

The night is nearly over and my purse is empty.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu không thể cứ cướp ví tiền và đồng hồ để sống mãi được.

You can’t steal enough wallets and watches to live on.

OpenSubtitles2018. v3

Lương thiện—trả lại ví tiền bị đánh rơi.

Honest —returned a lost wallet that contained money.

jw2019

Cô với lấy ví tiền và đếm .

She reached for her purse and counted .

EVBNews

Ví tiền.

Missing

QED

Mẹ thắng được ví tiền ba được gói thuốc lá.

Daddy wins cigarette money .

QED

Su Jin thì thắng ví tiền đừng bỏ lỡ vận may của mình…

Su – jin wins bread money. Don’t let your luck slip by …

QED

Ví tiền, thẻ ATM, tất cả.

Wallets, ATM cards, all of it.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.