“Thuế Trước Bạ” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt – Đánh giá A-Z

“Thuế Trước Bạ” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt – Đánh giá A-Z

Nếu bạn là một người người tương lai muốn hoạt động giải trí trong nghành kinh tế tài chính. Từ vựng về chủ đề này là không hề thiếu được trong cuốn từ điển của bạn. Tuy nhiên trước số lượng khổng lồ cũng như ý nghĩa chuyên ngành của nó, không ít bạn học khó khăn vất vả đã phải lùi bước trước những khó khăn vất vả này. Tuy nhiên giờ đây, bạn học sẽ không phải lo ngại gì nữa vì Studytienganh sẽ xử lý giúp bạn mọi thuật ngữ kinh tế tài chính qua những bài học kinh nghiệm. Và thời điểm ngày hôm nay, tất cả chúng ta hãy cùng giải phẫu từ “ Thuế trước bạ ” trong Tiếng Anh nhé :

1.”Thuế Trước Bạ” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt:

– Trong Tiếng Anh, Thuế trước bạ hay lệ phí trước bạ là Registration fee, có cách đọc phiên âm trong cả Anh-Anh và Anh-Mỹ là / ˌredʒ. ɪˈstreɪ. ʃən fiː /. Registration fee là danh từ ghép cấu trúc từ hai danh từ Registration : sự ĐK, sự ghi sổ và Fee : lệ phí, tiền tham gia ( theo điều luật của thỏa thuận hợp tác hoặc theo luật nhà nước ). Chúng ta cũng dùng Registration tax : / ˌredʒ. ɪˈstreɪ. ʃən tæks / với nghĩa Thuế trước bạ .
[ external_link_head ]

 Registration fee là một danh từ ghép nên nó có thể đứng độc lập để làm chủ ngữ cho câu, đứng sau động từ, giới từ làm bổ ngữ hoặc kết hợp với các danh từ khác cũng như tính từ để tạo lên các cụm danh từ.

– Theo định nghĩa Tiếng Anh, ta có Registration fee / Registration tax is a fee-based collection of the State to organizations and individuals when registering the right to own or use a number of properties subject to registration fee such as land, motorcycles, guns, boats, airplanes, …
Dịch ra Tiếng Việt, ta có định nghĩa Thuế trước bạ hay còn gọi là lệ phí trước bạ là khoản thu của Nhà nước mang tính lệ phí so với những tổ chức triển khai, cá thể khi ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng so với 1 số ít gia tài phải nộp lệ phí trước khi sử dụng như đất đai, xe máy, súng, tàu thuyền, tàu bay, …

"Thuế Trước Bạ" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Hình ảnh minh họa Thuế trước bạ trong Tiếng Anh .
– Để hiểu rõ hơn về Thuế trước bạ cũng như Registration fee / Registration tax trong Tiếng Anh, tất cả chúng ta hãy cùng đến với một số ít ví dụ Anh-Việt dưới đây :

 • The registration fee rate is determined according to the percentage (%) on the value of the property for which the registration fee is calculated. For purchase and sale of houses and land is 0.5%, means of waterway motor transport, means of fishing and transporting aquatic products are 1%, respectively; for offshore fishing vessels: 0.5% for shotguns and 2% for sport guns.

 • Mức thu thuế trước bạ được xác lập theo tỉ lệ ( % ) trên giá trị gia tài tính lệ phí trước bạ. Đối với mua và bán nhà, đất là 0,5 %, Phương tiện vận tải đường bộ cơ giới đường thuỷ, phương tiện đi lại đánh bắt cá và luân chuyển thuỷ sản lần lượt là 1 % ; so với tàu đánh cá xa bờ : 0,5 % so với súng săn và 2 % với súng thể thao .
 •  
 • Can you explain some terms in the registration fee before I want to buy a ship?

 • Bạn hoàn toàn có thể lý giải một số ít lao lý trong thuế trước bạ trước khi tôi muốn mua tàu biển ?
 •  
 • According to the law on registration fees, organizations and individuals whose properties are subject to registration fees must pay registration fees when they register their ownership or use rights related to the competent State agencies, except for cases in which registration tax is exempted.

 • Theo pháp luật của pháp lý về thuế trước bạ, những tổ chức triển khai, cá thể có gia tài phải nộp phí trước bạ thì phải nộp phí khi ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng tại những cơ quan Nhà nước trường trường hợp được miễn loại thuế này .
  [ external_link offset = 1 ]
 •  
 • We can confirm the amount of the registration tax by multiplying the value of the property for which the registration fee is calculated and the amount of the registration fee collection.

 • Chúng ta hoàn toàn có thể xác nhận số tiền lệ phí trước bạ bằng phép nhân giữa giá trị gia tài tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ .
 •  
 • If you mention this ad, you can receive 7% off your registration fee.

 • Nếu bạn đề cập đến quảng cáo này, bạn hoàn toàn có thể được giảm 7 % phí trước bạ của mình .
 •  
 • If you want to register the ownership of this car, I will guide you through the steps to complete the registration tax payment.

 • Nếu bạn muốn ĐK quyền sở hữu chiếc xe hơi này, tôi sẽ hướng dẫn bạn những bước để hoàn thành xong việc đóng thuế trước bạ .

"Thuế Trước Bạ" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Hình ảnh minh họa Thuế trước bạ trong Tiếng Anh .

2. Một số từ vựng liên quan đến Thuế trước bạ trong Tiếng Anh.

– Bên cạnh Thuế trước bạ hay Registration fee / Registration tax trong Tiếng Anh, tất cả chúng ta còn hoàn toàn có thể liên hệ với một số ít từ và cụm từ sau :

Từ vựng

Ý nghĩa

Company income tax

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Environment fee Phí bảo vệ môi trường tự nhiên
Environment tax Thuế bảo vệ môi trường tự nhiên
Excess tax Thuế triết khấu
Import tax Thuế nhập khẩu
[ external_link offset = 2 ]
Export tax Thuế xuất khẩu
Indirect tax Thuế gián thu
Value added tax ( Hóa Đơn đỏ VAT ) Thuế giá trị ngày càng tăng
Tax rate Thuế suất
Personal income tax Thuế thu nhập cá thể
Natural resource tax Thuế tài nguyên
License tax

Thuế môn bài

"Thuế Trước Bạ" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Hình ảnh minh họa Thuế trước bạ trong Tiếng Anh .
Trên đây là hàng loạt kỹ năng và kiến thức để vấn đáp cho câu hỏi : “ Thuế Trước Bạ ” trong Tiếng Anh là gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt. Qua bài viết, Studytienganh mong rằng mọi khó khăn vất vả cũng như vướng mắc của bạn học về từ vựng này đã được xử lý. Đừng quên đón đọc những bài học kinh nghiệm tiếp theo của Studytienganh để biết thêm một vốn từ vựng khổng lồ nhé !

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *