sentences tiếng Anh là gì?

sentences tiếng Anh là gì?
sentences tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sentences trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ sentences tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm sentences tiếng Anh
sentences
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sentences

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: sentences tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

sentences tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ sentences trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sentences tiếng Anh nghĩa là gì.

sentence /’sentəns/

* danh từ
– (ngôn ngữ học) câu
=simple sentence+ câu đơn
=compound sentence+ câu kép
– sự tuyên án; án; (từ hiếm,nghĩa hiếm) lời phán quyết
=sentence of death+ án tử hình
=under sentence of death+ bị án tử hình
=to pass a sentence of three month’s imprisonment on someone+ tuyên án người nào ba tháng tù
– ý kiến (tán thành, chống đối)
=our sentence is against war+ ý kiến chúng ta là chống chiến tranh
– (từ cổ,nghĩa cổ) châm ngôn

* ngoại động từ
– kết án, tuyên án
=to sentence someone to a month’s imprisonment+ kết án ai một tháng tù

sentence
– (logic học) câu, mệnh đề
– atomic s. câu nguyên tử
– closed s. câu đóng
– open s. câu mở
– primitive s. câu nguyên thuỷ

Thuật ngữ liên quan tới sentences

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sentences trong tiếng Anh

sentences có nghĩa là: sentence /’sentəns/* danh từ- (ngôn ngữ học) câu=simple sentence+ câu đơn=compound sentence+ câu kép- sự tuyên án; án; (từ hiếm,nghĩa hiếm) lời phán quyết=sentence of death+ án tử hình=under sentence of death+ bị án tử hình=to pass a sentence of three month’s imprisonment on someone+ tuyên án người nào ba tháng tù- ý kiến (tán thành, chống đối)=our sentence is against war+ ý kiến chúng ta là chống chiến tranh- (từ cổ,nghĩa cổ) châm ngôn* ngoại động từ- kết án, tuyên án=to sentence someone to a month’s imprisonment+ kết án ai một tháng tùsentence- (logic học) câu, mệnh đề- atomic s. câu nguyên tử- closed s. câu đóng – open s. câu mở- primitive s. câu nguyên thuỷ

Đây là cách dùng sentences tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sentences tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

sentence /’sentəns/* danh từ- (ngôn ngữ học) câu=simple sentence+ câu đơn=compound sentence+ câu kép- sự tuyên án tiếng Anh là gì?
án tiếng Anh là gì?
(từ hiếm tiếng Anh là gì?
nghĩa hiếm) lời phán quyết=sentence of death+ án tử hình=under sentence of death+ bị án tử hình=to pass a sentence of three month’s imprisonment on someone+ tuyên án người nào ba tháng tù- ý kiến (tán thành tiếng Anh là gì?
chống đối)=our sentence is against war+ ý kiến chúng ta là chống chiến tranh- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) châm ngôn* ngoại động từ- kết án tiếng Anh là gì?
tuyên án=to sentence someone to a month’s imprisonment+ kết án ai một tháng tùsentence- (logic học) câu tiếng Anh là gì?
mệnh đề- atomic s. câu nguyên tử- closed s. câu đóng – open s. câu mở- primitive s. câu nguyên thuỷ

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.