shout tiếng Anh là gì?

shout tiếng Anh là gì?
shout tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng shout trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ shout tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm shout tiếng Anh
shout
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ shout

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: shout tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

shout tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ shout trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ shout tiếng Anh nghĩa là gì.

shout /ʃaut/

* danh từ
– tiếng kêu; sự la hét, sự hò hét
– (từ lóng) chầu khao
=it is my shout+ đến chầu tớ khao, đến lượt tớ làm đầu tàu

* động từ
– la hét, hò hét, reo hò
=to shout at the top of one’s voice+ gân cổ lên mà hét
=to shout for joy+ reo hò vui sướng
– quát tháo, thét
=don’t shout at me+ đừng quát tôi
– (từ lóng) khao, thết
=to shout someone a drink+ khao ai chầu rượu, thết ai chầu rượu
!to shout down
– la phản đối, la thét buột (một diễn giả) phải thôi nói

Thuật ngữ liên quan tới shout

Tóm lại nội dung ý nghĩa của shout trong tiếng Anh

shout có nghĩa là: shout /ʃaut/* danh từ- tiếng kêu; sự la hét, sự hò hét- (từ lóng) chầu khao=it is my shout+ đến chầu tớ khao, đến lượt tớ làm đầu tàu* động từ- la hét, hò hét, reo hò=to shout at the top of one’s voice+ gân cổ lên mà hét=to shout for joy+ reo hò vui sướng- quát tháo, thét=don’t shout at me+ đừng quát tôi- (từ lóng) khao, thết=to shout someone a drink+ khao ai chầu rượu, thết ai chầu rượu!to shout down- la phản đối, la thét buột (một diễn giả) phải thôi nói

Đây là cách dùng shout tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ shout tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

shout /ʃaut/* danh từ- tiếng kêu tiếng Anh là gì?
sự la hét tiếng Anh là gì?
sự hò hét- (từ lóng) chầu khao=it is my shout+ đến chầu tớ khao tiếng Anh là gì?
đến lượt tớ làm đầu tàu* động từ- la hét tiếng Anh là gì?
hò hét tiếng Anh là gì?
reo hò=to shout at the top of one’s voice+ gân cổ lên mà hét=to shout for joy+ reo hò vui sướng- quát tháo tiếng Anh là gì?
thét=don’t shout at me+ đừng quát tôi- (từ lóng) khao tiếng Anh là gì?
thết=to shout someone a drink+ khao ai chầu rượu tiếng Anh là gì?
thết ai chầu rượu!to shout down- la phản đối tiếng Anh là gì?
la thét buột (một diễn giả) phải thôi nói

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.