servant tiếng Anh là gì?

servant tiếng Anh là gì?
servant tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng servant trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ servant tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm servant tiếng Anh
servant
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ servant

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: servant tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

servant tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ servant trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ servant tiếng Anh nghĩa là gì.

servant /’sə:vənt/

* danh từ
– người hầu, người đầy tớ, người ở
=servants of the people+ đầy tớ của nhân dân
=civil servants+ công chức, viên chức nhà nước
=public servants+ quan chức
– bầy tôi trung thành
=a servant of Jesus Christ+ bầy tôi của Chúa Giê-xu
!a good servant but a bad master
– vật để dùng chứ không phải để thờ; cái coi là phương tiện chứ đừng coi là mục đích

Thuật ngữ liên quan tới servant

Tóm lại nội dung ý nghĩa của servant trong tiếng Anh

servant có nghĩa là: servant /’sə:vənt/* danh từ- người hầu, người đầy tớ, người ở=servants of the people+ đầy tớ của nhân dân=civil servants+ công chức, viên chức nhà nước=public servants+ quan chức- bầy tôi trung thành=a servant of Jesus Christ+ bầy tôi của Chúa Giê-xu!a good servant but a bad master- vật để dùng chứ không phải để thờ; cái coi là phương tiện chứ đừng coi là mục đích

Đây là cách dùng servant tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ servant tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

servant /’sə:vənt/* danh từ- người hầu tiếng Anh là gì?
người đầy tớ tiếng Anh là gì?
người ở=servants of the people+ đầy tớ của nhân dân=civil servants+ công chức tiếng Anh là gì?
viên chức nhà nước=public servants+ quan chức- bầy tôi trung thành=a servant of Jesus Christ+ bầy tôi của Chúa Giê-xu!a good servant but a bad master- vật để dùng chứ không phải để thờ tiếng Anh là gì?
cái coi là phương tiện chứ đừng coi là mục đích

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.