uplifting tiếng Anh là gì?

uplifting tiếng Anh là gì?
uplifting tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng uplifting trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ uplifting tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm uplifting tiếng Anh
uplifting
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ uplifting

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: uplifting tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

uplifting tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ uplifting trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ uplifting tiếng Anh nghĩa là gì.

uplift /’ plift/

* danh từ
– sự nâng lên, sự đỡ lên, sự nhấc lên, sự đưa lên, sự đắp cao lên
– sự nâng cao (trình độ, tinh thần, tâm hồn…)
– yếu tố kích thích, nh hưởng thúc đẩy
– (địa lý,địa chất) phay nghịch

* ngoại động từ
– nâng lên, đỡ lên, nhấc lên, đưa lên, đắp cao lên
– nâng cao (trình độ, tinh thần, tâm hồn…)

Thuật ngữ liên quan tới uplifting

Tóm lại nội dung ý nghĩa của uplifting trong tiếng Anh

uplifting có nghĩa là: uplift /’ plift/* danh từ- sự nâng lên, sự đỡ lên, sự nhấc lên, sự đưa lên, sự đắp cao lên- sự nâng cao (trình độ, tinh thần, tâm hồn…)- yếu tố kích thích, nh hưởng thúc đẩy- (địa lý,địa chất) phay nghịch* ngoại động từ- nâng lên, đỡ lên, nhấc lên, đưa lên, đắp cao lên- nâng cao (trình độ, tinh thần, tâm hồn…)

Đây là cách dùng uplifting tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ uplifting tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

uplift /’ plift/* danh từ- sự nâng lên tiếng Anh là gì?
sự đỡ lên tiếng Anh là gì?
sự nhấc lên tiếng Anh là gì?
sự đưa lên tiếng Anh là gì?
sự đắp cao lên- sự nâng cao (trình độ tiếng Anh là gì?
tinh thần tiếng Anh là gì?
tâm hồn…)- yếu tố kích thích tiếng Anh là gì?
nh hưởng thúc đẩy- (địa lý tiếng Anh là gì?
địa chất) phay nghịch* ngoại động từ- nâng lên tiếng Anh là gì?
đỡ lên tiếng Anh là gì?
nhấc lên tiếng Anh là gì?
đưa lên tiếng Anh là gì?
đắp cao lên- nâng cao (trình độ tiếng Anh là gì?
tinh thần tiếng Anh là gì?
tâm hồn…)

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.