Nghĩa Của Từ Sharpen Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Sharpen

Nghĩa Của Từ Sharpen Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Sharpen
làm sâu sắc thêm·làm trầm trọng thêm·làm tăng thêm·mài sắc·vót cho nhọn·đánh dấu thăng·lẹ
làm thâm thúy thêm · làm trầm trọng thêm · làm tăng thêm · mài sắc · vót cho nhọn · đánh dấu thăng · lẹ*
Giving presentations and discussing and demonstrating how to handle objections can be quite enjoyable and provide fine occasions to sharpen our skills.

Giving presentations and discussing and demonstrating how to handle objections can be quite enjoyable and provide fine occasions toour skills.

Bạn đang xem: Sharpen là gì

Trình diễn và thảo luận cách đối đáp với những lời bắt bẻ có thể thú vị lắm và tạo dịp trau dồi khả năng của chúng ta.
We can have disagreements without being disagreeable, but it”s important for us to sharpen each other, so that we all can rise.
Có những bất hòa nhưng quan trọng chúng ta hãy rèn giũa mỗi ngày Chúng ta sẽ có sự bất hòa khi không có sự không vừa ý vì thế chúng ta sẽ cùng đứng lên
(Psalm 103:14; Zechariah 2:8) We can sharpen our sensitivity in this regard by listening, observing, and imagining. —4/15, pages 24-6.
(Thi-thiên 103:14; Xa-cha-ri 2:8) Chúng ta có thể nhạy cảm hơn trong vấn đề này bằng cách lắng nghe, quan sát và tưởng tượng.—15/4, trang 24-26.
In 1525, Thomas Münzer led a revolt of German peasants because in a vision he saw the angels sharpening sickles for what he thought would be a great harvest.
Vào năm 1525, Thomas Münzer dẫn đầu cuộc cách mạng của nông dân Đức vì ông nằm mộng thấy các thiên sứ đang mài lưỡi liềm cho cái mà ông nghĩ là mùa gặt lớn.
Our appreciation of well-known truths grows, and our awareness of ways in which to use them is sharpened.
Chúng ta hiểu rõ thêm nhiều hơn các lẽ thật đã biết rồi, và chúng ta ý thức được nhiều hơn những cách để dùng các lẽ thật đó.
As a piece of iron can be used to sharpen a blade made of the same metal, one friend may succeed in sharpening the intellectual and spiritual state of another.
Như một miếng sắt có thể dùng để mài bén một lưỡi dao làm bằng cùng chất kim loại, thì người bạn này cũng có thể mài giũa người bạn kia, làm cho người ấy được nhạy bén về trí tuệ và thiêng liêng.
Each of us has moral agency, and the gift of the Holy Ghost will sharpen our impressions of what is right and wrong, true and false.
Mỗi người chúng ta có quyền tự quyết về mặt đạo đức và ân tứ Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta thấy rõ ràng điều gì đúng và điều gì sai, điều gì thật hay giả.
20 And all the Israelites had to go down to the Phi·lisʹtines to get their plowshares, mattocks, axes, or sickles sharpened.Trình diễn và luận bàn cách đối đáp với những lời bắt bẻ hoàn toàn có thể mê hoặc lắm và tạo dịpkhả năng của tất cả chúng ta. We can have disagreements without being disagreeable, but it ” s important for us toeach other, so that we all can rise. Có những bất hòa nhưng quan trọng tất cả chúng ta hãymỗi ngày Chúng ta sẽ có sự bất hòa khi không có sự không vừa lòng do đó tất cả chúng ta sẽ cùng đứng lên ( Psalm 103 : 14 ; Zechariah 2 : 8 ) We canour sensitivity in this regard by listening, observing, and imagining. — 4/15, pages 24-6. ( Thi-thiên 103 : 14 ; Xa-cha-ri 2 : 8 ) Chúng ta có thểcảm hơn trong yếu tố này bằng cách lắng nghe, quan sát và tưởng tượng. — 15/4, trang 24-26. In 1525, Thomas Münzer led a revolt of German peasants because in a vision he saw the angelssickles for what he thought would be a great harvest. Vào năm 1525, Thomas Münzer đứng vị trí số 1 cuộc cách mạng của nông dân Đức vì ông nằm mộng thấy những thiên sứ đanglưỡi liềm cho cái mà ông nghĩ là mùa gặt lớn. Our appreciation of well-known truths grows, and our awareness of ways in which to use them isChúng ta hiểu rõ thêm nhiều hơn những lẽ thật đã biết rồi, và tất cả chúng ta ý thức được nhiềunhững cách để dùng những lẽ thật đó. As a piece of iron can be used toa blade made of the same metal, one friend may succeed inthe intellectual and spiritual state of another. Như một miếng sắt hoàn toàn có thể dùng đểmột lưỡi dao làm bằng cùng chất sắt kẽm kim loại, thì người bạn này cũng có thểngười bạn kia, làm cho người ấy được nhạy bén về trí tuệ và thiêng liêng. Each of us has moral agency, and the gift of the Holy Ghost willour impressions of what is right and wrong, true and false. Mỗi người tất cả chúng ta có quyền tự quyết về mặt đạo đức và ân tứ Đức Thánh Linh sẽchúng ta thấy rõ ràng điều gì đúng và điều gì sai, điều gì thật hay giả. 20 And all the Israelites had to go down to the Phi · lisʹtines to get their plowshares, mattocks, axes, or sicklesXem thêm : Đáp Án trò chơi Đố Vui Hại Não, Đáp Án trò chơi Đố Vui Dân Gian 850 Câu
20 Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên phải đi xuống gặp người Phi-li-tia để mài lưỡi cày, cuốc chim, rìu và lưỡi liềm.
Photography critic Allan Sekula has suggested that the fact that Maier spent much of her early life in France sharpened her visual appreciation of American cities and society.
Nhà phê bình nhiếp ảnh Allan Sekula đã gợi ý rằng Maier đã dành phần lớn cuộc sống ban đầu của mình ở Pháp để nâng cao nhận thức thị giác về các thành phố và xã hội của Mỹ.
When we have the Spirit with us, our spiritual senses are sharpened and our memory is kindled so we cannot forget the miracles and signs we have witnessed.
Khi chúng ta có Thánh Linh ở cùng, thì các giác quan thuộc linh của chúng ta trở nên bén nhạy và trí nhớ được khơi dậy để chúng ta không thể quên được những phép lạ và dấu hiệu mình đã chứng kiến.
All I could think of was the picture of Aunt Agatha drinking all this in and reaching out to sharpen the hatchet against my return.
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là hình ảnh của dì Agatha uống tất cả những điều này và tiếp cận để làm sắc nét rìu chống lại trở lại của tôi.
Thus, it is not surprising that The Catholic Encyclopedia states: “Certain it is, at any rate, that the cross originally consisted of a simple vertical pole, sharpened at its upper end.”
Vì thế, không ngạc nhiên khi cuốn The Catholic Encyclopedia (Bách khoa Từ điển Công giáo) nói: “Chắc chắn, vật mà người ta gọi thập tự giá thì lúc ban đầu chỉ là cây trụ thẳng đứng, có đầu trên nhọn”.
But when we are with others who love Jehovah, we sharpen one another —we incite one another to love and fine works.
Nhưng khi chúng ta kết hợp với những người cùng yêu mến Đức Giê-hô-va, chúng ta mài bén lẫn nhau, chúng ta khuyên giục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành.
In contrast, what we learned at Gilead sharpened our ability to think and above all strengthened our faith in Jehovah God and his Word.
Ngược lại, những gì chúng tôi học ở Ga-la-át giúp chúng tôi trau dồi khả năng suy nghĩ và nhất là đức tin nơi Đức Giê-hô-va và Lời Ngài được củng cố thêm.
Noticing his boy’s joy as he showed his sister what his daddy had taught him made Kham feel he had scored an “A” grade there as a father, not just as a pencil sharpener.
Để ý thấy là đứa con trai anh vui sướng chỉ cho em gái biết nó đã được Ba dạy cho làm gì, Khâm cảm thấy anh đáng được chấm điểm là người cha hạng “ưu”, chứ không phải chỉ là người biết chuốt viết chì thôi.
20 Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên phải đi xuống gặp người Phi-li-tia đểlưỡi cày, cuốc chim, rìu và lưỡi liềm. Photography critic Allan Sekula has suggested that the fact that Maier spent much of her early life in Franceher visual appreciation of American cities and society. Nhà phê bình nhiếp ảnh Allan Sekula đã gợi ý rằng Maier đã dành hầu hết đời sống bắt đầu của mình ở Phápnâng cao nhận thức thị giác về những thành phố và xã hội của Mỹ. When we have the Spirit with us, our spiritual senses areand our memory is kindled so we cannot forget the miracles and signs we have witnessed. Khi tất cả chúng ta có Thánh Linh ở cùng, thì những giác quan thuộc linh của tất cả chúng ta trở nênvà trí nhớ được khơi dậy để tất cả chúng ta không hề quên được những phép lạ và tín hiệu mình đã tận mắt chứng kiến. All I could think of was the picture of Aunt Agatha drinking all this in and reaching out tothe hatchet against my return. Tất cả những gì tôi hoàn toàn có thể nghĩ đến là hình ảnh của dì Agatha uống toàn bộ những điều này và tiếp cận để làm sắc nét rìu chống lại trở lại của tôi. Thus, it is not surprising that The Catholic Encyclopedia states : “ Certain it is, at any rate, that the cross originally consisted of a simple vertical pole, at its upper end. ” Vì thế, không kinh ngạc khi cuốn The Catholic Encyclopedia ( Bách khoa Từ điển Công giáo ) nói : “ Chắc chắn, vật mà người ta gọi thập tự giá thì lúc bắt đầu chỉ là cây trụ thẳng đứng, có đầu trên ”. But when we are with others who love Jehovah, weone another — we incite one another to love and fine works. Nhưng khi tất cả chúng ta tích hợp với những người cùng yêu quý Đức Giê-hô-va, chúng talẫn nhau, tất cả chúng ta khuyên giục nhau về lòng yêu thương và việc tốt đẹp. In contrast, what we learned at Gileadour ability to think and above all strengthened our faith in Jehovah God and his Word. Ngược lại, những gì chúng tôi học ở Ga-la-átchúng tôikhả năng tâm lý và nhất là đức tin nơi Đức Giê-hô-va và Lời Ngài được củng cố thêm. Noticing his boy’s joy as he showed his sister what his daddy had taught him made Kham feel he had scored an “ A ” grade there as a father, not just as a pencilĐể ý thấy là đứa con trai anh vui sướng chỉ cho em gái biết nó đã được Ba dạy cho làm gì, Khâm cảm thấy anh đáng được chấm điểm là người cha hạng “ ưu ”, chứ không phải chỉ là người biếtviết chì thôi .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.