Sự khác biệt giữa Tự Khái niệm và Tự tin: Self Concept và Self Esteem Thảo luận – 2022 – Người

Sự khác biệt giữa Tự Khái niệm và Tự tin: Self Concept và Self Esteem Thảo luận – 2022 – Người

Tự Khái niệm và Tự tin

Tất cả tất cả chúng ta đều có nhận thức về bản thân giống như tất cả chúng ta có nhận thức về những người xung quanh tất cả chúng ta. Nhận thức này về bản thân dựa trên tổng thể những kinh nghiệm tay nghề tích cực và xấu đi mà tất cả chúng ta có trong đời sống của tất cả chúng ta và cũng như những gì tất cả chúng ta làm cho bản thân trong thiên nhiên và môi trường tất cả chúng ta sống. Đánh giá chung về bản thân hoặc hình ảnh mà tất cả chúng ta vẽ về bản thân tất cả chúng ta không phải khi nào cũng đúng mực và thường bị biến dạng và xa trong thực tiễn. Tự khái niệm và lòng tự trọng là những khái niệm có tương quan ngặt nghèo trong tâm lý học đối phó với nhận thức này về bản thân. Bởi vì sự giống nhau của họ, nhiều người có xu thế coi chúng như thể từ đồng nghĩa tương quan. Tuy nhiên, có sự độc lạ giữa hai khái niệm này sẽ được nêu bật trong bài báo này .

Tự Khái niệm là gì?

Kiến thức về chính mình được gọi là khái niệm tự. Nó tương tự như kiến ​​thức chúng ta có về người khác về những gì họ cảm nhận và cách họ phản ứng với mọi thứ và các vấn đề. Chúng tôi biết những gì bạn bè của chúng tôi thích ăn, những trò chơi mà anh ấy thích chơi, và những loại phim anh ấy thích xem. Sự thật giống nhau về tự dẫn dắt kiến ​​thức về chúng ta. Nếu chúng ta luôn bị chế giễu trong thời thơ ấu của chúng tôi bởi những người anh em lớn tuổi của chúng tôi là ngu ngốc hoặc ngốc, chúng tôi thực sự có thể bắt đầu tin tưởng vào những nhãn hiệu này vì có một lời tiên tri tự hoàn thành. Tự khái niệm được tạo ra từ lòng tự trọng và sự tự tin. Lòng tự trọng là đánh giá tích cực hoặc tiêu cực của một người dựa trên thành công hay thất bại trong cuộc sống và cũng phản hồi từ người khác. Mặt khác, tự hiệu quả bắt nguồn từ niềm tin vào khả năng của một người để hoàn thành một nhiệm vụ.

Tự tin là gì?

Lòng tự trọng là sự đánh giá của bản thân trên một quy mô có thể dao động từ tiêu cực đến tích cực. Nó thường là một nhận thức dựa trên phản hồi mà người ta nhận được từ những người quan trọng khác trong cuộc đời, cũng như những suy nghĩ của chính bản thân mình. Những người có lòng tự trọng cao là những người có giá trị bản thân cao. Mặt khác, những người có lòng tự trọng thấp có giá trị thấp. Nếu bạn tự tin về bản thân, nó phản ánh thái độ của bạn và những người khác nhận được một nhận thức rằng bạn có một lòng tự trọng cao. Nói cách khác, lòng tự trọng có thể được đánh đồng với sự kính trọng hoặc tôn trọng đối với anh ta. Ví dụ, một người có thể có một lòng tự trọng thấp về sức hấp dẫn thể chất của mình nếu anh ta không nhận thấy mình là đẹp hoặc hấp dẫn. Tuy nhiên, cùng một người có thể có một lòng tự trọng cao cho bản thân mình nếu anh ta được giao nhiệm vụ vì anh ta tin tưởng vào khả năng của mình.Lòng tự trọng thấp thường được đặc trưng bởi cảm giác thấp kém, lo lắng, và bất hạnh. Một người có lòng tự trọng thấp thường thiếu kiên nhẫn và bị kích thích bởi mọi thứ và những người khác. Sự tiêu cực là một đặc điểm quan trọng khác của những người có lòng tự trọng thấp.

Sự khác nhau giữa Tự Ý tưởng và Tự tin là gì?

Xem thêm: Get on là gì

• Tự khái niệm có đặc thù thông tin và không dẫn đến nhìn nhận như trường hợp của lòng tự trọng .
• Có những xúc cảm tích cực hoặc xấu đi trong trường hợp lòng tự trọng trong khi tự khái niệm là kiến ​ ​ thức về bản thân .
• Khái niệm tự quan trọng hơn về góc nhìn nhận thức về bản thân, trong khi lòng tự trọng là một nhìn nhận về bản thân và có thực chất cảm hứng .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *