trung tâm bảo hành trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

trung tâm bảo hành trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Để biết thông tin bảo hành, hãy xem Trung tâm bảo hành của chúng tôi.

For warranty information, see our Warranty Center .

support.google

Bên cạnh các chứ năng đã đề cập ở trên, dưới đây là các chức năng khác của một mạng lõi: O&M: trung tâm vận hànhbảo dưỡng hoặc hệ thống hỗ trợ vận hành để cấu hình và cung cấp các node mạng lõi.

Besides above mentioned functionalities, the following also formed part of a telecommunications core network: O&M: Operations & Maintenance centre or Operations Support Systems to configure and provision the core network nodes.

WikiMatrix

Cô còn thành lập Trung tâm Tiraz để điều hành các bảo tàng nhỏ ở Amman, nơi lưu giữ bộ sưu tập của cô và dành riêng cho việc bảo tồn các truyền thống văn hóa của Jordan và Palestine.

She has recently established the Tiraz Centre which runs small museum in Amman, housing her collection and dedicated to the preservation of Jordanian and Palestinian cultural traditions.

WikiMatrix

Một nghiên cứu tại Đại học Minnesota chỉ ra rằng những đứa trẻ từng ở trung tâm bảo trợ, thường gặp nhiều vấn đề về hành vi và cảm xúc hơn, so với trẻ được sống cùng gia đình trong khi nhận giúp đỡ.

Research done at the University of Minnesota found that kids who went through foster care had more behavioral problems and internalized issues than kids who remain with their families while receiving help and support.

ted2019

Công ty chuyên bảo hành sửa chữa Interline Brands cũng do The Home Depot sở hữu với 70 trung tâm phân phối trên toàn nước Mỹ.

The MRO company Interline Brands is also owned by The Home Depot with 70 distribution centers across the United States.

WikiMatrix

Khuzhir là trung tâm hành chính của hòn đảo, được chỉ định vào tháng 4 năm 1987, khi chính phủ Liên Xô ban hành một nghị định toàn diện về việc bảo vệ hồ Baikal.

The village of Khuzhir is the administrative capital of Olkhon, designated as such in April 1987 when the Soviet government issued a comprehensive decree protecting Lake Baikal.

WikiMatrix

Sau Hiệp ước hòa bình Nöteborg năm 1323, tòa thành đã mất đi một phần tầm quan trọng của nó như là một sự bảo vệ chống lại phương Đông nhưng vẫn là một trung tâm hành chính.

After the peace Treaty of Nöteborg in 1323 the castle lost some of its importance as a defence against the East but remained an administrative centre.

WikiMatrix

Ngoài là nơi có trụ sở công ty của Delta, Hartsfield-Jackson cũng là nơi đóng trụ sở của Trung tâm Vận hành Kỹ thuật của Delta, là đơn vị đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng chính của hãng này..

In addition to hosting Delta’s corporate headquarters, Hartsfield–Jackson is also the home of Delta’s Technical Operations Center, which is the airline’s primary maintenance, repair and overhaul arm.

WikiMatrix

7/2014, cô cùng nhiều sao Việt đã đồng hành cùng Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) trong chiến dịch “Tôi ủng hộ bảo vệ động vật hoang dã” với chủ đề “Cùng hành động vì các loài gấu của Việt Nam – Chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu” nhằm để ngăn chặn tình trạng săn bắn, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã.

In July 2014, she and other Vietnamese stars joined along with ENV for the campaign “I support wild animals conservation” with the theme “Act for Bears in Vietnam – Ending Bear Imprisonment” as an action to forbid hunting, trading and selling wild animals.

WikiMatrix

Đối với nhiều người yêu phim Hàn Quốc từ khắp nơi trên thế giới, Korean Film Archive đang điều hành Bảo tàng Điện ảnh Hàn Quốc và Cinematheque KOFA tại trung tâm chính của nó ở Digital Media City (DMC), Sangam-dong.

For many Korean film lovers from all over the world, the Korean Film Archive is running the Korean Film Museum and Cinematheque KOFA in its main center located in Digital Media City(DMC), Sangam-dong.

WikiMatrix

Các hợp đồng quyền chọn đã được biết đến trong nhiều thế kỷ, tuy nhiên hoạt động trao đổi và quan tâm kinh viện tăng lên khi, bắt đầu từ năm 1973, các quyền chọn được phát hành với các điều kiện tiêu chuẩn và được trao đổi thông qua một trung tâm được bảo lãnh tại Chicago Board Options Exchange.

However, both trading activity and academic interest increased when, as from 1973, options were issued with standardized terms and traded through a guaranteed clearing house at the Chicago Board Options Exchange.

WikiMatrix

Các thuộc tính quan trọng của tính dễ dàng sửa chữa bao gồm dịch vụ bảo hành, bảo hành linh kiện, tính sẵn có của linh kiện, khoảng cách đến trung tâm dịch vụ đại lý, khoảng cách đến trung tâm dịch vụ cá nhân, thời gian chờ đợi dịch vụ, lịch bảo trì phòng ngừa, khả năng nhân viên lắng nghe khách hàng, thông tin về dịch vụ sửa chữa, sự lịch sự, thấu hiểu của trung tâm dịch vụ, việc sửa chữa được thực hiện đúng ngay từ lần đầu tiên, thời gian phục vụ liên quan đến các đại lý khác, yêu cầu bảo hành được xử lý mà không cần nhiều thủ tục, chi phí sửa chữa trung bình/năm, dịch vụ bảo hành mở rộng,…

Important attributes for the serviceability dimension are service warranty, parts warranty, parts availability, distance to dealer service centers, distance to service parts center-dealer, distance to service parts center individual, length of wait for service appointment, schedule of preventive maintenance, employees listen to customers, information regarding repairs, courteous service centers, repaired correctly first time, service time relative to other dealers, warranty claims handled without argument, average repair cost/year, extended warranty, underestimation of service cost and provision of loan car.

WikiMatrix

Tôi làm tất cả với nhiều bản mẫu, những cạnh thẳng, những đường cong theo kiểu Pháp, và vẽ bằng tay, và độ dài 72 bước chân cũng bị chia ra thành 12 tấm có độ dài 6 bước chân mỗi tấm được đặt quanh hành lang trung tâm viện bảo tàng nghệ thuật Cantor, và nó đã xuất hiện khoảng một năm tại nơi này, trong suốt năm đó, nó được xem như nghệ thuật thị giác gần cả tuần, ngoại trừ, như bạn thấy đây, vào thứ sáu hàng tuần, từ trưa tới giờ, và chỉ trong thời gian đó, nhiều diễn giả đến và giải thích những tranh khắc tượng hình mơ hồ này.

I do all of this with drafting templates, with straight edges, with French curves, and by freehand, and the 72 feet was actually split into 12 six – foot – wide panels that were installed around the Cantor Arts Center Museum lobby balcony, and it appeared for one year in the museum, and during that year, it was experienced as visual art most of the week, except, as you can see in these pictures, on Fridays, from noon til one, and only during that time, various performers came and interpreted these strange and undefined pictographic glyphs .

QED

Trung tâm điều hành vận tải OCC thực hiện chức năng giám sát và điều khiển toàn bộ các hệ thống trên toàn tuyến, đảm bảo vận hành thông suốt và an toàn.

The OCC is responsible for monitoring, supervising and controlling the entire system, ensuring smooth operation and safety.

WikiMatrix

Thảo nguyên Knoza Prairie là một khu bảo tồn các loại cỏ thân cao nằm ở Nam Manhattan, đồng sở hữu bởi Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên và Đại học Bang Kansas; hoạt động như một trung tâm nghiên cứu chuyên ngành dưới sự điều hành của Khoa Sinh.

The Konza Prairie is a native tallgrass prairie preserve south of Manhattan, which is co-owned by The Nature Conservancy and Kansas State University and operated as a field research station by the department of biology.

WikiMatrix

* Ngay lập tức thả và xóa hết mọi cáo trạng đối với những người bị giam, giữ hay quản chế tại gia hoặc trong các cơ sở quản chế hành chính, hay bị cưỡng chế đưa vào các bệnh viện tâm thần hoặc Trung tâm Bảo trợ Xã hội chỉ vì đã ôn hòa thể hiện các niềm tin tôn giáo hoặc chính trị.

* Immediately release and exonerate all people imprisoned, detained, or placed under house arrest, administrative detention, or involuntary commitment to mental hospitals or Social Protection Centers for the peaceful expression of political or religious beliefs.

hrw.org

Nó gồm các trung tâm hành chính và thương mại cùng với một loạt các dự án văn hóa và truyền thống, bao gồm một số bảo tàng bao gồm các lĩnh vực như khảo cổ học, lịch sử tự nhiên, khoa học, nghệ thuật, di sản, nghệ thuật và văn hóa Hồi giáo.

It contains the main administrative and commercial centres together with an array of cultural and traditional projects, including several museums covering areas such as archaeology, natural history, science, arts, heritage, Islamic art and culture.

WikiMatrix

Trung tâm hành khách trực tuyến nằm tại Coldfoot mở cửa từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 9 là nơi cung cấp các thông tin về Vườn quốc gia, khu bảo tồn, khu vực hoang dã ở dãy núi Brooks, thung lũng Yukon và Bắc Slope.

The Arctic Interagency Visitor Center in nearby Coldfoot is open from late May to early September, providing information on the parks, preserves and refuges of the Brooks Range, Yukon Valley and the North Slope.

WikiMatrix

Chúng tôi sẽ xóa các nội dung đó và thực hiện hành động phù hợp, có thể bao gồm cả việc vô hiệu hóa tài khoản và báo cáo lên Trung tâm quốc gia bảo vệ trẻ em mất tích và bị bóc lột (NCMEC) cũng như cơ quan thực thi pháp luật.

We’ll remove such content and take appropriate action, which may include disabling accounts and reporting to the National Center for Missing và Exploited Children ( NCMEC ) and law enforcement .

support.google

Họ kết luận rằng bốn yếu tố chịu trách nhiệm cho hai ngày mất điện: Các hành lang truyền tải điện liên khu vực yếu kém do nhiều chỗ đang bị cắt điện (theo kế hoạch và bắt buộc); Tải cao trên tuyến 400 kV Bina–Gwalior–Agra; Phản ứng không thỏa đáng từ các trung tâm điều độ hệ thống điện cấp bang (SLDCs) khi chỉ thị các trung tâm điều độ hệ thống điện cấp khu vực (RLDCs); Tổn thất đường dây 400 kV Bina–Gwalior do hệ thống bảo vệ của nó vận hành không đúng.

It concluded that four factors were responsible for the two days of blackout: Weak inter-regional power transmission corridors due to multiple existing outages (both scheduled and forced); High loading on 400 kV Bina–Gwalior–Agra link; Inadequate response by State Load Dispatch Centers (SLDCs) to the instructions of Regional Load Dispatch Centres (RLDCs) to reduce over-drawal by the Northern Region utilities and under-drawal/excess generation by the Western Region utilities; Loss of 400 kV Bina–Gwalior link due to mis-operation of its protection system.

WikiMatrix

* Cho các viên chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đi lại không hạn chế tới mọi vùng miền, kể cả khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc, để họ được tiến hành phỏng vấn riêng tại nhà riêng, nhà chùa, trại giam, đồn công an, Trung tâm Bảo trợ Xã hội, trại cai nghiện, bệnh viện tâm thần và những chỗ khác, nơi các nhà bất đồng chính kiến về tôn giáo hoặc chính trị bị quản chế, giam giữ.

* Provide unrestricted access to UN human rights officials to all regions, including the central and northern highlands, where they should be allowed to conduct confidential interviews in individual homes, pagodas, prisons, police stations, Social Protection Centers, rehabilitation camps, mental institutions and other places where political and religious dissidents are detained or imprisoned.

hrw.org

* Cho các viên chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đi lại không hạn chế tới mọi vùng miền, kể cả khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc, để họ được tiến hành phỏng vấn riêng tại nhà riêng, nhà chùa, trại giam, đồn công an, Trung tâm Bảo trợ Xã hội, trại cai nghiện, bệnh viện tâm thần và những chỗ khác, nơi các nhà bất đồng chính kiến về tôn giáo hoặc chính trị bị quản chế, giam giữ.

* Provide unrestricted access to UN human rights officials to all regions, including the central and northern highlands, where they should be allowed to conduct confidential interviews in individual homes, pagodas, prisons, police stations, Social Protection Centers, rehabilitation camps, mental institutions, and other places where political and religious dissidents are detained or imprisoned.

hrw.org

Những khải tượng này bảo đảm với chúng ta rằng Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-su, các thiên sứ trung thành và những người được lên trời đều quan tâm sâu xa đến chúng ta và hành động vì lợi ích của chúng ta.

These visions assure us that Jehovah God and his Son, Jesus Christ, as well as the faithful angels and those who have been bought from the earth, all deeply care about us and seek our welfare.

jw2019

Dưới sự lãnh đạo của Ban Bảo tồn Công viên Trung tâm, tiến trình cải tạo công viên khởi đầu với những bước khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa, làm lộ rõ những khiếm khuyết và bất cập của cơ cấu và nguồn lực hiện hành của Sở Quản lý Công viên.

Under the leadership of the Central Park Conservancy, the park’s reclamation began with modest but highly significant first steps, addressing needs that could not be met within the existing structure and resources of the parks department.

Xem thêm: Get on là gì

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.