unlikely tiếng Anh là gì?

unlikely tiếng Anh là gì?
unlikely tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng unlikely trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ unlikely tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm unlikely tiếng Anh
unlikely
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ unlikely

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: unlikely tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

unlikely tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ unlikely trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ unlikely tiếng Anh nghĩa là gì.

unlikely /ʌn’laikli/

* tính từ
– không chắc, không chắc có thực
=it is unlikely that+ không chắc rằng
=an unlikely event+ một sự kiện không chắc có xảy ra
– không nghĩ đến
=in a most unlikely place+ tại một nơi mà không ai nghĩ đến
– không có hứa hẹn

Thuật ngữ liên quan tới unlikely

Tóm lại nội dung ý nghĩa của unlikely trong tiếng Anh

unlikely có nghĩa là: unlikely /ʌn’laikli/* tính từ- không chắc, không chắc có thực=it is unlikely that+ không chắc rằng=an unlikely event+ một sự kiện không chắc có xảy ra- không nghĩ đến=in a most unlikely place+ tại một nơi mà không ai nghĩ đến- không có hứa hẹn

Đây là cách dùng unlikely tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ unlikely tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

unlikely /ʌn’laikli/* tính từ- không chắc tiếng Anh là gì?
không chắc có thực=it is unlikely that+ không chắc rằng=an unlikely event+ một sự kiện không chắc có xảy ra- không nghĩ đến=in a most unlikely place+ tại một nơi mà không ai nghĩ đến- không có hứa hẹn

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *