trọng lượng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

trọng lượng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ngựa Ardennes Thụy Điển là một giống ngựa kéo cỡ trung bình, có trọng lượng nặng.

The Swedish Ardennes is a medium-size, heavyweight draft horse .

WikiMatrix

Collagen chiếm 1-2% của các mô cơ, và chiếm 6% trọng lượng của cơ bắp, cơ gân.

Collagen constitutes one to two percent of muscle tissue and accounts for 6% of the weight of strong, tendinous, muscles.

WikiMatrix

Nutella chứa 10,5% chất béo bão hòa và 58% đường được chế biến theo trọng lượng.

Nutella contains 10.4 percent of saturated fat and 58 % of processed sugar by weight.

WikiMatrix

Do lớp giáp, nên M706 có trọng lượng không tải trên 7 tấn.

Partly because of its armor, the M706 has an unloaded mass of over 7 tons.

WikiMatrix

Trọng lượng rất khó xử lí nếu nó cao quá cả đầu bạn.

The weight is really difficult when it’s up above your head.

QED

Chị cần dùng trọng lượng của cánh tay.

You need to use the weight of your arms.

OpenSubtitles2018. v3

Vũ khí, radar và lớp sơn ngụy trang bị loại bỏ, giảm trọng lượng xuống còn 14.100 kg.

The aircraft had all armament, radar and paint removed, which reduced weight to 14,100 kg.

WikiMatrix

Chúng tôi sẽ kiểm tra trọng lượng và đặt mức áp lực.

We’re going to check your weight and set the steam pressure.

OpenSubtitles2018. v3

Những con chim khổng lồ này bây giờ đang ở giai đoạn trọng lượng nặng nhất.

These giants are now at their heaviest.

OpenSubtitles2018. v3

Giá cả được tính toán dựa trên trọng lượng của các thành phần tự chọn.

The price is calculated based on the weight of the self-picked ingredients.

WikiMatrix

Các con tàu có trọng lượng choán nước lên đến 11.785 tấn (11.599 tấn Anh) khi đầy tải nặng.

The ships displaced 11,785 metric tons (11,599 long tons) at full load.

WikiMatrix

Trọng lượng khoảng 8 pound, cách hoạt động như sau.

Weighs about eight pounds, and this is the way it works .

QED

Bạn có thể Tweet trọng lượng của bạn.

You step on the scale, tweet your weight to your friends, they can keep you in line.

ted2019

Xem thêm: Get on là gì

Và dựa vào trọng lượng mỗi khối, chúng sẽ đổ theo các hướng khác nhau.

And depending on which one weighs which amount, they’ll fall different directions.

ted2019

Trọng lượng sơ sinh khỏe mạnh cho một con bê là 75 pound.

The healthy birth weight for a calf is 75 pounds.

WikiMatrix

Có giảm đồng thời trọng lượng và độ mịn, peso trở thành 27.064 g, 0.9162⁄3 tiền phạt (24.809 g bạc mịn).

There was a simultaneous reduction in weight and fineness, the peso becoming 27.064 g, 0.9162⁄3 fine (24.809 g fine silver).

WikiMatrix

Con đực trưởng thành có trọng lượng lên đến 270–280 kg.

Large males weight up to 270–280 kg.

WikiMatrix

Thỏa thuận là vận chuyển… 3 người với tổng trọng lượng… 254 kg.

Deal was transportation for three men with a combined weight of 254 kilos.

OpenSubtitles2018. v3

Sau khi làm giảm trọng lượng của nó, chúng ta có thể đưa nó ra đằng kia.

After all we weigh it down, we could walk it right over there.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy nói cô không coi trọng chất, chỉ coi trọng lượng.

She said for starters, you liked massive quantities .

QED

Cổ đáng giá bằng trọng lượng vàng của mình.

She’s worth her weight in gold.

OpenSubtitles2018. v3

Bao nhiêu chiếc xe nặng hơn 2500 pounds Vậy trọng lượng nặng hơn 2500

How many of the cars weigh more than 2, 500 pounds — so weight is more than 2, 500

QED

4 Kích thước và trọng lượng có thể thay đổi tùy thuộc vào quá trình sản xuất.

4 Size and weight may vary by manufacturing process.

support.google

Các đốt sống thắt lưng giúp nâng đỡ trọng lượng cơ thể, và cho phép di chuyển.

The lumbar vertebrae help support the weight of the body, and permit movement.

WikiMatrix

Và những yếu tố này sẽ thay đổi trọng lượng trong tính toán của nó.

And so these weights change.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.