Hướng dẫn cách hỏi tuổi bằng tiếng anh đơn giản nhất

Hướng dẫn cách hỏi tuổi bằng tiếng anh đơn giản nhất

Hướng dẫn cách hỏi tuổi bằng tiếng anh đơn giản nhất

Trong toàn bộ những mối quan hệ, việc biết được tuổi tác của mọi người xung quanh là vô cùng quan trọng. Nó giúp cho tất cả chúng ta tiếp xúc với nhau thuận tiện, xưng hô đúng mực. Tuy nhiên ở trong tiếng anh, việc hỏi tuổi là vô cùng tế nhị. Nó biểu lộ lịch sự và trang nhã và tôn trọng rất cao. Ngay sau đây kungfuenglish sẽ hướng dẫn bạn cách hỏi tuổi bằng tiếng anh đơn thuần nhất .

Cấu trúc hỏi tuổi bằng tiếng anh

Trên cơ bản, sẽ có hai cách hỏi tuổi bằng tiếng anh đơn cử như sau :

  • Cấu trúc 1:

How old + to be + S?

Trong đó :
– How old : Từ hỏi về tuổi
– To be : Trợ động từ được chia ở trong thì hiện tại và tương ứng với những chủ ngữ trong câu .
– S : Chủ ngữ của câu hoàn toàn có thể là đại từ ( he, she, it … ) hoặc tên riêng ( Lan, Hoa, Lisa … )
Ex :
– How old are you ? ( Bạn bao nhiêu tuổi ? )
– How old is she ? ( Cô ấy bao nhiêu tuổi ? )

  • Cấu trúc 2:

What + is + …age?

Trong đó :
– What : Từ để hỏi

– To be is: Bổ nghĩa cho danh từ hỏi tuổi bằng tiếng Anh.
– … age: Danh từ hỏi tuổi, sau age là các từ sở hữu cách như your age, her age…

Ex :
– What is your age ? ( Bạn bao nhiêu tuổi ? )
– What is her age ? ( Cô ấy bao nhiêu tuổi ? )

hỏi tuổi bằng tiếng anh 2

Gợi ý cách trả lời về tuổi 

Thường trong tiếng anh để vấn đáp cho câu hỏi về tuổi tác, tất cả chúng ta sẽ dùng một cấu trúc vấn đáp sau :

S + to be+ number + year(s)old

Câu trúc câu này có nghĩa là vấn đáp ai đó bao nhiêu tuổi, và cần chú ý quan tâm với trẻ dưới 1 tuổi, tất cả chúng ta sử dụng “ year old ”. Còn lớn hơn 1 tuổi thì ta thêm s – tức là “ years old ” .
Ex :
– The kid is 1 year old. ( Đứa trẻ tròn 1 tuổi. )
– They are 20 years old. ( Họ 20 tuổi. )
Ngoài ra, với câu vấn đáp cho cách hỏi tuổi bằng tiếng anh bạn hoàn toàn có thể sử dụng những trạng từ ở phía trước. Nhằm để nhấn mạnh vấn đề thêm về tuổi của ai đó. Cụ thể :
– Early : Mới …
Ex : Lan is early 19 years old. ( Lan mới 19 tuổi. )

– My mid: Ở giữa độ tuổi

Ex : Tom is in my mid 40 years old. ( Tom đang ở giữa độ tuổi 30. )
– Late : Cuối
Ex : I am late 30 years old. ( Tôi đang ở cuối độ tuổi 20 tuổi rồi, có nghĩa là tầm 28,29 tuổi )
Ngoài ra, còn có những cụm từ được chia theo nhóm tuổi như :
+ Baby : Áp dụng cho trẻ từ 0 – 1 tuổi .
+ Toddler : Tính trẻ từ 1 – 3 tuổi .
+ Child : Trẻ từ 4 – 12 tuổi .
+ Teen / Teenager : Dùng cho người ở độ tuổi từ 13 – 19 tuổi .
+ Aldult : Sử dụng cho người trên 20 tuổi tới 50 tuổi .
+ Senior / Elderly : Người sử dụng từ này trên 60 hoặc 65 tuổi .

hỏi tuổi bằng tiếng anh 2

Mẫu hội thoại về cách hỏi tuổi bằng tiếng anh

Để hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn về những cách hỏi về tuổi tác, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm qua đoạn hội thoại nhỏ dưới đây :
– John : Good morning, Tommy. This is Lynk. She is my roommate. ( Chào buổi sáng, Tommy. Đây là Lynk. Cô ấy là bạn cùng phòng của tôi. )
– Tommy : Hi, Lynk. My name is Tommy. Nice to meet you ( Chào, Lynk. Tên tôi là Tommy. Rất vui được gặp bạn ! )
– Lynk : I’m Lynk. Nice to meet you too ! ( Tôi là Lynk. Cũng hân hạnh được gặp bạn ! )
– Tommy : Yes. How old are you ? ( Bạn bao nhiêu tuổi rồi ? )
– Lynk : I’m 21 years old. And you ? What is your age ? ( Tôi 20 tuổi. Còn bạn ? Bạn bao nhiêu tuổi ? )
– Tommy : I am the same as you. I am also 20 years old. ( Tôi cũng giống như bạn. Tôi cũng 21 tuổi. )
– Lynk : Really ? Where are you from ? ( Vậy sao ? Bạn đến từ đâu ? )
– Tommy : I’m from Nam Dinh. ( Tôi đến từ Tỉnh Nam Định. )
– Lynk : Great. We are countrymen. ( Tuyệt quá. Chúng ta là đồng hương đấy. )

Rate this post

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *