Upon là gì? Cách sử dụng giới từ upon trong tiếng Anh

Upon là gì? Cách sử dụng giới từ upon trong tiếng Anh
Upon là giới từ trong tiếng Anh, thường được dùng với nhiều động từ khác nhau để được tạo thành nhiều nét nghĩa. Tìm hiểu về giới từ Upon và cách sử dụng của giới từ này trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây của Vieclam123. vn .

1. Upon là gì ?

Upon là giới từ tiếng Anh, có những nghĩa như sau :

1. Trên, ở trên

Ví dụ: upon the sea: trên biển

2. ngay trong lúc, ngay vào lúc

Upon can be used to show that something happens soon after, and often because of, something else. ( Upon hoàn toàn có thể được sử dụng để chỉ ra rằng một điều gì đó xảy ra ngay sau đó, thường chỉ nguyên do ) Ví dụ : upon the middle of the night : giữa đêm upon a long voyage : trong một cuộc hành trình dài dài Upon hearing the good news, we all congratulated him. ( ngay khi nghe được tin tốt, chúng tôi tổng thể đều chúc mừng anh ấy )

3. Nhờ vào, bằng, nhờ

Ví dụ : she depend upon him to go to the office ( cô ta nhờ vào anh ấy để đi đến cơ quan )

4. chống lại

Ví dụ : The soldiers draw their swords upon the enemy ( Quân đội rút gươm chống lại quân địch ).

Upon là gì

2. Một số cụm từ đi với upon

1. Due upon receipt : thanh toán giao dịch ngay khi nhận hóa đơn Ví dụ : The money is due upon receipt of bills. ( Tiền cần phải được giao dịch thanh toán ngay khi nhận thông tin về hóa đơn ) 2. Depend upon : tùy thuộc, chịu ràng buộc vào, dựa vào ai Ví dụ : The petroleum industry is depend upon natural resources. ( ngành công nghiệp dầu khí nhờ vào rất nhiều vào nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên ). 3. Decide upon : chọn, lựa chọn Ví dụ : Finally, he decided upon a flat near his office. ( Cuối cùng, anh ấy quyết định hành động chọn một nhà ở gần cơ quan ). 4. Prey upon : bắt, giết một con vật để làm thức ăn Ví dụ : The cats prey upon birds. ( Lũ mèo bắt lũ chim làm thức ăn ) Ngoài ra Prey upon còn có ý nghĩa là khai thác hoặc làm hại ai. 5. Put upon by : bị bắt làm nhiều, tiêu diệt, chất gánh nặng bởi ai, bị tận dụng, bị mặc kệ 6. Run upon : nghĩ xoay quanh, nghĩ miên man 7. Impinge upon : đụng chạm vào

3. Phân biệt on và upon

Upon là gì

“ On ” và “ Upon ” đều có nghĩa là trên mặt phẳng, ở trên. Trong nhiều trường hợp, hai giới từ này không hề thay thế sửa chữa cho nhau. Cùng phân biệt cách sử dụng On và Upon : 1. Trong một số ít thành ngữ, giới từ “ On ” không hề thay thế sửa chữa cho “ upon ” Ví dụ : Once upon a time : ngày xửa thời xưa

Rows upon rows of seats: hàng hàng lớp lớp ghế ngồi

2. Dùng “ Upon ” với ý nghĩa tráng lệ, sang chảnh hơn từ “ On ” 3. “ On ” ngoài công dụng là giới từ còn được sử dụng như tính từ, trạng từ Trong trường hợp này, “ upon ” không hề thay thế sửa chữa cho “ on ” được. 4. Bắt buộc dùng “ on ” trong những trường hợp dưới đây

 • Đứng trước từ chỉ thời hạn, ngày tháng

Ví dụ : He will be here on Thursday ( Ông ta sẽ tới đây vào hôm thứ Năm )

 • Hand me the book on the table : xin đưa cho tôi cuốn sách ở trên bàn.
 • You’re on ! : Nhận lời thử thách của ai đưa ra.
 • On and off : đôi lúc, từng thời kỳ.

Ví dụ : He only visited his parents on and off ( Anh ta nhiều lúc mới tới thăm cha mẹ ). It rained on and off for the whole day ( Cả ngày thời điểm ngày hôm nay chốc chốc lại mưa )

 • On call : thường trực.

Ví dụ : I can’t go out tonight. I’m on call at the hospital ( Tôi không hề ra ngoài chơi tối nay. Tôi phải trực ở bệnh viện )

 • On air : đang thu âm hay thu hình
 • On probation : trong thời kỳ khoan hồng ( nếu là phạm nhân ) hay tập sự ( nếu là công nhân mới vào làm )
 • On board.

Ví dụ : Is there a doctor on board ? ( Trên phi cơ này có ai là bác sĩ không ? )

 • On condition that : với điều kiện kèm theo là
 • On earth : ( tiếng nhấn mạnh vấn đề khi kinh ngạc hay khó chịu )

Ví dụ : What on earth are you talking about ? ( Bạn nói về cái gì thế ? )

 • On the contrary : ngược lại
 • On the other hand : Ðứng về mặt khác ( theo sau bởi nhóm chữ On the one hand … Một mặt thì … dùng khi biện luận )
 • On one’s way ..

Ví dụ : I’m on my way ( tôi sắp đến tới nơi rồi )

 • On the whole : nói chung
 • On top of that.

Ví dụ : I have to read newspapers everyday to stay on top of current events ( Tôi phải đọc báo hằng ngày để biết rõ thời sự. )

Ví dụ : If your taxes are not filed on time, you have to pay a penalty ( Nếu bạn khai thuế trễ, bạn phải đóng thêm tiền phạt. ) Như vậy, trên đây là giải nghĩa của Vieclam123. vn “ Upon là gì ”. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn những thông tin hữu dụng, giúp những bạn học tốt tiếng Anh hơn nữa.

>> Tham khảo ngay:

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *