Thực Tập Tốt Nghiệp Tiếng Anh Là Gì, Thực Tập In English, Translation, Vietnamese

Thực Tập Tốt Nghiệp Tiếng Anh Là Gì, Thực Tập In English, Translation, Vietnamese

Thực tập tiếng anh là gì?

Internship (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Thực tập

Nghĩa tiếng Anh: Internship

*

(Nghĩa của thực tập trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Practice, trainee, …

Ví dụ:

Chúng tôi cũng có vài chương trình thực tập.

We offer an excellent internship program

tới những nhà tuyển dụng nơi mà không có sẳn chương trình thực tập đó.

to an employer that does not have a formal reentry internship program.

đang thử nghiệm chương trình thực tập cho những học viên muốn thao tác lại

are piloting reentry internship programs for returning students

Tôi đã đăng kí thực tập tại đơn vị chức năng nhà đất

I signed up for an internship in the housing unit

Lúc sắp học xong năm hai, tôi nhận được giấy báo đi thực tập

Near the end of my second year of school, I got an internship

Và không có lí do gì không có chương trình thực tập cho người nghỉ hưu

And there’s no reason why there can’t be a retiree internship program.

khởi đầu hợp tác trong việc khởi đầu lại với chương trình thực tập.

start corporate reentry internship programs.

Trước khi quay trở lại Nước Ta trong chương trình thực tập lê dài hai tháng, tôi đã gọi điện thoại cảm ứng cho mẹ tôi và 1 số ít bè bạn và lập ra một list khoảng chừng 8 người phụ nữ trẻ tuổi — mỗi người trong số họ có tiềm năng làm vợ tôi.

Before leaving for Viet Nam on a two-month internship, I called my mom and some friends on the phone and came up with a list of about 8 young women—each of them a potential wife.

như việc thực tập,

just like an internship,

Phuong, oh my god, tớ đã bỏ thực tập.

Phuong, lạy Chúa, I quit the internship.

và nó có gọi là thực tập hay không,

whether it was called an internship or not,

Khi học xong, tôi đã tới rừng Amazon để thực tập.

When I finished, I went to the AmazonForest for my internship.

Bởi vì điều này cho phép nhà tuyển dụng

Because the internship allows the employer

Vậy thực tập thì sao ?

How about an internship then?

Anh biết em đang tự giết mình trong nơi này mà

You know I am killing myself in this internship

Họ cứ làm thực tập việc này đến tận 35,

living on internships well into their 35s,

có chương trình thực tập cho các nhân viên trở lại làm việc.

Bạn đang xem: Thực tập tốt nghiệp tiếng anh là gì

Xem thêm: Roll Out Là Gì – Roll Out Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Xem thêm: Vốn Lưu động Là Gì, Vai Trò Và Cách Tính Vốn Lưu động

have reentry internship programs for returning finance professionals.

nhưng cô ấy vẫn gật đầu chớp lấy thời cơ với chương trình thực tập

she decided to take her chances with this internship

thực tập tại LPL.

doing a summer internship at LPL.

Tôi cần anh bảo lãnh thằng đệ tử

I want to guarantee my internship

Bây giờ, mục tiêu của tôi là đưa quy mô thực tập này

Now, my goal is to bring the reentry internship concept

Là những thiếu niên của trường Mạc Đĩnh Chi, những em đang chuẩn bị sẵn sàng chuyến thực tập.

As young men of the Mac Dinh Chi School, you are in the internship of life.

Tôi đã tìm được vị trí cho Ronaldo !

Man, I just got an internship for Ronaldo!

nhưng nó đưa ta đến những thưởng thức như thực tập,

but an internship-like experience,

cho đến khi kì thực tập kết thúc.

until the internship period is over.

Cuộc đời và sự nghiệp của tôi đã biến hóa kể từ ngày tiên phong của kì thực tập đó.

My life and my legal career changed the first day of that internship.

Lúc đó tôi sắp đi thực tập kỳ hè tại TP Hoàng Gia.

I’m going to do a summer internship at Royal City.

Trong kì thực tập đó,

Over the course of the internship,

Trong khi học ĐH, tôi được ban phước với thời hạn làm sinh viên thực tập đầy thử thách trong một thành phố ở xa nhà.

While in college, I was blessed with a challenging internship in a city far away from home.

 

Chúc những bạn học tốt ! Kim Ngân

Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.