tù và trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tù và trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bọn quan quyền ở Phi-líp đã đánh đòn họ, bỏ vào , nhốt họ trong cùm.

The Philippian authorities had beaten them with rods, thrown them into prison, and confined them in stocks.

jw2019

Hôm nay, ngay lúc này, chúng ta có 2,3 triệu người trong các nhà tù và trại giam.

Right now, today, we have 2.3 million people in our jails and prisons.

ted2019

Thổi tù và lên!

Blow the horn!

OpenSubtitles2018. v3

Thế là hai đứa chúng tôi bị ngồi tù và bị kết án tử hình.

My classmate and I were put in prison for that attack and sentenced to death by firing squad.

jw2019

Hắn gây náo loạn trong tù và thiêu cháy một nửa sân sinh hoạt chung.

Gets jumped in a prison riot and incinerates half the yard.

OpenSubtitles2018. v3

Nghe tiếng gì đó giống tiếng thổi tù và.

And you will hear a sound like the blowing of a horn.

jw2019

Ở đến lúc mãn hạn tù và về nhà

Just to do my time and go home.

OpenSubtitles2018. v3

Thế thổi tù và nhé?

What about a blow job?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi bị kết án bốn năm tù và mẹ bị một năm rưỡi.

I was sentenced to four years in prison and my mother to one and a half years.

jw2019

Hãy trỗi tiếng lên như tiếng tù và.

Raise your voice like a horn.

jw2019

‘Hãy chú ý nghe tiếng thổi tù và!’”.

‘Pay attention to the sound of the horn!’”

jw2019

Tôi xem họ bị nhốt trong tù và khóc cay mắt.

And I watched them being locked up in prison and tear gassed.

ted2019

Có lẽ ông ấy bị bắt trong tù và mẹ anh đã hết sức chịu đựng rồi

He was in prison, she was overwhelmed

opensubtitles2

Yadegar Moxammad bị bỏ tù và dân cư bị tàn sát.

Yadegar Moxammad was imprisoned and the population was slaughtered.

WikiMatrix

Giô-sép bị bỏ tù và phải chịu xiềng xích.

Joseph was thrown into prison and bound in fetters.

jw2019

Tôi là 1 tên tù và tôi cần phải thoát ra.

I was a prisoner and I needed to escape .

QED

Không, hắn bị tù và vĩnh viễn mất việc làm!

No, he is in prison and thus permanently out of his job!

jw2019

Như chúng ta đã biết thì 2/ 3 trong số họ sẽ ra tù và trở lại cuộc sống

We know that two – thirds of them are going to go back .

QED

Trong Nội chiến, nó được sử dụng làm nhà tù và kho vũ khí.

In the Civil War it was used as a prison and arsenal.

WikiMatrix

Đã năm năm kể từ ngày tôi trốn tù và anh biết là tôi bận mà.

Been five years since I busted out of jail and you know I’ve been busy.

OpenSubtitles2018. v3

Tom dành nhiều thời gian cố gắng để học cách chơi tù và của người Pháp.

Tom spent a lot of time trying to learn how to play the French horn.

Tatoeba-2020. 08

Gọi cho tất cả các nhà tù và hỏi xem họ có bao nhiêu con tin.

Call all prisons and ask how many hostages they have.

OpenSubtitles2018. v3

Bị tù và đày ải

Imprisonment and Exile

jw2019

Các nhà tù và trại tập trung

Prisons and Concentration Camps

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.