‘say xỉn’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

‘say xỉn’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” say xỉn “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ say xỉn, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ say xỉn trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Tôi đang tránh Tariq say xỉn.

I’m avoiding drunk Tariq .

2. Con mẹ say xỉn ấy.

Drunky bitch .

3. Say xỉn và nhờ vả hả?

Drunk and asking for favors ?

4. Chắc chắn còn say xỉn nữa.

And a drunk too, no doubt ?

5. Em có say xỉn lúc lái không?

Were you driving drunk ?

6. Cô được phép say xỉn một chút.

You’re allowed to get a little drunk .

7. Gái say xỉn ẹ chết được.

Drunk girls disgust me .

8. Frank say xỉn đang tìm chỗ ngủ.

Frank, drunk, looking for a bed .

9. Ông ta trông như đang say xỉn.

He looks pissed .

10. Giờ không phải lúc để say xỉn.

Now isn’t the time to drink .

11. bố cô sẽ say xỉn thật sự đấy.

If you go to jail, your father would be very angry .

12. Chú cô là một ké say xỉn bạo lực.

Your uncle is a violent drunk .

13. Bà ta là một con xì ke và say xỉn.

She was a junkie and a drunk .

14. Khi người cha ở đó, ông ta say xỉn.

When the father is there, he’s drunk .

15. Lúc nào cũng say xỉn khiến anh bị vạ lây!

He’s always drunk and giving you troubles!

16. Hai con tàu say xỉn đang đi qua bến cảng rượu.

Two drunken ships passing in a harbor swill hole .

17. Say xỉn, bắn nhau, đập phá nổi giận, hét lên một mình…

Hookers, booze, shooting holes in the ceiling, screaming myself to sleep .

18. Tôi làm rất nhiều hình xăm ngu ngốc cho bọn nhóc say xỉn.

I do a lot of stupid tattoos to drunk kids .

19. Để báo cáo về việc say xỉn của chúng ta à, này Lazarus?

To report on our drunkenness, hey, Lazarus ?

20. Có ai mà lại cho một lão già say xỉn vào một thí nghiệm? “

Who would ever include a drunken guy in a sample ? ”

21. Say xỉn và trụy lạc, không ai có thể bì với con về những chuyện đó.

Drinking and lust, no man can match me in these things .

22. Dội một gáo nước lạnh vào cái đầu mê ngủ và say xỉn của bố nhỉ?

Putting a damper on your drink-puke-sleep schedule, huh ?

23. Chồng của cô được tìm thấy trên bãi biển công cộng trong tình trạng say xỉn.

Your husband was found drunk on a public beach this morning .

24. bố phát hiện ra cô ta đã bị khai trừ khỏi luật sư đoàn vì say xỉn.

A few days later, I found out that she’d been disbarred for drinking .

25. Dù anh Devynn là một kế toán giỏi nhưng anh không giữ được việc vì thói say xỉn.

Although Devynn was a skilled bookkeeper, his alcohol abuse prevented him from holding a permanent job .

26. Còn trong gia đình tôi, cha tôi là người say xỉn, nghiện thuốc và thường bị thất nghiệp.

My father was an alcoholic and a chain-smoker and was out of work for extended periods of time .

27. Anh sẽ không được gì khi để nó một mình kéo cày, kể cả chuyện say xỉn vào tối thứ ba.

You’ll not get that one in a harness, let alone pulling a plow .

28. Đám ngoài vòng luật pháp, say xỉn, đám gái điếm khinh bỉ, thú đói, bệnh tật, thương tích lớn, nhỏ, người da đỏ, thời tiết.

Outlaws, angry drunk people, scorned hookers, hungry animals, diseases, major and minor injuries, Indians, the weather .

29. Vợ và con trai tôi ở đây đang lái xe trên đường, thì một gã say xỉn nào đó đã tông thẳng máy cày vào họ.

My wife and son were here in the States just driving down the road, and some fella who’d had too much to drink plowed right into them .

30. Cậu có thể ở ngoài kia với một cây súng cả năm trời, và chuyện hay nhất cậu kể cho tôi là một vụ lái xe say xỉn.

That you’re out there with a fine bitch for a year and the best story you can tell me is a drunk stop .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.