Viết thư giới thiệu tiếng Anh thế nào cho tốt để xin học bổng du học – Phần 2

Viết thư giới thiệu tiếng Anh thế nào cho tốt để xin học bổng du học – Phần 2

Trong phần 1 của chủ đề Thư giới thiệu, người viết đã giới thiệu chi tiết về hình thức thư tín này, cũng như trình bày các tiêu chí và lưu ý khi viết Thư giới thiệu tiếng Anh. Phần hai dưới đây sẽ tiếp tục giới trình bày về cấu trúc tiêu chuẩn cũng như các ví dụ minh họa cụ thể.

Xem thêm : Viết thư giới thiệu tiếng Anh thế nào cho tốt để xin học bổng du học – Phần 1

Cấu trúc tiêu chuẩn của một lá Thư giới thiệu tiếng Anh

Cấu trúc thư giới thiệu tiếng Anh

Như đã trình bày, cấu trúc của một bức thư giới thiệu dạng học thuật cần đủ chi tiết, vừa thể hiện những điểm mạnh của người được giới thiệu vừa thể hiện rõ ý muốn tiến cử của người viết. Thêm vào đó, văn phong khi viết Thư giới thiệu tiếng Anh cần đạt đến mức trang trọng cần thiết.

Một lá Thư giới thiệu phải đảm bảo từng phần tiêu chuẩn như một lá thư trang trọng, ví dụ như phần kính gửi đầu thư và phần kí tên cuối thư.

Cấu trúc một lá thư giới thiệu tiêu chuẩn phải có những phần như sau :
1. Date : Ngày / tháng / năm mà người viết viết Thư giới thiệu ;
2. Salutation ( Dear Sir / Madam / To Whom It May Concern / Selection Committee ) : Lời gửi đầu thư đến những người tương quan hay hội đồng xét duyệt ;
3. State who you are recommending and for what :
Người viết sẽ giới thiệu về người được tiến cử và tiến cử họ cho chương trình học bổng mà người được tiến cử đang ĐK ứng tuyển. Ở phần này chỉ cần trình diễn ngắn gọn, những yếu tố tương quan đến người được ứng tuyển sẽ được nhắc đến ở những phần sau ;
4. Describe the capacity in which you know them :
Miêu tả những góc nhìn trình độ và năng lượng mà người viết nhận thức trải qua quy trình thao tác chung với người được tiến cử. Thông qua đó người viết cũng xác nhận bản thân là ai, chức vụ là gì và mối quan hệ với người được tiến cử là như thế nào .
5. List their most applicable qualities / traits :
Đề cập những đức tính, thế mạnh điển hình nổi bật nhất của người được tiến cử. Như đã trình diễn ở phần I, những nét tính cách này nên tương thích với những tiêu chuẩn và nhu yếu mà chương trình học bổng đề ra. Phần này là quan trọng nhất vì người viết sẽ phải trình diễn khôn khéo những điểm chính để hội đồng nhà trường xét duyệt. Những lời tiến cử nên được kèm theo những ví dụ đơn cử : Dự án đó là gì ? Người được tiến cử đã đạt những thành tựu nào ? Những điểm độc lạ trong cách thao tác của người được tiến cử ? Người được tiến cử đã làm thế nào để hoàn toàn có thể điển hình nổi bật hơn so với những người thao tác chung dự án Bất Động Sản đó ?
Conclude by confidently recommending them
Người viết tái chứng minh và khẳng định rằng chương trình học bổng rất tương thích với người được tiến cử về những góc nhìn gồm có cả đức tính, trình độ trình độ và con đường sự nghiệp. Qua đó, Tóm lại rằng người được tiến cử sẽ tận dụng hết năng lực của chương trình học bổng này
6. Signature : Kí tên .

Template mẫu cơ bản thư giới thiệu Tiếng Anh

Dưới đây là một template một bức thư mẫu được viết dựa trên cấu trúc mẫu phía trên :

[Ngày tháng năm]

Dear [Mr./Mrs./Ms./To Whom it May Concern],

I am writing to recommend [Họ và tên của người được tiến cử] for [tên chương trình học bổng mà người viết đang tiến cử cho người được tiến cử].

I have known [người được tiến cử] for [thời gian quen biết; bao nhiêu tháng/năm/học kỳ]. [He/She] has been a student in my [liệt kê những lớp/khoá của người viết mà người được tiến cử đã tham gia] classes. We’ve also worked on [những dự án ngoài mà người được tiến cử và người viết đã làm cùng nhau].

I have always known [người được tiến cử] to be [những đức tính mà người được tiến cử có – kèm theo những ví dụ và câu chuyện chứng minh nếu cần thiết].

I was especially impressed with [his/her] work on [một dự án cụ thể mà người được tiến cử đã tham gia] where [he/she] was able to [một thành tựu cụ thể mà người được tiến cử đã đạt được – kèm theo những điểm nội bật trong quá trình hoạt động của người được tiến cử]

Based on our experience together, I can confidently recommend [người được tiến cử] for [tên chương trình học bổng mà người được tiến cử muốn nhận]

Sincerely ,

[Kí tên kèm chữ ký]

Lưu ý rằng trên đây chỉ là một template cơ bản. Trong quy trình viết, những người viết khác nhau sẽ có những cách diễn đạt khác nhau, từ đó nội dung và cách sắp xếp đoạn cũng sẽ nhiều lúc khác nhau .

Ví dụ mẫu (Samples)

Dưới đây là một vài bài mẫu được tác giả viết dựa trên những cấu trúc, tiêu chuẩn và chú ý quan tâm đã trình diễn ở những phần trên. Những bài mẫu sẽ dựa trên hai trường hợp nhu yếu Thư giới thiệu phổ cập nhất : Thư giới thiệu sinh viên ( từ trường cấp 3 vào ĐH ) và thư giới thiệu nghiên cứu sinh ( sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân học lên Thạc sĩ ) .
Những sample dưới bảo vệ những tiêu chuẩn đề ra để viết lá thư giới thiệu tiếng Anh tốt :

 • Từng phần bám theo cấu trúc mẫu rõ ràng : mở màn – giới thiệu bản thân – tiến cử – nguyên do tiến cử – tái chứng minh và khẳng định – kết thúc ;
 • Độ dài thư phải chăng, không quá dài cũng không quá ngắn. Nội dung được bảo vệ. Văn phong thư sang trọng và quý phái ;
 • Người viết có đủ uy tín để tiến cử người được tiến cử :Senior English teacher ;
 • Những thế mạnh của học sinh được trình bày chi tiết thông qua những hoạt động rõ ràng, có ý nghĩa, chứ không phải những tính từ chung chung;

 • Chỉ đề cập những thành tích điển hình nổi bật nhất chứ không mang tính liệt kê ;
 • Quan trọng là những thành tựu và thế mạnh của người được tiến cử có tương quan ngặt nghèo đến tôn chỉ tuyển chọn của hội đồng :helpfulness .

Ví dụ 1: Cho sinh viên đại học

 1. Date:

October 25th, 2020

 1. Salutation:

Dear Mr. Jackson,

 1. State who you are recommending and for what:

My name is Gene Smith, and I have been a Senior English teacher at Minnesota High School for 17 years. It has been an absolute pleasure teaching Helen Curry in the two past semesters, and I highly recommend her to the ILA scholarship program at Barryville University.

 1. Describe the capacity in which you know them:

It has been a great honor to work with such an exceptionally active pupil. In the past year, under my supervision, she has steadily progressed from an average learner with mediocre academic transcript to a well-rounded student. 

 1. List their most applicable qualities/traits:

Despite such achievements, she still stayed humble and helpful while still offering help to her peers. When a student struggled to understand a new concept in my class, Helen offered to tutor the student outside of the classroom. Teaching seems like her innate talent since the assisted students so that they could effectively improve their own performance and their interest in the class. Helen is self-aware of this, so she also offers her private tutoring services to younger students at our high school and at the local elementary school. 

Her GPA is 3.9, and she is ranked in the top 10% in her department. Plus, she’s won several awards, including the two most previlleged Award of National Excellent Students in English and Award of Local Young Talents when it comes to her tutoring.

 1. Conclude by confidently recommending them:

As far as I acknowledge, your university’s mission is to teach people the power of helping when one is in need. In other words, the goal of educating and developing supportive individuals has remained your priority from the beginning, and I firmly believe Helen is the perfect embodiment for this principle. Therefore, I am confident that Helen will excel in your program in education, and I hope you will consider my recommendation.

If you would like to discuss Helen skills and character traits further, I’d be happy to schedule a phone call. Please feel free to reach me at 038-253-1961, or email me at [email protected]

 1. Signature:

Sincerely,

Gene Smith

Senior English Teacher

Minnesota High School

recommendation-letter-sinh-viên

 • Ví dụ 2: Cho nghiên cứu sinh 
 1. Date:

October 25th, 2020

 1. Salutation:

Dear Mr. Jackson,

 1. State who you are recommending and for what:

I write on behalf of Ms. Truong Tam An’s application for L.L.M (Master of Laws) Program at your university. I believe Tam An to be an exemplary student-scholar as well as a person of tremendous character with significant leadership skills.

 1. Describe the capacity in which you know them:

I have been working with her as a direct supervisor for more than one and half years. Although this period of time may not be deemed long enough, I am confident that I properly understand her personality as well as her ability. Apart from the Human Resource Department, I was also involved in her interview process. Therefore, I am the one who knows perfectly well about her academic performance and research achievements during university.

 1. List their most applicable qualities/traits:

Regarding her academic performance, she graduated with a Bachelor’s degree from Ho Chi Minh University of Law, which is one of the most prestigious universities in Vietnam. Despite the fact that her academic transcript from university is not particularly outstanding compared to others, she actually did gain quite good marks on specialized subjects related to the field in which she is planning to do research. She did conduct scientific research with the topic of marriage and family, and achieved “Excellent” level in her department at university. 

At the workplace, Tam An is in charge of exchanging information with business partners and compiling business papers in English. Most projects with her involvement particularly gained partners’ satisfaction and generated overall revenue. It is not an exaggeration that her sufficient language ability in combination with her decent entrepreneurship skills paved new ways for the company’s development, especially in attracting foreign investment.

In her daily life, Tam An can easily make a good impression on others because of being precise and meticulous. I notice that she is very careful about details, making sure everything is in smooth motion, and that really distinguishes her from other colleagues. Plus, her inborn ability of memorizing has helped her to work efficiently as a Legal Assistant. 

 1. Conclude by confidently recommending them:

I firmly believe such qualities will be useful for her later higher education, especially for productivity-enquiring and leadership-based programs.

I hope through this letter of recommendation, you will understand more about An and find her perfectly fit with your program. If you have any questions, please feel free to contact me at the below information.

 1. Signature:

Sincerely,

Gene Smith

Direct Supervisor & Project Manager

Phraser Law Company

Phone: 038-253-1961

Mail: [email protected]

Recommendation-letter-nghien-cuu-sinh

Tổng kết

Thư giới thiệu là một trong những yếu tố mang tính quyết định cho sự thành bại của một hồ sơ du học. Thư giới thiệu giúp người được tiến cử nổi bật như một ứng cử viên độc đáo và ấn tượng, làm sáng tỏ cả hai phẩm chất trí tuệ và tính cách cá nhân; cùng với đó là cung cấp cho hội đồng tuyển sinh một cái nhìn toàn diện về người được tiến cử sinh đó. Vì vậy, người viết thư giới thiệu tiếng Anh cũng như người được đề cử cần trang bị cho mình những kiến thức nhất định cùng với sự tỉ mỉ cần thiết để có thể hoàn thành một lá thư đạt chuẩn. Bên cạnh thư giới thiệu, người viết có thể tham khảo thêm cách viết các dạng thư khác đã được Zim trình bày tại website ZIM như:

Ngô Thảo

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *