strict tiếng Anh là gì?

strict tiếng Anh là gì?
strict tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng strict trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ strict tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm strict tiếng Anh
strict
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ strict

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: strict tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

strict tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ strict trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ strict tiếng Anh nghĩa là gì.

strict /strikt/

* tính từ
– chính xác, đúng
=in the strict sense of the word+ theo đúng nghĩa của từ
– nghiêm ngặt, nghiêm khắc; nghiêm chỉnh
=to keep strict watch+ canh gác nghiêm ngặt
=strict discipline+ kỷ luật nghiêm ngặt
=to be strict with somebody+ nghiêm khắc với ai
– hoàn toàn, thật sự
=to live in strict seclusion+ sống trong cảnh hoàn toàn ẩn dật

strict
– chặt chẽ; ngặt

Thuật ngữ liên quan tới strict

Tóm lại nội dung ý nghĩa của strict trong tiếng Anh

strict có nghĩa là: strict /strikt/* tính từ- chính xác, đúng=in the strict sense of the word+ theo đúng nghĩa của từ- nghiêm ngặt, nghiêm khắc; nghiêm chỉnh=to keep strict watch+ canh gác nghiêm ngặt=strict discipline+ kỷ luật nghiêm ngặt=to be strict with somebody+ nghiêm khắc với ai- hoàn toàn, thật sự=to live in strict seclusion+ sống trong cảnh hoàn toàn ẩn dậtstrict- chặt chẽ; ngặt

Đây là cách dùng strict tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ strict tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

strict /strikt/* tính từ- chính xác tiếng Anh là gì?
đúng=in the strict sense of the word+ theo đúng nghĩa của từ- nghiêm ngặt tiếng Anh là gì?
nghiêm khắc tiếng Anh là gì?
nghiêm chỉnh=to keep strict watch+ canh gác nghiêm ngặt=strict discipline+ kỷ luật nghiêm ngặt=to be strict with somebody+ nghiêm khắc với ai- hoàn toàn tiếng Anh là gì?
thật sự=to live in strict seclusion+ sống trong cảnh hoàn toàn ẩn dậtstrict- chặt chẽ tiếng Anh là gì?
ngặt

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *