thanh long trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

thanh long trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cuối cùng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống Ngọc tỉ đã hứa với Thanh Long

Conspiracy to make the prince failed response executed before he committed suicide

opensubtitles2

Lệnh Cẩm Y vệ Thanh Long lập tức chấp hành

The Emperor has ordered for Jinyiwei Qinglong to execute the mission

QED

Thanh Long lừa cô đến để thế mạng sao?

Thanh Long gotten her to submit this network star?

opensubtitles2

Chính là ở đây chúng tôi thấy Thanh Long giao đấu với một cô gái Tây Tạng

Go This is where … we saw Qinglong fight with the girl from the West

QED

Nói với Thanh Long

Tell Qinglong for me

QED

Vật Thanh Long làm mất trong lúc thi hành nhiệm vụ cũng là Ngọc tỉ

Thanh Long also lose material while on duty shall also pearl billion

opensubtitles2

Thanh Long gạt cô đến đây nộp mạng sao?

Qinglong fooled you into dying for him

QED

Hiếm có cơ hội được gặp Cẩm Y Vệ Thanh Long

Since I have the chance to meet Qinglong today

QED

Thần Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ Thanh Long tiếp chỉ

General Qinglong receives his Majesty’s Order

QED

Cẩm Y Vệ không còn Thanh Long nữa bảo hắn đừng ép ta

Tell him there’s no longer a Qinglong from Jinyiwei

QED

Ta giải quyết Thanh Long

I will take care of Qinglong

QED

Ai là người chúng tôi đã chọn để đóng vai đồ đệ Thanh Long?

Who’s the kid we picked to play the disciple?

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ huy sứ Thanh Long nghe lệnh

General Qinglong, bow to your order

QED

Xem thêm: Get on là gì

Thanh Long là tên thật của huynh sao?

Is Qinglong your real name

QED

Nói như vậy cái Thanh Long cướp về chính là ngọc tỷ Cái Thanh Long muốn lấy…

Then it must be the same Seal that Qinglong has taken back

QED

Thanh Long, huynh cũng vậy

Qinglong, that goes for you too

QED

Thanh Long yển nguyệt đao Là của Quan Vũ

The middle of the broadsword Guan Yu

QED

Cuối cùng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa ngọc tỷ vì tôi đã hứa với Thanh Long

In the end, I safely delivered the Seal to General of the West Just like I promised Qinglong

QED

Bây giờ. trở thành hội truổng hội Thanh Long.

Even now, he’s secretly their chief.

OpenSubtitles2018. v3

Thanh Long Quán.

Green Dragon.

OpenSubtitles2018. v3

Thanh Long, ngươi muốn tự tung tự tác ở dịch trạm của ta sao?

Qinglong, do you think you can do whatever you want around here

QED

Ngọc tỉ không chỉ là thứ duy nhất… mà Thanh Long theo đuổi

The Thanh Long to get…… not just pearls billion

opensubtitles2

Thanh Long thất thế, dùng xe ngựa của chúng ta bỏ chạy

Qinglong lost and he fled in our carriage

QED

Cẩm Y Vệ Thanh Long âm mưu tạo phản

Cam Y Ve Thanh Long conspiracy to create feedback

OpenSubtitles2018. v3

Nói như vậy… thứ Thanh Long cướp lại nhất định cũng là Ngọc tỉ

Say so the Thanh Long is robbed of pearl billion

opensubtitles2

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.