vách trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

vách trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nó có Công viên Luminy, một công viên được bảo vệ và vũng vách đá Marseille.

It contains the Luminy Park, which is a protected park, and the calanques of Marseille.

WikiMatrix

Cái tên Ragusa trong tiếng Latinh, Ý và Dalmatia bắt nguồn từ Lausa (từ chữ Hy Lạp ξαυ: xau, “vách đứng”); rồi sau lại đổi thành Rausium (Appendini nói rằng tới sau năm 1100, vùng biển sẽ dời qua chỗ mà nay là Ragusa nếu như vậy, nó chỉ có thể nằm tại Placa hoặc Stradun) hoặc Rausia (ngay cả Lavusa, Labusa, Raugia và Rachusa) và cuối cùng là Ragusa.

The Latin, Italian and Dalmatian name Ragusa derives its name from Lausa (from the Greek ξαυ: xau, “precipice“); it was later altered to Rausium, Rhagusium, Ragusium or Rausia (even Lavusa, Labusa, Raugia and Rachusa) and finally into Ragusa.

WikiMatrix

Tuy nhiên, sự tồn tại của một vách đứng dài 20 km có thể cho thấy tiểu hành tinh này có một sức bền kết cấu nhất định, vì vậy nó có thể chứa một số thành phần lớn bên trong.

However, the existence of a 20 – km-long scarp may indicate that the asteroid does have some structural strength, so it could contain some large internal components .

WikiMatrix

Nó được hình thành bởi sông Caracol và cắt ra khỏi các vách đá bazan ở dãy núi Serra Geral, rơi xuống Vale da Lageana.

It is formed by the Caracol River and cuts out of basalt cliffs in the Serra Geral mountain range, falling into the Vale da Lageana.

WikiMatrix

Và khi các vách tường thành cuối cùng bị chọc thủng, ông ra lệnh cho quân lính giữ lại đền thờ.

And when the city walls were finally breached, he ordered that the temple be spared.

jw2019

Những lời vang lên trong suốt căn phòng vách đá vôi,

The words echo through the empty limestone chamber,

LDS

15 ‘Sau khi trút hết cơn thịnh nộ trên tường ấy cùng những kẻ quét vôi, ta sẽ nói với các ngươi: “Vách tường không còn, những kẻ quét vôi lên nó cũng chẳng còn.

15 “‘When I fully unleash my wrath upon the wall and upon those who plastered it with whitewash, I will say to you: “The wall is no more, and those plastering it are no more.

jw2019

Bàn chân nhỏ, mảnh cho phép tôi leo theo những khe nứt của đá dốc, mà chân người không thể lèn vào được, và bàn chân có mấu nhọn cho phép tôi leo lên những vách băng dựng đứng, mà không hề thấy mỏi ở cơ chân.

Narrow-edged feet allowed me to climb steep rock fissures, where the human foot cannot penetrate, and spiked feet enabled me to climb vertical ice walls, without ever experiencing muscle leg fatigue .

ted2019

Các thợ lặn nhảy khỏi vách đá cao hàng chục mét xuống biển.

A diver jumps off of a cliff hundreds of feet above the ocean.

OpenSubtitles2018. v3

Ngài nói: “Các ngươi [hãy ngưng] chất-chứa của-cải ở dưới đất, là nơi có sâu-mối, ten-rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy”.

He said : “ Stop storing up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust consume, and where thieves break in and steal. ”

jw2019

Bóng vách đá lớn trong đất cằn cỗi.

Like the shadow of a massive crag in a parched land.

jw2019

Đối với hầu hết trẻ bị khuyết tật vách tâm nhĩ thì không ai biết sao chúng lại bị như thế .

For most kids with atrial septal defects, no one knows why they developed this problem .

EVBNews

Trong đầu óc trẻ thơ của mình, tôi đã nhìn thấy các vách núi hùng vĩ và mỏm đá cao chót vót của công viên quốc gia đó.

In my little-boy mind, I saw the magnificent cliffs and towering stone pinnacles of that national park.

LDS

Chúng nó sẽ hủy-phá những vách-thành Ty-rơ, và xô-đổ tháp của nó; ta sẽ cào bụi, khiến nó làm một vầng đá sạch-láng…

And they will certainly bring the walls of Tyre to ruin and tear down her towers, and I will scrape her dust away from her and make her a shining, bare surface of a crag.. . .

jw2019

Anh giống như một con cầy hương có một điều gì đó nhắc anh phải gấp đưa em và các con vào phía trong những bức vách dầy.

“I’m like the muskrat, something tells me to get you and the girls inside thick walls.

Literature

Máy ảnh của ông đã được phục hồi và bức ảnh cuối cùng được chụp từ vách đá.

His camera was recovered and the final shot was taken from the cliff.

WikiMatrix

Bố xích Jack vào chiếc khoen ở vách nhà, cầm súng đi xuống con đường đưa tới lạch suối.

He chained Jack to the ring in the house wall, and he took his gun and went out of sight down the creek road.

Literature

Đoạn chính của con đường mòn đó chạy quanh co dọc theo đỉnh vách đá vôi cao và từ đây có thể thấy quang cảnh tuyệt mỹ của hẻm núi và thung lũng phía dưới.

The main part of the trail creeps along the top of tall limestone cliffs and offers beautiful vistas of the canyon and valley below.

LDS

Có ba bãi biển ở tận cùng phía bắc, phần bờ biển còn lại bao gồm các vách dốc đá lên đến 15 mét (49 ft) bị chia cắt.

There are three beaches on the northern end and the remaining coast comprises steep (mostly undercut) cliffs up to 15 metres (49 ft) in height.

WikiMatrix

Chúng tôi đã nghiên cứu địa điểm đó cách đây không lâu, nếu ta nhìn vào các sự kiện trước sự biến đổi khí hậu khi ấy, đó là một con sông có dòng chảy bám theo vách núi và hướng ra biển, chúng giống những gì tôi đã cho bạn thấy ở lưu vực sông Amazon.

So when we do this for this particular place at this time, if we look what happened before this abrupt warming event, the rivers kind of carved their way down from the mountains to the sea, and they looked maybe similar to what I showed you in the Amazon River basin.

ted2019

Hầu hết các cảnh quan này xen kẽ giữa vách đá gồ ghề và các bãi biển cát mịn; vùng Algarve nổi tiếng với các bãi biển cát nổi tiếng đối với du khách, trong khi đó đường bờ biển dốc của vùng quanh mũi St. Vincent lại nổi tiếng với các vách đá dốc đứng.

Most of these landscapes alternate between rough cliffs and fine sand beaches; the region of the Algarve is recognized for its sandy beaches popular with tourists, while at the same time its steep coastlines around Cape St. Vincent is well known for steep and foreboding cliffs.

WikiMatrix

Trong một số trường hợp thì khuynh hướng bị khuyết tật vách tâm nhĩ có thể là do di truyền, hay do gien .

In some cases, the tendency to develop an atrial septal defect may be inherited, or genetic .

EVBNews

Trong nhiều tháng liền, cư dân và khách du lịch từ bãi biển và trên các vách đá có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng những con cá voi mẹ, cá voi con nô đùa bơi lội dưới nước!

For several months residents and tourists at the beaches or on the cliffs are thrilled to watch the whales —mothers and calves resting or frolicking in the water!

jw2019

Đời sống của người đó phải có mục tiêu khác, như Giê-su cho thấy trong lời răn tiếp theo đó: “Nhưng phải chứa của-cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu-mối, ten-rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy”.

His life must have a different purpose, as shown by Jesus ’ follow-up command : “ Rather, store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes, and where thieves do not break in and steal. ”

jw2019

Dọc theo chiều dài bờ biển phía đông của đảo là một vách đứng hẹp và dốc, có phần lớn rừng đất thấp nhiệt đới còn lại của đảo.

Along the length of the eastern coast runs a narrow and steep escarpment containing much of the island’s remaining tropical lowland forest.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.