Take on là gì ? Take on tiếng Anh có nghĩa là gì ?

Take on là gì ? Take on tiếng Anh có nghĩa là gì ?
Take on là gì ? 10 cặp động từ + giới từ với ‘ Take ’Là một trong những vướng mắc của nhiều bạn học viên, sinh viên đó là take on là gì ? Theo dịch nghĩa từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì Take on có nghĩa là gánh vác. Ngoài ra take on còn có 10 từ đồng nghĩa tương quan khác như : undertake admit adopt meet10 cụm “ take + giới từ ” sau chỉ mang đến những nét nghĩa trong phần quiz. Ngoài những nghĩa dưới đây, những cụm động từ này còn rất nhiều nghĩa khác. Ví dụ, những cụm như “ take in ”, “ take off ”, “ take out ” có tối thiểu 6 đến 7 nghĩa được dùng tiếp tục .

Để nhớ được những cụm từ này, không có cách nào khác ngoài việc học thuộc lòng. Ngoài ra, thường xuyên luyện tập những bài tập như thế này cũng sẽ giúp bạn ghi nhớ dễ dàng hơn.

10 cặp động từ + giới từ với ‘ Take ’

take sb out ( Informal ) To escort, as a date . đưa ai đó ra ngoài để hẹn hò
take on To undertake or begin to handle : Ex : Took on extra responsibilities . nhận lấy nắm lấy
take sth down To bring to a lower position from a higher one hạ cái gì xuống
take back To retract ( something stated or written ) . Rút lại điều gì đã nói hoặc viết
take in To deceive or swindle Ex : She was taken in by a confidence artist . Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, lừa bịp
take off To rise into the air or begin flight Ex : The plane took off on time . cất cánh
take over To assume control, management, or responsibility Ex : I’m taking over while the supervisor is on vacation . nắm lấy quyền trấn áp, chiếm quyền
take after To resemble in appearance, temperament, or character . giống với ( người nào, vật gì ) về vẻ bên ngoài, nhiệt độ, tính cách …
take for To regard as Ex : Do you take me for a fool ? Xem là ra làm sao
take away To move ( something ) from a position occupied

Tước bỏ cái gì khỏi ai, cái gì hoặc vị trí nào đó.

Hi vọng với những kiến thức và kỹ năng chúng tôi san sẻ hoàn toàn có thể giúp bạn hiểu thêm về cách sử dụng Take on trong tiếng Anh

Lời bài hát Take on tiếng Anh

We’re talking away, I don’t know what I’m about to say. I’ll say it anyway. Today’s another day to find you Shying away. I’ll be coming for your love, OK ? Take on me, take me on. I’ll be gone in a day or two. So needless to say I’m odds and ends, But I’ll be stumbling away Slowly learning that life is OK. Say after me. It’s no better to be safe than sorry. Oh the things that you say Is it live or just to play my worries away ? You’re all the things I’ve got to remember. You’re shying away. I’ll be coming for you anyway.

Học những mẫu câu trong bài hát

1. I don’t know what I’m about to say. Tôi không biết mình sắp sửa nói gì. [ Be about to + V ] có nghĩa là “ sắp làm gì đó ”. Một cách nói tựa như với câu trên là : “ I don’t know what to say – Tôi không biết phải nói gì ”. 2. Today’s another day to find you shying away. Hôm nay, thêm một ngày nữa để nhận ra rằng em đang ngần ngại tránh mặt. “ Shy away ” có nghĩa là “ ngần ngại tránh mặt ”. Câu trên có cấu trúc đã giản lược đại từ quan hệ “ who ” và động từ “ to be ”. Câu rất đầy đủ là : You ( who are ) shying away. Tomorrow is another day. Ngày mai sẽ là một ngày khác. 3. I’ll be gone in a day or two. Rồi ngày một ngày hai, tôi sẽ ra đi. [ I’ll be gone + in + thời hạn ] có nghĩa là “ Một thời hạn nữa, tôi sẽ ra đi ”. I’ll be back in a weeks. Một tuần nữa, tôi sẽ quay lại. 4. So needless to say I’m odds and ends. Nên chẳng cần phải nói tôi chỉ là kẻ thừa thãi. “ Needless to say ” có nghĩa là “ không cần phải nói ”. “ Odds and ends ” có nghĩa là “ kẻ thừa thãi, vô dụng ”, dịch sát nghĩa là “ đầu thừa đuôi thẹo, không có giá trị ”. 5. It’s no better to be safe than sorry.

An toàn để không hối tiếc chưa hẳn đã hay.

Từ “ sorry ” có 3 nghĩa liên tục được sử dụng là “ xin lỗi, tiếc thương, hụt hẫng ”, trong câu này nó có nghĩa là “ hụt hẫng ”. Nếu diễn dịch ra nghĩa đen thì có nghĩa là “ An toàn thì không tốt hơn so với việc phải hụt hẫng về sau ”. It’s better to be safe than sorry. Tốt hơn là nên thận trọng để không hụt hẫng. / Cẩn tắc vô ưu.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.