Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Tính từ sở hữu/ Đại từ sở hữu | Edu2Review

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Tính từ sở hữu/ Đại từ sở hữu | Edu2Review
Ngữ pháp tiếng Anh rất quan trọng trong việc củng cố kiến thức và kỹ năng viết tiếng Anh cũng như làm tốt những bài thi. Trong việc học ngữ pháp, dù bạn học ở TT tiếng Anh, trường học hay tự học ở nhà bạn nên mở màn từ những kiến thức và kỹ năng cơ bản nền tảng để sẵn sàng chuẩn bị cho những nội dung phức tạp hơn .
Bài viết này Edu2Review đề cập đến tính từ sở hữu, đại từ sở hữu và cách sử dụng từ đó biết cách vận dụng, phân biệt hai nội dung này .

Bảng xếp hạng
Trung tâm tiếng Anh tại Việt Nam

Tính từ sở hữu (Possessive adjective)

Tính từ sở hữu bộc lộ đặc thù sở hữu của người hoặc vật với danh từ đi sau nó. Tính từ sở hữu tùy thuộc chủ sở hữu .
Các tính từ sở hữu cùng với những đại từ nhân xưng ( personal pronouns ) đối sánh tương quan như sau :

Đại từ nhân xưng

Tính từ sở hữu

I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
They Their

Các tính từ sở hữu luôn đi trước danh từ mà nó sở hữu và những danh từ này không có mạo từ đi theo .
Ví dụ : My mother ( Mẹ của tôi ), his work ( việc làm của anh ta ), our office ( cơ quan của chúng tôi ), your good friend ( người bạn tốt của bạn )

Cách sử dụng tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu được dùng để chỉ một người hay vật thuộc về một ngôi nào đó. Khái niệm ” thuộc về ” ở đây phải được hiểu với nghĩa rất rộng. Khi nói ” my car ” ta hoàn toàn có thể hiểu chiếc xe thuộc về tôi, nhưng khi nói ” my uncle ” thì không hề hiểu một cách cứng ngắc rằng ông chú ấy thuộc về tôi .

Tính từ sở hữu trong tiếng Anh lệ thuộc vào người làm chủ chứ không thay đổi theo số lượng của vật bị sở hữu.

Ví dụ :

 • He sees his grandmother: Anh ấy thăm bà.
 • He sees his grandparents: Anh ấy thăm ông bà.

Người Anh có thói quen sử dụng tính từ sở hữu trong nhiều trường hợp mà người Nước Ta không dùng .
Ví dụ :

 • He has lost his dog: Anh ta lạc mất con chó.
 • He put on his hat and left the room: Anh ta đội nón lên và rời phòng.
 • I have had my hair cut: Tôi đi hớt tóc.
 • She changed her mind: Cô ta đổi ý.

Tuy nhiên, trong một số thành ngữ tiếng Anh, người ta lại thường dùng mạo từ xác định thay vì sử dụng tính từ sở hữu, nhất là những thành ngữ với từ in. Ví dụ:

 • I have a cold in the head: Tôi bị cảm.
 • She was shot in the leg: Cô ta bị bắn vào chân.

Học tính từ sở hữu, đại từ sở hữu để cải thiện ngữ pháp tiếng Anh Học tính từ sở hữu, đại từ sở hữu để cải thiện ngữ pháp tiếng Anh (Nguồn: Tutor)

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)

Đại từ sở hữu là những đại từ để chỉ sự sở hữu .

Đại từ nhân xưng

Đại từ sở hữu

I Mine
We Ours
You Yours
He His
She Hers
It Its
They Theirs

Cách dùng đại từ sở hữu

Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh không phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó. Cụ thể: mine = cái của tôi; yours = cái của (các) bạn… do đó chúng thay thế cho danh từ. Không được dùng cả đại từ sở hữu lẫn danh từ. Mặc dù cách viết của his, its đối với tính từ sở hữu và đại từ sở hữu là giống nhau nhưng cần phân biệt rõ hai trường hợp này để không nhầm lẫn về cách dùng của mỗi từ.

Đại từ sở hữu ( possessive pronouns ) được dùng trong những trường hợp sau :

 • Dùng thay cho một tính từ sở hữu (possessive adjective) và một danh từ đã nói phía trước.

I gave it to my friends and to yours : Tôi đưa nó cho những bạn của tôi và bạn của bạn .
Her shirt is white, and mine is blue : Áo cô ấy màu trắng còn của tôi màu xanh .

 • Dùng trong dạng câu sở hữu kép (double possessive).

He is a friend of mine : Anh ta là một người bạn của tôi .
It was no fault of yours that we mistook the way : Chúng ta lạc đường không phải là lỗi của anh .

 • Dùng ở cuối các lá thư như một quy ước. Trường hợp này người ta chỉ dùng ngôi thứ hai.

Yours sincerely : Trân trọng
Yours faithfully : Trân trọng

Cải thiện ngữ pháp từ đó nâng cao kĩ năng viết Anh ngữCải thiện ngữ pháp từ đó nâng cao kĩ năng viết Anh ngữ (Nguồn: Kênh 14)

Hy vọng với những thông tin trên đã giúp bạn hiểu được cách dùng cũng như phân biệt sự khác nhau giữa đại từ sở hữu và tính từ sở hữu từ đó hoàn thành xong kiến thức và kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh .
Thường Lạc tổng hợp
Nguồn : Vietjack

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *