Thư ký ban giám đốc tiếng Anh là gì?

Thư ký ban giám đốc tiếng Anh là gì?
Thư ký ban giám đốc tiếng Anh là gì là câu hỏi được mọi người vướng mắc nhiều lúc bấy giờ. Để hoàn toàn có thể hiểu thêm về yếu tố này và giải đáp chúng thì bạn cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm trong bài viết này vì sau đây bài viết sẽ cung ứng cho bạn những thông tin thiết yếu về câu hỏi thư ký ban giám đốc tiếng Anh là gì ?

Thư ký ban giám đốc là gì ?

Trước khi giải đáp câu hỏi về thư ký ban giám đốc tiếng Anh là gì thì tất cả chúng ta nên khám phá về ý nghĩa của nó trước nhé .
Chức năng thư ký ban giám đốc không được pháp lý cũng như những quy tắc quản trị lao lý. Tuy nhiên, đương đầu với sự Open của những thông lệ quản trị tốt, cho rằng thư ký hội ban giám đốc phải đóng một vai trò quan trọng trong việc vận dụng .

Các yêu cầu ngày càng tăng đối với các công ty niêm yết củng cố tầm quan trọng của vai trò thư ký ban giám đốc, người phải đảm bảo hội đồng quản trị hoạt động tốt. Nói cách khác là người bảo vệ sự tuân thủ và là người thúc đẩy việc quản trị đảm bảo hiệu lực của các quyết định do Hội đồng quản trị đưa ra.

Cụ thể, thư ký hội ban giám đốc viết biên bản của hội đồng quản trị, tương hỗ quản trị tổ chức triển khai việc làm của hội đồng quản trị với tầm nhìn 18 tháng, quản trị những chương trình nghị sự và triển khai gửi tài liệu về việc triệu tập những thành viên .
Điều này được bổ trợ thêm sự tham gia của thư ký ban giám đốc trong việc chuẩn bị sẵn sàng những cuộc họp chung mà họ hoàn toàn có thể là thư ký .
Thư ký ban giám đốc hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí của mình toàn thời hạn hoặc ngoài vai trò đơn cử này, đảm nhiệm những trách nhiệm khác. Họ phải xuất hiện và nếu hoàn toàn có thể báo cáo giải trình trực tiếp với quản trị hội đồng quản trị, mặc dầu họ có là người quản lý hay không .
Thật vậy, tổ chức triển khai này thôi thúc tính độc lập cao hơn và hội đồng quản trị hoạt động giải trí tốt hơn. Thư ký ban giám đốc được khuyến nghị đồng thời là thư ký của tổng thể những ban trình độ của hội đồng. Họ sẽ là người nhận những biên bản hoặc báo cáo giải trình do những ủy ban lập sau việc làm của họ. Thư ký phải được cung ứng những phương tiện đi lại thiết yếu để thực thi những công dụng của mình .

Thư ký ban giám đốc tiếng Anh là gì ?

Thư ký ban giám đốc tiếng Anh là : Secretary Board of Directors

thư ký ban giám đốc tiếng anh là gì

Các từ vựng liên quan

Invitation / ˌɪn. vɪˈteɪ. ʃən / : Lời mời .
Filing / ˈfaɪ. lɪŋ / : Lưu trữ, sắp xếp .
Reporter / rɪˈpɔː. tər / : Báo cáo .

The conference: Cuộc hội nghị.

Airline timetables : Thời khóa biểu chuyến bay .
Meeting / ˈmiː. tɪŋ / : Cuộc họp .
Discuss / dɪˈskʌs / : Thảo luận, bàn luận .
Manage / ˈmæn. ɪdʒ / : Quản lý, giám đốc .
Business / ˈbɪz. nɪs / : Đi công tác làm việc .
Appointment / əˈpɔɪnt. mənt / : Cuộc hẹn .
Phone number / ˈfəʊn ˌnʌm. bər / : Số điện thoại thông minh .
Let / let / : Thông báo .
File / faɪl / : Hồ sơ, tài liệu .

Executive Secretary: Thư ký Giám đốc.

Business card / ˈbɪz. nɪs ˌkɑːd / : Danh thiếp .
Message / ˈmes. ɪdʒ / : Lời nhắn .

Nguồn: https://illuminatiwe.com/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *