Muốn cảm ơn ai đó hạn chế dùng “Thank You” vì Tiếng Anh còn có 65 cách nói khác tuyệt vời hơn đấy!

Muốn cảm ơn ai đó hạn chế dùng “Thank You” vì Tiếng Anh còn có 65 cách nói khác tuyệt vời hơn đấy!
Khi người khác trợ giúp hoặc cho ta điều gì đó, như một phản xạ cần có, tất cả chúng ta sẽ thường nói ” thank you ” ( cảm ơn ). Thế nhưng, trong Tiếng Anh còn có nhiều cách diễn đạt khác hay hơn thế. Sau đây là 65 cụm / câu Tiếng Anh chắc rằng sẽ ấn tượng hơn hai từ ” thank you ” mà bạn nên tìm hiểu thêm, sử dụng khi muốn cảm ơn ai đó. Cùng tò mò nhé !

65 Other Ways To Say “Thank You” in English

1. Thanks2. Many thanks

3. Thanks a lot

4. Thanks a bunch5. Thank you very much6. It’s very kind of you7. I really appreciate it8. Thank you for everything9. I owe you one10. I really appreciate your help11. I’m so grateful12. Thanks a million13. Thanks for everything14. Thanks so much15. I can’t thank you enough16. I cannot express my appreciation17. I appreciate your time18. A million thanks to you19. I owe you big time20. I truly appreciate you21. Thanks a ton22. How thoughtful of you !23. I’ll forever be grateful24. Please accept my deepest thanks25. You’re too kind26. You are an angel27. You are the best28. You have my gratitude29. You made my day30. You saved my day31. You’re a dear32. You’re a life saver33. You’re awesome

34. You’re great

35. You’ve saved my life36. Accept my endless gratitude37. All I can say is, Thanks !38. All my love and thanks to you39. Consider yourself heartily thanked40. How can I ever possibly thank you41. How can I ever thank you enough42. How can I show you how grateful I am ?43. I couldn’t have done it without you44. I do not know what I would do without you45. I don’t know what to say !46. Oh, you shouldn’t have !47. I humbly thank you48. Please accept my best thanks49. I’m grateful for your assistance50. I’m really grateful for your help51. It is hard to find words to express my gratitude52. It was so awesome of you53. I really appreciate everything you’ve done54. I really want to thank you for your help55. I thank you from the bottom of my heart56. I thank you most warmly57. I want you to know how much I value your tư vấn58. I wanted to thank you as soon as possible59. I will never forget what you have done60. I wish to thank everyone who pitched in61. If anyone deserve thanks, it’s you62. Your generosity overwhelms me63. What would I do without you ?64. Words can’t describe how thankful I am

65. My gratitude knows no bounds.

Muốn cảm ơn ai đó hạn chế dùng “Thank You” vì Tiếng Anh còn có 65 cách nói khác tuyệt vời hơn đấy! - Ảnh 2.Muốn cảm ơn ai đó hạn chế dùng “Thank You” vì Tiếng Anh còn có 65 cách nói khác tuyệt vời hơn đấy! - Ảnh 3.Nguồn : 7ESL

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *