Hợp Đồng Trọn Gói Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Trọn Gói Trong Tiếng Anh

Hợp Đồng Trọn Gói Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Trọn Gói Trong Tiếng Anh

Bạn đang xem:

Hợp đồng trọn gói (Lump-sum Contract)

Hợp đồng trọn gói ( tiếng Anh : Lump-sum Contract ) là hình thức hợp đồng trong hoạt động giải trí đấu thầu mang đặc thù khoán gọn. Bạn đang xem : Trọn gói tiếng anh là gì

Hợp đồng trọn gói – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từLump-sum Contract.

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định và thắt chặt trong suốt thời hạn triển khai so với hàng loạt nội dung việc làm trong hợp đồng. Việc giao dịch thanh toán so với hợp đồng trọn gói được triển khai nhiều lần trong quy trình triển khai hoặc giao dịch thanh toán một lần khi hoàn thành xong hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán giao dịch cho đến khi hoàn thành xong những nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng. ( Theo Luật Đấu thầu năm 2013 )

Nội dung hợp đồng trọn gói

Hợp đồng trọn gói là hình thức hợp đồng trong hoạt động đấu thầu mang tính chất khoán gọn. Theo đó, khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm trong hợp đồng thì được thanh toán bằng đúng giá hợp đồng trong hợp đồng đã kí.

Do khoán gọn như thế nên hai bên, cả chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu phải xem xét, giám sát kĩ khối lượng, số lượng việc làm thuộc gói thầu trước khi kí hợp đồng. Không những thế, từng bền cũng phải lường trước những yếu tố sẽ ảnh hưởng tác động đến những ngân sách của gói thầu, ví dụ điển hình yếu tố trượt giá, khối lượng việc làm phát sinh, những yếu tố có dấy hiệu biến hóa, nghĩa là ngoài ngân sách rõ ràng hoàn toàn có thể xác lập được còn phải tính thêm ngân sách dự trữ .

Trường hợp gói thầu giá trị nhỏ, khối lượng công việc đủ rõ, thực hiện trong thời gian ngắn thì chi phí dự phòng để thực hiện gói thầu sẽ không là vấn đề đối với các bên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kiểm Tra Hiệu Năng Máy Tính Bằng Bể Cá, Các Cách Kiểm Tra Hiệu Suất Máy Tính

Về mặt lí thuyết, hình thức hợp đồng trọn gói là tích cực, vì nó buộc chủ góp vốn đầu tư và cả nhà thầu phải thận trọng trong giám sát khi kí hợp đồng, tức là phải nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm nếu không muốn chịu hậu quả của việc sơ suất .

Mặt khác, một khi hợp đồng trọn gói được kí thì nhà thầu có xu hướng tìm mọi cách tiết kiệm chi phí, không cố tạo ra những khối lượng thực sự không thật cần thiết để được thanh toán. Sự tiết kiệm của nhà thầu tạo nên sự tiết kiệm cho toàn xã hội.

Trong mọi trường hợp đều có thể áp dụng hợp đồng trọn gói, dù gói thầu qui mô lớn hay nhỏ, yêu cầu kĩ thuật đơn giản hay phức tạp, thực hiện trong thời gian dài hay ngắn, gói thầu dịch vụ tư vấn hay xây lắp, hàng hóa, hỗn hợp.

Xem thêm: Tải Game Kỷ Băng Hà – Game Kỉ Băng Hà 4 Cho Máy Java

Nhưng trong trường hợp nội dung của gói thầu còn chưa rõ ràng, tiềm ẩn nhiều phát sinh, thời hạn triển khai lê dài thì những ước tính, dự trù của chủ góp vốn đầu tư hoặc của nhà thầu đêu là những giả định thiếu cơ sở, dễ dẫn đến rủi ro đáng tiếc gây thiệt hại cho một bên, làm cho hơp đồng hoàn toàn có thể bị phá vỡ, gây hậu quả nghiêm trọng .Chính vì thế, thường thì hợp đồng trọn gói chỉ vận dụng khi đủ điều kiện kèm theo xác lập rõ khối lượng việc làm và đơn giá so với những nội dung của gói thầu. Trong một số ít trường hợp, tuy những điều kiện kèm theo vừa nêu không phân phối nhưng những bên tham gia hợp đồng có đủ năng lượng, đủ kinh nghiệm tay nghề để xác lập, thống kê giám sát những ngân sách thuộc gói thầu thì cũng hoàn toàn có thể vận dụng hợp đồng theo hình thức trọn gói. ( Theo Giáo trình Đấu thầu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân )

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *