“stronger” là gì? Nghĩa của từ stronger trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

“stronger” là gì? Nghĩa của từ stronger trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt


Tìm

stronger

strong /strɔɳ/

 • tính từ
  • bền, vững, chắc chắn, kiên cố
   • strong cloth: vải bền
   • strong fortress: pháo đài kiên cố
   • strong conviction: niềm tin chắc chắn
   • a strong suit: (đánh bài) dãy cùng hoa; (nghĩa bóng) món tủ, sở trường
  • khoẻ, tráng kiện
   • strong constitution: thể chất khoẻ mạnh
   • strong health: sức khoẻ tốt
   • by the strong arm (hand): bằng vũ lực
   • the strong: những người khoẻ mạnh; những kẻ mạnh
   • to be as strong as a horse: khoẻ như trâu
  • mạnh; tốt
   • a strong wind: cơn gió mạnh
   • strong army: một đội quân mạnh
   • a strong fleet: một hạm đội mạnh
   • a company 200 strong: một đại đội gồm 200 người
   • how many strong are you?: các anh có bao nhiêu người?
   • a strong candidate: một ứng cử viên mạnh thế
   • strong eyes: mắt tinh
   • strong memory: trí nhớ tốt
  • giỏi, có khả năng
   • to be strong in English: giỏi tiếng Anh
  • đặc, nặng, mạnh
   • strong tea: nước trà đặc
   • strong drink (water): rượu mạnh
  • rõ ràng, đanh thép, rõ rệt
   • strong evidence: chứng cớ rõ ràng
   • strong argument: lý lẽ đanh thép
   • a strong resemblance: sự giống nhau rõ rệt
  • kiên quyết; nặng nề
   • strong man: người kiên quyết, con người hùng
   • to be strong against compromise: kiên quyết chống thoả hiệp
   • strong measures: những biện pháp kiên quyết
   • strong language: lời lẽ nặng nề; lời chửi rủa
  • to và rắn rỏi
   • a strong voice: giọng nói to và rắn rỏi
  • sôi nổi, nồng nhiệt, hăng hái, nhiệt tình
   • strong affection: cảm tình nồng nhiệt
   • a strong Democrat: một đảng viên Dân chủ hăng hái
  • có mùi, hôi, thối
   • strong smell: mùi thối
   • strong butter: bơ ôi
  • sinh động, mạnh mẻ; khúc chiết (văn)
  • (ngôn ngữ học) không theo quy tắc (động từ)
  • to have a strong hold upon (over) someone
   • có ảnh hưởng đối với ai
  • going strong
   • (từ lóng) vẫn dẻo dai, vẫn tráng kiện, vẫn sung sức; vẫn hăm hở
  • to go (come) it strong
   • (từ lóng) làm (việc gì) thật triệt để, làm (việc gì) đến nơi đến chốn
  • strong market
   • thị trường giá cả lên nhanh
  • strong meat
   • thuyết cho người hùng, biện pháp thích hợp với người hùng

Xem thêm: potent, potent, stiff, impregnable, inviolable, secure, unassailable, unattackable, solid, substantial, hard, warm, firm

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

stronger

Từ điển WordNet

  adj .

 • having strength or power greater than average or expected

  a strong radio signal

  strong medicine

  a strong man

 • not faint or feeble

  a strong odor of burning rubber

 • having or wielding force or authority; potent

  providing the ground soldier with increasingly potent weapons

 • having a strong physiological or chemical effect; potent, stiff

  a potent toxin

  potent liquor

  a potent cup of tea”, “a stiff drink

 • able to withstand attack; impregnable, inviolable, secure, unassailable, unattackable

  an impregnable fortress

  fortifications that made the frontier inviolable

 • of good quality and condition; solidly built; solid, substantial

  a solid foundation

  several substantial timber buildings

 • of verbs not having standard (or regular) inflection

  `sing’ is a strong verb

 • being distilled rather than fermented; having a high alcoholic content; hard

  hard liquor

 • freshly made or left; warm

  a warm trail

  the scent is warm

 • strong and sure; firm

  a firm grasp

  gave a strong pull on the rope

English Synonym and Antonym Dictionary

stronger|strongest
syn.: brawny forceful hardy mighty muscular potent powerful sturdy vigorous
ant.: weak

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *