Một Cách Tương Tự Tiếng Anh Là Gì ? Tương Tự Trong Tiếng Tiếng Anh

Một Cách Tương Tự Tiếng Anh Là Gì ? Tương Tự Trong Tiếng Tiếng Anh
Tương tự tiếng anh là gì

like, alike, similar to và the same trong tiếng anh nó có nghĩa là “giống nhau” nhưng cách dùng của nó không giống nhau chút nào. Thường thì like, alike, similar to và the same sử dụng để so sánh các hành động hoặc tình huống. Để hiểu sâu hơn về cách dùng của nó thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem : Tương tự tiếng anh là gì

Đang xem: Tương tự tiếng anh là gì

LIKE

Nghĩa: (giới từ) Giống (như), trái nghĩa: unlike.

Cấu trúc:

Be + like + N (danh từ)

Ví dụ:

– This hat is like that hat. Cái mũ này giống cái mũ kia.

N + like + N

– I have a hat like yours. Tôi có một cái nón giống cái của bạn

like + N, + mệnh đề

– Like his father, he is a teacher. Giống như bố mình, anh ấy là một giáo viên.

ALIKE

Nghĩa: (giới từ/tính từ) Giống nhau

Cấu trúc: Luôn đứng một mình, ở sau hai danh từ (noun) hoặc danh từ số nhiều (plural noun)

Ví dụ:

– This hat and that one are alike Cái mũ này và cái mũ kia giống nhau.

– They tried to treat all their children alike Họ cố gắng đối xử với tất cả những đứa trẻ như nhau.

Xem thêm : Vì Sao Người Nước Ta Ít Đọc Sách Do Lười ? Vì Sao Người Việt Vẫn Ngại Đọc Sách

Lưu ý: Không dùng Alike đứng trước một danh từ

SIMILAR TO

Nghĩa: (tính từ) tương tự

Cấu trúc: Không “to” nếu similar đứng một mình hoặc “similar + to + N/Pronoun”

Ví dụ:

– Your hat is similar to mine. (mine = my hat) Mũ của bạn tương tự mũ của tôi.

THE SAME

Nghĩa: giống nhau

Cấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.

Ví dụ:

– An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as me Lương của An bằng lương của tôi.

– We go to the same school Chúng tôi học cùng trường.

Bài tập:

Chọn A. Alike, B.Like, C.Similar to, D.The same as

The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost … .She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father and he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brother, they don’t look ….

Đáp án

A, 2. A, 3. B, 4. C, 5. D, 6. B, 7. A, 8. B, 9. A

like, alike, similar to và the same ngoài dùng trong so sánh nhưng nó có cấu trúc dùng rất khác nhau LIKE sau like + N, ALIKE Luôn đứng một mình, ở sau hai danh từ (noun) hoặc danh từ số nhiều (plural noun). SIMILAR đứng một mình hoặc “similar + to + N/Pronoun”, THE SAME được dùng với cấu trúc The same as + N/The same +noun+as…/The same + N. Bây giờ bạn đã hiểu hết rồi chứ.

Nếu những bạn có bất kể vướng mắc nào thì hãy comment lại mình sẽ vấn đáp bạn trong thời hạn sớm nhất nhé. Hãy bấm share nếu hữu dụng, và theo dõi để update những bài viết mới nhất của bên mình nhé .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.