nước sơn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

nước sơn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xấu gỗ, tốt nước sơn.

APPEARANCES can be deceptive.

jw2019

Ồ chỉ là một tai nạn nhẹ với nước sơn trên đường tới đây.

Oh, I had a slight accident with some paint on our way over.

OpenSubtitles2018. v3

Hy vọng nó tốt gỗ tốt cả nước sơn.

Hope it runs as good as it looks.

OpenSubtitles2018. v3

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

I’m better than I look.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn Quyên, 18 tuổi, tiết lộ: “Nước sơn đẹp chưa chắc gỗ tốt”.

“The good-looking boys don’t always have substance,” says 18year-old Carrie.

jw2019

Là vì nước sơn.

It’s the paint.

OpenSubtitles2018. v3

Càng già thì họ càng cần nhiều nước sơn hơn.

The older they get, the more paint they need.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ kêu lão George đem nước sơn tới.

I’ll order the paint from old George.

OpenSubtitles2018. v3

□ Bên ngoài: Mái, tường ngoài, nước sơn, cửa sổ và tấm biển đề Phòng Nước Trời còn tốt không?

□ Outside: Are the roof, siding, paint, windows, and Kingdom Hall sign in good condition?

jw2019

Hội Tháp Canh cung cấp xà phòng, chất tẩy, nước sơn, nệm, mền, vải và quần áo cho mấy đứa nhỏ.

The Watch Tower Society supplied detergents, disinfectants, paint, mattresses, blankets, cloth, and clothing for the children.

jw2019

Ngoại trừ mùi nước sơn và bụi từ gạch, tất cả những người này đều làm việc trong một bầu không khí trong lành và sạch sẽ”.

For all those people working in whatever capacity the air was pure and as clean as paint fumes and brick dust would allow.”

jw2019

Ông đã có ý tưởng sau khi con trai ông du lịch đến Paris và bắt gặp họa sĩ sử dụng nước sơn từ trong ống tuýp.

He had the idea after his son traveled to Paris and saw painters using paint from tubes.

WikiMatrix

Tuy nhiên, trong thế kỷ 20, sơn nước, kể cả sơn màu nướcsơn acrylic, trở nên rất phổ biến với sự phát triển của sơn acrylic và các loại sơn latex khác.

However, in the 20th century, waterbased paints, including watercolors and acrylic paints, became very popular with the development of acrylic and other latex paints.

WikiMatrix

Do có nước sơn bên ngoài màu cam sáng (được áp dụng cho tất cả các kiểu máy bay huấn luyện quân sự Nhật Bản nhằm dễ nhận biết), nó được đặt tên lóng là “aka-tombo”, hay “chuồn chuồn đỏ”, theo tên một loại côn trùng phổ biến khắp nước Nhật.

Due to its bright orange paint scheme (applied to all Japanese military trainers for visibility), it earned the nickname “aka-tombo”, or “red dragonfly”, after a type of insect common throughout Japan.

WikiMatrix

Chẳng hạn hai câu sáu tám: Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh họa đồ Hay: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người Ca dao Việt Nam là những bài tình tứ, là khuôn thước cho lối thơ trữ tình của con người.

For example, take the following six-eights Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh họa đồ Or: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người Vietnamese ca dao is romantic writing that serves as a standard for romance poetry.

WikiMatrix

Vì vậy, đặt chúng trong màu vàng; hình bóng này, chứ không phải màu xanh nước biển, sơn nó với màu xanh tươi nguyên chất; những chiếc lá đỏ này?

So, put in yellow; this shadow, rather blue, paint it with pure ultramarine; these red leaves?

WikiMatrix

Với gần 300 nhãn hiệu, cùng với nhãn hiệu cá nhân sở hữu riêng, Sephora cung cấp sản phẩm làm đẹp bao gồm đồ trang điểm, dưỡng da, dưỡng thể, nước hoa, sơn móng và dưỡng tóc.

Featuring nearly 300 brands, along with its own private label, Sephora offers beauty products including cosmetics, skincare, body, fragrance, nail color, and haircare.

WikiMatrix

Đa tạ ngài, thôn Hắc sơnnước dùng rồi

Thank you, we finally got water for the village.

OpenSubtitles2018. v3

Trong những năm cuối thế kỷ 18, giáo sư Jacob Seydelmann từ Dresden đã phát triển một quy trình để chiết và sản xuất dạng đặc hơn để sử dụng trong chế tạo màu nướcsơn dầu.

In the last quarter of the 18th century, Professor Jacob Seydelmann of Dresden developed a process to extract and produce a more concentrated form of sepia for use in watercolors and oil paints.

WikiMatrix

Tổng cộng đã có 165 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm, bao gồm 4 sơn dầu, 2 màu pastels và 3 màu nước bởi Morisot; 6 sơn dầu và 1 pastel của Renoir; 10 tác phẩm của Degas; 5 của Pissarro; 3 của Cézanne; và 3 bởi Guillaumin.

Altogether, 165 works were exhibited in the exhibition, including 4 oils, 2 pastels and 3 watercolours by Morisot; 6 oils and 1 pastel by Renoir; 10 works by Degas; 5 by Pissarro; 3 by Cézanne; and 3 by Guillaumin.

WikiMatrix

Đến năm 2005, cảng nước sâu Dương Sơn được xây dựng trên các đảo Dương Sơn, một nhóm các đảo trong vịnh Hàng Châu, kết nối Thượng Hải qua cầu Đông Hải.

By 2005, the Yangshan deep water port was built on the Yangshan islands, a group of islands in Hangzhou Bay, linked to Shanghai by the Donghai Bridge.

WikiMatrix

Lác đác có những ngôi nhà gỗ nhuộm màu nâu đen và đường viền sơn màu xanh nước biển.

The landscape is dotted with wooden houses stained brown-black and painted with blue trim.

jw2019

Là nguồn nước an toàn duy nhất trong vùng khô cằn này, Ên-ghê-đi đã trở thành nguồn nước được loài sơn dương rất yêu thích trong suốt nhiều thế kỷ.

Since it is the only reliable water source in this barren area, En-gedi has been a favorite watering place for mountain goats for centuries.

jw2019

Gợi ý của người Thổ Nhĩ Kì cũng rất hay — họ có ánh trăng, nước tẩy quần áo và sơn móng tay.

And I wanted to show you, also, the suggestions from Kentucky are pretty good — they had moonshine, laundry detergents and liquid nails.

ted2019

Hiện nay một hội thánh nhỏ đang tận dụng Phòng Nước Trời, giúp dân miền sơn cước học biết lẽ thật của Kinh Thánh.

A small congregation is now making full use of this Kingdom Hall, helping mountain people to learn the Bible’s truths.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.