Cách sử dụng giới từ to, at, in, into trong tiếng Anh | Giới từ trong tiếng Anh

Cách sử dụng giới từ to, at, in, into trong tiếng Anh | Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ to, at, in, into trong tiếng Anh

A. Giới từ to với các động từ go/come/travel …

Chúng ta sử dụng giới từ to với các động từ chỉ sự chuyển động như go/come/travel … chẳng hạn như:

go to Americago to bedtake ( somebody ) to hospitalreturn to Italygo to the ngân hàngcome to my housedrive to the airportgo to a concertbe sent to prison

Ví dụ:

– When your friends returning to Italy ? ( không nói ‘ returning in Italy ‘ )Khi nào những bạn anh trở lại Ý ?- After the accident three people were taken to hospital .( Sau vụ tai nạn đáng tiếc có ba người đã được đưa vào bệnh viện. )

Tương tự ta nói: on my way to …/ a journey to / a trip to / welcome to …:

– Welcome to our country ! ( không nói ‘ welcome in ‘ )( Chào mừng những bạn tới thăm quốc gia chúng tôi. )

So sánh giới từ to (chỉ sự chuyển động) với các giới từ in/ at (chỉ vị trí):

– They are going to France. nhưng They live in France.

    Họ sẽ tới Pháp.                 nhưng Họ sống ở Pháp.

– Can you come to the party? nhưng I’ll see you at the party.

Bạn có thể tới dự tiệc không? nhưng Tôi sẽ gặp bạn tại buổi tiệc.

Quảng cáo

B. Giới từ to trong Been to …

Ta thường nói “I’ve been to a place“:

– I’ve been to Italy four times but I’ve never been to Rome .( Tôi đã đi Ý 4 lần nhưng chưa khi nào tới Rome. )- Ann has never been to a football match in her life .( Trong đời mình Ann chưa khi nào đi xem bóng đá. )- Jack has got some money. He has just been to the ngân hàng .( Jack có tiền đó. Anh ấy vừa mới ở nhà băng. )

Quảng cáo

C. Giới từ to với get/arrive

 • Chúng ta nói “get to place“:

  – What time did they get to London / get to work / get to the party ?Họ đã tới London / nơi thao tác / buổi tiệc lúc mấy giờ ?

  Nhưng ta lại nói arrive in … hoặc arrive at … (không nói ‘arrive to‘).

 • Ta nói arrive in a country hoặc town/city:

  – When did they arrive in Britain / arrive in London ?( Họ đã tới Anh quốc / London khi nào vậy ? )

Với các trường hợp khác, ta nói arrive at:

– What time did they arrive at the khách sạn / arrive at the party / arrive at work ?( Họ đã tới khách sạn / buổi liên hoan / nơi thao tác lúc mấy giờ ? )

D. Có/không sử dụng giới từ to với home

Chúng ta KHÔNG nói to home. Ta nói go home / come home / get home / arrive home / on the way home … (không có giới từ):

– I’m tired. Let’s go home. ( không nói ‘ go to home ‘ )( Em bị mệt. Mình về nhà đi. )- I met Caroline on my way home .( Tôi gặp Caroline trên đường về nhà. )

Nhưng ta nói “be at home”, “do something at home” … Bạn tham khảo chương trước.

E. Cách sử dụng giới từ into trong tiếng Anh

 • go into …, get into… … = ‘enter‘ (a room / a building / a car …):

  – She got into the car and drove away .( Cô ấy lên xe và lái xe đi. )- A bird flew into the kitchen through the window .( Một con chim đã bay vào nhà bếp qua hành lang cửa số. )

 • Đôi khi chúng ta cũng sử dụng giới từ in thay cho giới từ into (đặc biệt với các động từ go/get/put):

  – She got in the car and drove away. ( hoặc she got into the car … )- I read the letter and put it back in the envelope .( Tôi đọc thư và đặt nó lại vào trong phong bì. )

 • Trái nghĩa với giới từ intoout of:

  – She got out of the car and went into a shop .( Cô ta đã ra khỏi xe và đi vào shop. )

 • Ta thường nói get on / off a bus / a train / a plane:

  – She got on the bus and I never saw her again .( Cô ấy đã lên xe buýt và tôi không còn gặp lại cô ấy nữa. )

Bài tập giới từ at, in và into

Để làm bài tập giới từ at, in và into, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ at, in và into.

Các loạt bài khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để liên tục theo dõi những loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java, C, C + +, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile …. mới nhất của chúng tôi .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.