seeking tiếng Anh là gì?

seeking tiếng Anh là gì?
seeking tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng seeking trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ seeking tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm seeking tiếng Anh
seeking
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ seeking

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: seeking tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

seeking tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ seeking trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ seeking tiếng Anh nghĩa là gì.

seek /si:k/

* động từ sought
/sɔ:t/
– tìm, đi tìm, tìm kiếm, cố tìm cho được
=to seek employment+ tìm việc làm
=to go seeking advice+ đi tìm sự giúp đỡ ý kiến
– mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng
=to seek to make peace+ cố gắng dàn hoà
=to seek someone’s life’ to seek to kill someone+ nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai
– thỉnh cầu, yêu cầu
=to seek someone’s aid+ yêu cầu sự giúp đỡ của ai
– theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi
!to seek after
!to seek for
– đi tìm, tìm kiếm
!to seek out
– tìm, nhằm tìm (ai)
=to seek out the author of a murder+ tìm thủ phạm cho vụ giết người
– tìm thấy
!to seek through
– lục tìm, lục soát
!to be to seek (much to seek)
– còn thiếu, còn cần
=good teacher are to seek+ còn thiếu nhiều giáo viên giỏi
=to be to seek in grammar+ cần phải học thêm ngữ pháp

seek
– tìm tòi; cố gắng

Thuật ngữ liên quan tới seeking

Tóm lại nội dung ý nghĩa của seeking trong tiếng Anh

seeking có nghĩa là: seek /si:k/* động từ sought /sɔ:t/- tìm, đi tìm, tìm kiếm, cố tìm cho được=to seek employment+ tìm việc làm=to go seeking advice+ đi tìm sự giúp đỡ ý kiến- mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng=to seek to make peace+ cố gắng dàn hoà=to seek someone’s life’ to seek to kill someone+ nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai- thỉnh cầu, yêu cầu=to seek someone’s aid+ yêu cầu sự giúp đỡ của ai- theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi!to seek after!to seek for- đi tìm, tìm kiếm!to seek out- tìm, nhằm tìm (ai)=to seek out the author of a murder+ tìm thủ phạm cho vụ giết người- tìm thấy!to seek through- lục tìm, lục soát!to be to seek (much to seek)- còn thiếu, còn cần=good teacher are to seek+ còn thiếu nhiều giáo viên giỏi=to be to seek in grammar+ cần phải học thêm ngữ phápseek- tìm tòi; cố gắng

Đây là cách dùng seeking tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ seeking tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

seek /si:k/* động từ sought /sɔ:t/- tìm tiếng Anh là gì?
đi tìm tiếng Anh là gì?
tìm kiếm tiếng Anh là gì?
cố tìm cho được=to seek employment+ tìm việc làm=to go seeking advice+ đi tìm sự giúp đỡ ý kiến- mưu cầu tiếng Anh là gì?
theo đuổi tiếng Anh là gì?
nhằm vào tiếng Anh là gì?
cố gắng=to seek to make peace+ cố gắng dàn hoà=to seek someone’s life’ to seek to kill someone+ nhằm hại tính mệnh ai tiếng Anh là gì?
nhằm giết ai- thỉnh cầu tiếng Anh là gì?
yêu cầu=to seek someone’s aid+ yêu cầu sự giúp đỡ của ai- theo đuổi (danh vọng) tiếng Anh là gì?
săn đón tiếng Anh là gì?
thăm hỏi!to seek after!to seek for- đi tìm tiếng Anh là gì?
tìm kiếm!to seek out- tìm tiếng Anh là gì?
nhằm tìm (ai)=to seek out the author of a murder+ tìm thủ phạm cho vụ giết người- tìm thấy!to seek through- lục tìm tiếng Anh là gì?
lục soát!to be to seek (much to seek)- còn thiếu tiếng Anh là gì?
còn cần=good teacher are to seek+ còn thiếu nhiều giáo viên giỏi=to be to seek in grammar+ cần phải học thêm ngữ phápseek- tìm tòi tiếng Anh là gì?
cố gắng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *