Là Gì? Nghĩa Của Từ Speech Là Gì Nghĩa Của Từ Speech Trong Tiếng Việt

Là Gì? Nghĩa Của Từ Speech Là Gì Nghĩa Của Từ Speech Trong Tiếng Việt

Mỗi từ vựng trong tiếng Anh đều có thể được xếp vào 1 trong 8 nhóm chính, còn được gọi là TỪ LOẠI, hay PART OF SPEECH.Bạn đang xem : Speech là gì

Học về những loại từ sẽ giúp bạn ghép được một câu tiếng Anh hoàn hảo .

Trên thực tế, nếu muốn học tiếng Anh hiệu quả, bạn nên bắt đầu tìm hiểu kĩ về từ loại.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ Parts of Speech trong tiếng Anh là gì, cũng như liệt kê vị trí, ý nghĩa và cách sử dụng những loại từ trong Tiếng Anh .
Nội Dung 1. Các loại từ trong tiếng Anh 2. Cách chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh 3. Cách nhận biết từ loại trong tiếng Anh 4. Vị trí của các loại từ trong tiếng Anh

*
Từ loại tiếng Anh là gì? Cách nhận biết các từ loại trong tiếng Anh

1. Các loại từ trong tiếng Anh

Có 8 nhóm từ loại chính bạn cần biết khi mở màn học tiếng Anh :Nouns ( Danh từ ), Pronouns ( Đại từ ), Verbs ( Động từ ), Adjective ( Tính từ ), Adverbs ( Phó từ ), Prepositions ( Giới từ ), conjunction ( liên từ ), Interjection ( Thán từ – từ cảm thán ) .

1.1 Lưu ý về từ loại trong tiếng Anh

Bạn cần quan tâm 3 yếu tố quan trọng :

– Mỗi từ loại đều có nhiều nhóm nhỏ bên trong

Ví dụ :Noun ( Danh từ ) có danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ riêng, danh từ chung …Prepositions ( Giới từ ) có giới từ chỉ thời hạn, giới từ chỉ nơi chốn …Bài viết dưới đây chỉ tóm lược đơn thuần nhất để bạn dễ tưởng tượng, bạn cần tìm hiểu và khám phá chi tiết cụ thể hơn về mỗi nhóm từ loại .

– Cùng một từ, nhưng vẫn có thể thuộc nhiều nhóm từ loại

Ví dụ :Increase ( Tăng ) hoàn toàn có thể vừa làm động từ : Prices increased ( Tăng giá )Cũng hoàn toàn có thể vừa làm danh từ : There was an increase in the number of followers ( sự ngày càng tăng lượng người theo dõi ) .

– Nhóm từ loại thứ 9 trong tiếng Anh

Mạo từ a / an / the hoàn toàn có thể xem là nhóm từ loại thứ 9 trong ti, ếng Anh gọi là Articles, chỉ có 3 từ duy nhất trong nhóm này .
*
Tổng hợp các loại từ trong tiếng Anh

1.2 Noun – Danh từ trong tiếng Anh là gì?

Tổng hợp những loại từ trong tiếng AnhHIểu đơn thuần nhất, Noun ( Danh từ ) dùng để chỉ tên của một người, khu vực, sự vật hoặc ý tưởng sáng tạo .Ví dụ : Hải, Quyên, Nước Ta, teacher ( giáo viên ), dog ( chó ), pen ( bút ), happiness ( niềm hạnh phúc ), hope ( hy vọng ), city ( thành phố )Ví dụ :Steve lives in Sydney ( Steve sống ở Sydney ) .Khi học ngữ pháp tiếng Anh, bạn sẽ phân loại Steve và Sydney là danh từ .

– Các loại danh từ trong tiếng Anh:

Danh từ chung ( Girl, city, animal, friend, house, food … )Danh từ riêng ( John, London, Pluto, Monday, France … )Danh từ ghép ( Toothbrush, rainfall, sailboat, mother-in-law, well-being, alarm clock, credit card … )Danh từ đếm được ( Car, desk, cup, house, bike, eye, butterfly … )Danh từ không đếm được ( Paper, wood, plastic, milk, oil, juice, air, oxygen, happiness, time … )Danh từ tập thể ( Staff, team, crew, herd, flock, bunch … )Danh từ đơn cử ( Dog, tree, apple, moon, coin, sock, ball, water … )Danh từ trừu tượng ( Love, time, happiness, bravery, creativity, justice, freedom, speed … )

– Một từ có thể thuộc nhiều nhóm danh từ

Ví dụ : Water vừa là danh từ không đếm được, vừa là danh từ đơn cử .
*

1.3 PRONOUN – Đại từ trong tiếng Anh là gì?

Đại từ dùng để sửa chữa thay thế cho danh từ hoặc cụm danh từ để tránh lặp lại quá nhiều lần .I, you, we, they, he, she, it, me, us, them, him, her, this, those … Là những đại từ nổi bật nhất bạn cần chú ý quan tâm .Ví dụ :

Câu không dùng đại từ:

Mary is tired, Mary want to sleep. But I want Mary to dance with me .

Câu dùng địa từ thay thế:

Mary is tired. She wants to sleep. But I want her to dance with me .Dùng đại từ She / her thay thế sửa chữa cho Mary sẽ giúp câu hay hơn, không phải lặp lại từ Mary quá nhiều lần trong câu .

1.4 ADJECTIVE – Tính từ trong tiếng Anh là gì?

Tính từ dùng để diễn đạt, sửa đổi hoặc cung ứng thêm thông tin về danh từ hoặc đại từ .Một số tính từ thường dùng trong ngữ pháp tiếng Anh : big, happy, green, young, fun, crazy, three …Ví dụ : The little girl had a pink hat .Little là tính từ bổ trợ thông tin cho girl ( Cô gái nhỏ ) và pink bổ trợ thông tin cho hat ( chiếc nón màu hồng ) .
*

1.5 VERB – Các loại động từ trong tiếng Anh

Động từ trong tiếng Anh dùng để diễn đạt một hành vi hoặc trạng thái hiện hữu .VERB cho biết những gì ai đó ( hoặc một cái gì đó ) đang triển khai .

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, động từ có hai dạng:

+ Động từ thường:

Go, speak, run, eat, play, live, walk …Ví dụ : I like Máy Thông Dịch. Com. I read their blog and use their products .Like ( thích ), read ( đọc ) và use ( sử dụng ) là những động từ trong câu .

+ Động từ TO BE:

Nghĩa tiếng Việt : Thì, là, ở. Nghĩa đổi khác theo ngữ cảnh sử dụng .Xem thêm :Có ba dạng chính am / is / are .

Tùy danh từ hoặc đại từ mà nó bổ nghĩa, bạn sẽ lựa chọn sử dụng am/ is hoặc are. Cụ thể:

I amYou areHe / She / It isWe areThey are .Ví dụ :I am a student. ( Tôi là một học viên )Are you my teacher ? ( Anh là giáo viên của tôi phải không ? )

1.6 Từ loại ADVERB – Trạng từ trong tiếng Anh là gì?

Trạng từ được dùng để miêu tả, sửa đổi một động từ / tính từ hoặc một trạng từ khác .ADVERB cho biết làm thế nào / ở đâu / khi nào / bao lâu hoặc ở mức độ nào .Trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, phần đông trạng từ sẽ kết thúc bằng – LY .Một số trạng từ nổi bật :Slowly, quietly, very, always, never, too, well, tomorrow, here …Ví dụ :I am usually busy. Yesterday, I ate my lunch quickly .Tôi thường rất bận rộn. Hôm qua, tôi ăn bữa trưa của mình rất nhanh .Usually ( liên tục ) và Quickly ( nhanh gọn ) là trạng từ trong câu .

1.7 PREPOSITION – Giới từ tiếng Anh là gì?

Giới từ chỉ ra mối quan hệ giữa danh từ / đại từ với những từ loại khác .Chúng hoàn toàn có thể chỉ ra thời hạn, khu vực hoặc mối quan hệ .Các loại từ thuộc nhóm PREPOSITION nổi bật : At, on, in, from, with, near, between, by, for, about, under …Ví dụ :I left my keys on the table for youTrong câu giới từ For dùng để chỉ mối quan hệ giữa chìa khóa ( Key ) và YOU .
*

1.8 Từ loại CONJUNCTION – Liên từ trong tiếng Anh là gì?

Liên từ dùng để phối hợp hai từ, ý tưởng sáng tạo, cụm từ hoặc mệnh đề với nhau trong một câu và cho thấy cách chúng được liên kết .Một số CONJUNCTION thường thấy :And, or, but, because, so, yet, unless, since, if … .Ví dụ :I was hot and exhausted but I still finished the marathon .And trong câu có trách nhiệm nối hai từ Hot ( nóng ) và Exhausted ( kiệt sức ) .BÚt trong câu làm trách nhiệm nối hai mệnh đề I was hot and exhausted ( Tôi nóng và kiệt sức ) và I still finished the marathon ( Tôi vẫn triển khai xong cuộc đua ) .

1.9 INTERJECTION – Các loại từ cảm thán tiếng Anh

Từ cảm thán trong tiếng Anh là một từ, hoặc một cụm từ biểu lộ cảm xúc hoặc xúc cảm can đảm và mạnh mẽ .Những INTERJECTION nổi bật : Ouch ! Wow ! Great ! Help ! Oh ! Hey ! Hi !Ví dụ :Wow ! I passed my English test. Great ! ( Wow ! tôi đậu bài kiểm tra rồi. Tuyệt ! )Ouch ! That hurt ( Ui da ! Đau quá. )

2.1 Cách chuyển từ Noun (Danh từ) sang Verb (Động từ) trong tiếng Anh

Thực sự bạn không cần quy đổi gì nhiều, một số ít từ hoàn toàn có thể vừa làm danh từ, vừa làm động từ trong câu .Dưới đây là một số ít ví dụ :Noun – Verbaccess – to accessbottle – to bottlecan – to cancloset – to closetemail – to emaileye – to eyefiddle – to fiddlefool – to foolGoogle – to googlehost – to hostknife – to knifemicrowave – to microwavename – to namepocket – to pocketsalt – to saltshape – to shapeship – to shipspear – to speartorch – to torchverb – to verb

Câu ví dụ:

– My grandmother bottled ( verb ) the juice and canned ( verb ) the pickles .Bà tôi đóng chai ( động từ ) nước trái cây và đóng hộp ( động từ ) dưa chua .Trong câu này Bottle ( cái chai ) và Can ( cái hộp ) được sử dụng như động từ trong câu .

– My grandmother put the juice in a bottle (noun) and the pickles in a can (noun).

Bà tôi cho nước trai cây vào một cái chai ( danh từ ) và cho dưa chua vào hộp ( Danh từ ) .Trong câu này, Bottle ( cái chai ) và Can ( cái hộp ) được dùng như danh từ bạn vẫn biết .

2.2 Cách chuyển từ ADJECTIVE (Tính từ) sang ADVERB (Trạng từ) trong tiếng Anh

Phổ biến nhất, bạn sẽ vận dụng công thức : Adjective + – LY = Adverb .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.