Up in the air Tiếng Anh là gì? – Từ điển số

Up in the air Tiếng Anh là gì? – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Up in the air Tiếng Anh là gì?

Up in the air Tiếng Anh có nghĩa là Khi chúng ta thực sự nghĩ về một cái gì đó “bay lên không trung”, điều này có nghĩa những điều chúng ta định làm là không chắc chắn

  • Up in the air Tiếng Anh có nghĩa là Khi chúng ta thực sự nghĩ về một cái gì đó “bay lên không trung”, điều này có nghĩa những điều chúng ta định làm là không chắc chắn. Một kế hoạch nhất định chưa chắc đã được thực hiện.“Jen, have you set a date for the wedding yet?”“Not exactly, things are up in the air and we’re not sure if our families can make it on the day we wanted. Hopefully we’ll know soon and we’ll let you know as soon as possible.”. Thành ngữ Tiếng Anh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Khi chúng ta thực sự nghĩ về một cái gì đó “bay lên không trung”, điều này có nghĩa những điều chúng ta định làm là không chắc chắn Tiếng Anh là gì?

Khi chúng ta thực sự nghĩ về một cái gì đó “bay lên không trung”, điều này có nghĩa những điều chúng ta định làm là không chắc chắn Tiếng Anh có nghĩa là Up in the air Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Up in the air Tiếng Anh nghĩa là Khi chúng ta thực sự nghĩ về một cái gì đó “bay lên không trung”, điều này có nghĩa những điều chúng ta định làm là không chắc chắn. Một kế hoạch nhất định chưa chắc đã được thực hiện.“Jen, have you set a date for the wedding yet?”“Not exactly, things are up in the air and we’re not sure if our families can make it on the day we wanted. Hopefully we’ll know soon and we’ll let you know as soon as possible.”. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng Up in the air Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Up in the air Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Khi chúng ta thực sự nghĩ về một cái gì đó “bay lên không trung”, điều này có nghĩa những điều chúng ta định làm là không chắc chắn. Một kế hoạch nhất định chưa chắc đã được thực hiện.“Jen, have you set a date for the wedding yet?”“Not exactly, things are up in the air and we’re not sure if our families can make it on the day we wanted. Hopefully we’ll know soon and we’ll let you know as soon as possible.”. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Up in the air Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Up in the air Tiếng Anh / Khi chúng ta thực sự nghĩ về một cái gì đó “bay lên không trung”, điều này có nghĩa những điều chúng ta định làm là không chắc chắn. Một kế hoạch nhất định chưa chắc đã được thực hiện.“Jen, have you set a date for the wedding yet?”“Not exactly, things are up in the air and we’re not sure if our families can make it on the day we wanted. Hopefully we’ll know soon and we’ll let you know as soon as possible.”. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.