tháo dỡ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tháo dỡ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Alaska bị bán để tháo dỡ vào ngày 30 tháng 6 năm 1960, và Guam vào ngày 24 tháng 5 năm 1961.

Alaska was sold for scrap on 30 June 1960, and Guam on 24 May 1961.

WikiMatrix

Sau đó nó được Công ty Selle mua lại và tháo dỡ vào năm 1917.

It was afterwards acquired by Selle Company and dismantled in 1917.

WikiMatrix

Pierot, Jr. & Sons tại New York để tháo dỡ vào ngày 27 tháng 7 năm 1960.

Pierot, Jr. và Sons of New York on 27 July 1960 .

WikiMatrix

Bảo tàng Quang học được giữ an toàn khỏi chương trình tháo dỡ của Xô viết năm 1946.

The Optical Museum was preserved from the Soviet occupation’s dismantling programme 1946.

WikiMatrix

Bố tôi từng mở hàng tháo dỡ.

My father used to run a chop shop.

OpenSubtitles2018. v3

Trong chiến tranh, tháp pháo nòng đơn được tháo dỡ trên mọi chiếc còn lại sau năm 1942.

During the war the single turret was removed on all surviving ships after 1942.

WikiMatrix

Sau này các con tàu lần lượt được cho trục vớt và tháo dỡ từ năm 1929 đến năm 1937.

The ships were subsequently raised and broken up for scrap between 1929 and 1937 .

WikiMatrix

Trước tiên Coventry và Curlew được tháo dỡ toàn bộ vũ khí hiện có.

Coventry and Curlew first had all armament removed.

WikiMatrix

Sau chiến tranh, Bagley, Helm và Patterson được cho ngừng hoạt động năm 1945 và bị tháo dỡ năm 1947.

After the war, Bagley, Helm, and Patterson were decommissioned in 1945 and scrapped in 1947 .

WikiMatrix

Vào một buổi sáng, tôi leo lên khá cao để phụ giúp tháo dỡ.

One morning, I climbed up pretty high on the building to help with dismantling.

jw2019

Wettin cuối cùng bị tháo dỡ cùng năm đó tại Rönnebeck thuộc phạm vi Bremen.

Wettin was broken up for scrap the following year in Rönnebeck, a part of Bremen.

WikiMatrix

Cochrane ngừng hoạt động và bị tháo dỡ năm 1983.

Cochrane was stricken and broken up for scrap in 1983.

WikiMatrix

Lườn tàu được một hãng Nhật Bản tháo dỡ vào tháng 1 năm 1960. ^ navsource.org

Her hull then scrapped by a Japanese firm in January 1960. navsource.org

WikiMatrix

Xem thêm: Get on là gì

Cuối cùng vào tháng 10 năm 1965, con tàu bị bán để tháo dỡ tại Tây Ban Nha.

In October 1965 the ship was sold for scrapping in Spain.

WikiMatrix

Prinz Heinrich cuối cùng bị bán vào năm 1920 để tháo dỡ.

Prinz Heinrich was ultimately sold in 1920 and broken up for scrap later that year.

WikiMatrix

Cuối cùng nó bị tháo dỡ vào năm 1921.

She was ultimately discarded in 1921 .

WikiMatrix

Còn ngài lại muốn tôi tháo dỡ hệ thống phòng thủ của toàn Châu Âu.

You’re asking me to dismantle Europe’s entire defence system.

OpenSubtitles2018. v3

Nó bị tháo dỡ vào tháng 9 năm 1960 bởi hãng Ward tại Inverkeithing.

She was broken up in September 1960 by Thos W Ward, of Inverkeithing.

WikiMatrix

Đến ngày 5 tháng 12 cùng năm đó, nó được bán cho hãng Master Metals Company để tháo dỡ.

On 5 December, she was sold to the Master Metals Company for scrap .

WikiMatrix

Eagle hoàn tất việc tháo dỡ đúng vào lúc mà Ark Royal đi đến Cairnryan vào tháng 11 năm 1980.

The lower hull of Eagle was still being broken up when her sister Ark Royal arrived at Cairnryan for demolition on 28 September 1980.

WikiMatrix

Con tàu đi đến xưởng tàu của Arnott Young tại Dalmuir vào ngày 20 tháng 12 năm 1960 để tháo dỡ.

The ship arrived at Arnott Young’s yards at Dalmuir on 20 December 1960 for scrapping .

WikiMatrix

23 tháng 5 năm 2011: Tháo dỡ bốn cần trục tháp tiếp tục cho đến giữa tháng bảy.

23 May 2011: Dismantling four tower cranes continues till mid-July.

WikiMatrix

Columbia bị tháo dỡ vào đầu những năm 1960.

Columbia was scrapped in the early 1960 s .

WikiMatrix

Con tàu ngừng hoạt động và bị tháo dỡ vào năm 1981.

The ship was stricken and scrapped in 1981.

WikiMatrix

Nó bị bán để tháo dỡ vào ngày 8 tháng 5 năm 1972.

She was sold for scrapping on 8 May 1972.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *