Provision: Trích Lập Dự Phòng Tiếng Anh Là Gì, Trích Lập Dự Phòng Tiếng Anh Là Gì

Provision: Trích Lập Dự Phòng Tiếng Anh Là Gì, Trích Lập Dự Phòng Tiếng Anh Là Gì
Trích lập dự phòng có vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp nhìn nhận được tình hình kinh doanh thương mại và đưa ra những dự phòng cho những khoản thất thu từ giá trị gia tài và nợ xấu. Việc trích lập cần được triển khai theo đúng thông tư và pháp luật của Bộ kinh tế tài chính và Ngân hàng nhà nước Nước Ta. Doanh nghiệp cần nắm rõ nguyên tắc trích lập dự phòng nợ xấu cũng như những loại gia tài khác để hạn chế sai phạm khi triển khai. Bạn đang xem : Trích lập dự phòng tiếng anh là gìBạn đang xem : Trích lập dự phòng là gì
*
Trích lập dự phòng được hiểu là việc thiết lập một khoản dự phòng dùng để bù đắp vào giá trị gia tài chênh lệch của doanh nghiệp tại thời gian lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính và thời gian mua hoặc khoản dự phòng tương ứng với những khoản nợ xấu, nợ phải trả. Doanh nghiệp cần phải thực thi trích lập đơn cử cho từng nhóm đối tượng người tiêu dùng để từ đó có những nhìn nhận đúng mực về tình hình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại cũng như có giải pháp thiết yếu để tịch thu nợ .

Trích lập dự phòng hàng tồn kho

*

Trích lập dự phòng hàng tồn kho là gì?

Trích lập dự phòng hàng tồn kho là thiết lập dự phòng cho phần giá trị thật của hàng tồn kho có thể thấp hơn so với giá trị ghi sổ. Từ đó, đối tượng trích lập là hàng hóa, dụng cụ, công cụ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo, có giá gốc ghi trên sổ cao hơn giá trị hiện tại và có giấy chứng minh về giá vốn nhập kho. 

Mức trích lập dự phòng hàng tồn kho

Mức trích lập được xác định bằng cách lấy số lượng của hàng tồn kho vào thời điểm lập báo cáo nhân với giá gốc ghi trong sổ, sau đó trừ đi giá trị thuần của hàng hóa. Trong đó, giá gốc hàng tồn kho phải được xác định theo Chuẩn mực kế toán 02 Hàng tồn kho của Bộ tài chính. Giá thuần của hàng hóa sẽ do doanh nghiệp tự quyết định bằng cách lấy giá bán ước tính hàng tồn kho trong kỳ sản xuất trừ đi chi phí cần có để tiêu thụ hàng hóa.

Bạn đang xem: Trích lập dự phòng tiếng anh là gì

Trích lập dự phòng đầu tư tài chính 

*

Trích lập dự phòng đầu tư tài chính là gì?

Trích lập dự phòng góp vốn đầu tư là thiết lập dự phòng phần tổn thất hoàn toàn có thể xảy ra do những loại sàn chứng khoán hay những quỹ góp vốn đầu tư khác của doanh nghiệp bị giảm giá trị .

Mức trích lập dự phòng đầu tư tài chính

Đối với những khoản góp vốn đầu tư sàn chứng khoán, mức trích lập dự phòng được tính bằng cách :Đối với những khoản góp vốn đầu tư khác, mức trích lập được tính bằng cách lấy tỷ suất chiếm hữu vốn điều lệ thực của doanh nghiệp tại tổ chức triển khai nhận vốn nhân với vốn góp vốn đầu tư trong thực tiễn của những chủ sở hữu tại tổ chức triển khai nhận vốn, rồi trừ đi vốn chủ sở hữu của tổ chức triển khai kinh tế tài chính nhận góp vốn. Trong đó, vốn góp vốn đầu tư trong thực tiễn của những chủ sở hữu và vốn chủ sở hữu của tổ chức triển khai nhận vốn được xác lập dựa trên Bảng cân đối kế toán của tổ chức triển khai nhận góp vốn .

Trích lập dự phòng ngân hàng

*

Trích lập dự phòng ngân hàng là gì? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều độc giả cảm thấy băn khoăn bởi lẽ hoạt động ngân hàng bao hàm nhiều hoạt động và phạm trù khác nhau. Về cơ bản, trích lập dự phòng ngân hàng là đưa ra dự phòng về các khoản nợ xấu hay rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải từ các hoạt động tài chính. Việc trích lập dự phòng nợ xấu sẽ giúp ngân hàng hạn chế rủi ro và đánh giá hồ sơ khách hàng.

Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Pruritus Là Gì, Nghĩa Của Từ Pruritus, Pruritus Là Gì

Phân biệt các nhóm nợ

Trước khi đi sâu vào các mức và điều kiện trích lập, người làm kế toán công nợ cần nắm rõ quy định phân loại nợ. Điều này sẽ giúp ích cho ngân hàng khi thực hiện nghiệp vụ trích lập dự phòng các nhóm nợ. Theo quy định 18 ban hành năm 2007 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, các loại nợ được chia thành 5 nhóm như sau:

Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm các khoản nợ có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng hạnNhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm các khoản nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày và khách hàng là những cá nhân, doanh nghiệp có khả năng trả đầy đủNhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm các khoản nợ quá hạn từ 91 đến 180 ngày và khoản nợ được miễn giảm lãi do khách hàng không đủ trả lãi theo yêu cầu.Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngàyNhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày

Trích lập dự phòng rủi ro là gì?

Nhóm 1 ( Nợ đủ tiêu chuẩn ) gồm có những khoản nợ có năng lực tịch thu khá đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng hạnNhóm 2 ( Nợ cần chú ý quan tâm ) gồm có những khoản nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày và người mua là những cá thể, doanh nghiệp có năng lực trả đầy đủNhóm 3 ( Nợ dưới tiêu chuẩn ) gồm có những khoản nợ quá hạn từ 91 đến 180 ngày và khoản nợ được miễn giảm lãi do người mua không đủ trả lãi theo nhu yếu. Nhóm 4 ( Nợ hoài nghi ) gồm có những khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngàyNhóm 5 ( Nợ có năng lực mất vốn ) gồm có những khoản nợ quá hạn trên 360 ngày

Trích lập dự phòng rủi ro hay có tên gọi khác là trích lập dự phòng rủi ro tính dụng. Đây là khoản dự phòng cho những thất thoát phát sinh từ các khoản nợ xấu (nợ thuộc nhóm 2,3,4, và 5). Theo quy định trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 493, tỷ lệ trích lập cho 5 nhóm nợ như sau:

Nhóm 1: 0%Nhóm 2: 5%Nhóm 3: 20%Nhóm 4: 50%Nhóm 5: 100%Nhóm 1 : 0 % Nhóm 2 : 5 % Nhóm 3 : 20 % Nhóm 4 : 50 % Nhóm 5 : 100 %

Theo quy định trích lập dự phòng nợ xấu, số tiền dự phòng cụ thể được tính bằng công thức sau: R = max {0, (A – C)} x r

Trong đó : R là số tiền dự phòng phải tríchA là số dư nợ gốc của khoản nợC là giá trị khấu trừ của gia tài thế chấp ngân hàngr là tỷ suất trích lập dự phòng

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là gì?

*

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là dự phòng tổn thất cho các khoản nợ thu đã quá hạn thanh toán hoặc các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng khó thu hồi. Theo đó, khoản nợ được coi là khó có khả năng thu hồi khi tổ chức kinh tế vay nợ rơi vào tình trạng phá sản, đang làm thủ tục giải thể hoặc bị truy tố, giam giữ, xét xử.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Subculture Là Gì ? Subculture Là Gì, Nghĩa Của Từ Subculture

Đối với nợ thu quá hạn, doanh nghiệp cần phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả như khế ước vay nợ, bản cam kết nợ, bản thanh lý hợp đồng, hoặc bản kê công nợ. Việc trích lập dự phòng nợ quá hạn được quy định như sau:

30% giá trị đối với khoản nợ từ 6 tháng đến dưới 1 năm50% giá trị đối với khoản nợ từ 1 năm đến dưới 2 năm70% giá trị đối với khoản nợ từ 2 năm đến dưới 3 năm100% giá trị đối với khoản nợ trên 3 năm

Trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc

30 % giá trị so với khoản nợ từ 6 tháng đến dưới 1 năm50 % giá trị so với khoản nợ từ 1 năm đến dưới 2 năm70 % giá trị so với khoản nợ từ 2 năm đến dưới 3 năm100 % giá trị so với khoản nợ trên 3 năm

Lời kết

Bài viết đã trình diễn lao lý và điều kiện kèm theo trích lập dự phòng. Về cơ bản, trích lập dự phòng được chia thành những tác vụ nhỏ như trích lập dự phòng nợ phải trả, hàng tồn dư, góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, và trợ cấp thôi việc. Doanh nghiệp cần nắm rõ nhu yếu của từng loại và triển khai theo đúng lao lý .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.