science tiếng Anh là gì?

science tiếng Anh là gì?
science tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng science trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ science tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm science tiếng Anh
science
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ science

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: science tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

science tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ science trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ science tiếng Anh nghĩa là gì.

science /’saiəns/

* danh từ
– khoa học
=man of science+ nhà khoa học
– khoa học tự nhiên
– ngành khoa học
=the science of optics+ ngành quang học
– (thường)(đùa cợt) kỹ thuật (quyền anh)
– (từ cổ,nghĩa cổ) trí thức, kiến thức
!the dismal science
– khoa kinh tế chính trị

science
– khoa học

Thuật ngữ liên quan tới science

Tóm lại nội dung ý nghĩa của science trong tiếng Anh

science có nghĩa là: science /’saiəns/* danh từ- khoa học=man of science+ nhà khoa học- khoa học tự nhiên- ngành khoa học=the science of optics+ ngành quang học- (thường)(đùa cợt) kỹ thuật (quyền anh)- (từ cổ,nghĩa cổ) trí thức, kiến thức!the dismal science- khoa kinh tế chính trịscience- khoa học

Đây là cách dùng science tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ science tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

science /’saiəns/* danh từ- khoa học=man of science+ nhà khoa học- khoa học tự nhiên- ngành khoa học=the science of optics+ ngành quang học- (thường)(đùa cợt) kỹ thuật (quyền anh)- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) trí thức tiếng Anh là gì?
kiến thức!the dismal science- khoa kinh tế chính trịscience- khoa học

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.