Has Been Là Thì Gì ? Cấu Trúc, Cách Dùng Have Been Cần Nắm Tổng Quát 12 Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh

Has Been Là Thì Gì ? Cấu Trúc, Cách Dùng Have Been Cần Nắm Tổng Quát 12 Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh

Cấu trúc với Being, be, have been thường được dùng rất nhiều trong tiếng Anh, nhưng bạn có chắc chắn mình đã dùng đúng hoàn toàn cấu trúc này. Bài học sau sẽ share tới bạn cấu trúc và cách sử dụng Being, be, have been trong tiếng Anh sao cho chuẩn nhất.Bạn đang xem : Has been là thì gì

I. Cấu trúc và cách dùng Being trong tiếng Anh

1. Cấu trúc và cách dùng Being trong tiếng Anh

Cấu trúc:

Being + giới từChúng ta dùng cấu trúc being + giới từ để nói về những hành vi hoặc những cách hành xử, cư xử của người khác. Và cách cư xử hay hành vi đó khác với những cách hành xử thường ngày của họ, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nói “ they are being …. ” .a. Khi nói với người nào đó về hành động của họ khác với suy nghĩ của bạnNếu một ngày, một sốđứa con của bạn không nghe lời bạn, bạn hoàn toàn có thể nói :Why are you being so difficult? Dịch nghĩa: Tại sao bạn lại hạn chế tới vậy?=> being not easy to please; not helpfulb. Với một người nào đó mà bạn lo lắng về cách cư xử, hành xử của người đó, hành động đó có thể khiến người khác cảm thấy hơi tức giận.Why are you being so difficult ? Dịch nghĩa : Tại sao bạn lại hạn chế tới vậy ? => being not easy to please ; not helpfulHe’s being annoying. Dịch nghĩa : Anh ấy thật là phiền nhiễu .c. Cấu trúc being cũng có thể nói về một số hành động ngu ngốc, con nít, thiếu suy nghĩ… của người nào đó.Ai làm ( những ) chuyện gì đó ngu ngốc, thiếu tâm lý, trẻ con …You’re being childish/ foolish /silly. Dịch nghĩa: Bạn thật là trẻ con/ ngớ ngẩn/ ngu ngốc.You’re being childish / foolish / silly. Dịch nghĩa : Bạn thật là trẻ con / ngớ ngẩn / ngu ngốc .Lời nói, hành vi của bạn đang làm tổn thương người khác .Why are you being so silly? Dịch nghĩa: Tại sao bạn lại ngốc như vậy?d. Sử dụng being khi nói về sự bất công, khi người nào đó làm một số việc không công bằng.Why are you being so silly ? Dịch nghĩa : Tại sao bạn lại ngốc như vậy ?She won’t argue with Nam, but she think he is being unfair. Dịch nghĩa : Cô ấy sẽ không tranh luận với Nam, nhưng cô ấy nghĩ anh ta đang không công minh .e. Ai đó đang hành động rất tỷ mỉ, điều này trái với hành động thường ngày của người đó.He was walking on tiptoe and being very careful not to wake the baby. Dịch nghĩa : Anh ta đang nhón chân để đi lại và thật tỷ mỉ để không thức tỉnh đứa bé .
*
f. Being cũng được dùng khi người nào đó làm việc có ích, như một lời khen ngợi đối phương.She is being very helpful. Dịch nghĩa : Cô ấy đang rất có ích .

2. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc Being trong tiếng Anh

Chúng ta không sử dụng cấu trúc với being khi đi kèm với những tính từ tương quan đến cảm hứng .Ví dụ :Hoa’s angry. Dịch nghĩa: Hoa giận dữ.She was worried when she heard that they would have to operate on Nam’s knee. Dịch nghĩa: Cô ấy đã lo lắng khi cô ấy nghe được việc họ sẽ phải mổ đầu gối của Nam.She is delighted to hear that they have passed all their exams. Dịch nghĩa: Cô ấy vui mừng khi nghe rằng họ đã vượt qua được tất cả các bài thi của họ.Hoa’s angry. Dịch nghĩa : Hoa tức giận. She was worried when she heard that they would have to operate on Nam’s knee. Dịch nghĩa : Cô ấy đã lo ngại khi cô ấy nghe được việc họ sẽ phải mổ đầu gối của Nam. She is delighted to hear that they have passed all their exams. Dịch nghĩa : Cô ấy vui mừng khi nghe rằng họ đã vượt qua được tổng thể những bài thi của họ .Being không khi nào được đứng sau “ have ”, tất cả chúng ta sử dụng been nếu trước đó là “ have ” .“ Being ” được sử dụng sau động từ “ to be ”. “ Being ” là một động từ bất quy tắc. “ to be ” + ing sẽ được dùng cho thì hiện tại, nhưng “ to be ” sẽ được chia thành “ been ” khi dùng trong thì quá khứ phân từ .Ví dụ :Being khi được dùng dưới thì ngày này“Are you being served?” Dịch nghĩa: Bạn đang được phụ vụ hay chưa ?“ Are you being served ? ” Dịch nghĩa : Bạn đang được phụ vụ hay chưa ?Nếu chuyển sang thì quá khứ : being chuyển thành bên : “ I have been served ” ( tôi đã được ship hàng )Is he being friendly? Dịch nghĩa: Anh ấy đang rất gần gũi phải không ?They have been unkind. Dịch nghĩa: Họ đã không tử tế.

II. Cấu trúc – cách dùng Be trong tiếng Anh

1. Cấu trúc Be trong tiếng Anh

*
Is he being friendly ? Dịch nghĩa : Anh ấy đang rất thân mật phải không ? They have been unkind. Dịch nghĩa : Họ đã không tử tế. Cấu trúc Be trong tiếng Anh

Các từ: am, is, are đều là dạng thức động từ ”be” tại thì hiện tại đơn.

Dưới đây là bảng tổng hợp cách chia động từ ”be” theo thể và ngôi:

Dạng Ngôi Chủ ngữ sốít Chủ ngữ số nhiều
Khẳng định Thứ nhất I am I’m We are We’re
Thứ hai You are You’re You are You’re
Thứ ba He/ She/ It + is He’s/ She’s/ It’s They are They’re
Phủ định Thứ nhất I am not I’m not We are not We aren’t
Thứ hai You are not You aren’t You are not You aren’t
Thứ ba He/ She/ It + is notHe/ She/ It + isn’t They are not They aren’t
Nghi vấn Thứ nhất Am I? Are we?
Thứ hai Are you? Are you?
Thứ ba Is + he/ she/ it? Are they?

E.g.

(+) She is my student. (Cô ấy là học viên của tôi.)(-) She isn’t my student. (Cô ấy không hề là học viên của tôi.)(?) Is she my student? (Cô ấy có phải là học sinh của tôi không?)

2. Cách dùng và vị trí của động từ ”be”

( + ) She is my student. ( Cô ấy là học viên của tôi. ) ( – ) She isn’t my student. ( Cô ấy không hề là học viên của tôi. ) ( ? ) Is she my student ? ( Cô ấy có phải là học viên của tôi không ? )

a. Cách dùng: thông thường, động từ “be” được sử dụng để thể hiện sự còn đó, trạng thái hoặc đặc điểm của một vật hay của một người.

E.g.Xem thêm : Laugh Out Loud Là Gì – Từ Laught Out Loud Có Nghĩa Là Gì Vậy Mấy Bạn

I am happy. (Tôi hạnh phúc.)She is beautiful. (Cô ấy xinh đẹp.)I am happy. ( Tôi niềm hạnh phúc. ) She is beautiful. ( Cô ấy xinh đẹp. )

b. Vị trí phổ biến của động từ “be”

Đứng trước một danh từWe are teachers. (Chúng tôi là giáo viên.)Ms. Pham is the founder of this company. (Bà Phạm là người sáng lập ra doanh nghiệp này.)We are teachers. ( Chúng tôi là giáo viên. ) Ms. Pham is the founder of this company. ( Bà Phạm là người sáng lập ra doanh nghiệp này. )be AdjThis cake is tasty. (Chiếc bánh này ngon.)This cake is tasty. ( Chiếc bánh này ngon. )

Đứng trước một cụm giới từ chỉ thời gian/nơi chốn

I am in the garden. (Tôi đang sinh sống dưới vườn.)I am in the garden. ( Tôi đang sinh sống dưới vườn. )be prep.phraseThe flowers are on the table. (Những bông hoa tại trên bàn.)The flowers are on the table. ( Những bông hoa tại trên bàn. )Đứng trước động từ V-ing dưới 1 số ít thì chỉ tiếp nối và trước động từ V-pII dưới 1 số ít câu bị động .be V-ingI am reading books. (Tôi đang đọc sách.)I am reading books. ( Tôi đang đọc sách. )be V-pIIIt is made of wood. (Nó được làm từ gỗ.)

III. Cấu trúc – cách dùng have Been trong tiếng Anh

It is made of wood. ( Nó được làm từ gỗ. )Have been có tức là gì ? nhờ vào vào ý nghĩa của câu nói đó muốn miêu tả điều gì, thí dụ như Have been là thưởng thức, đi tới

1. Cách sử dụng Have been

Have been sử dụng để miêu tả những hoạt động giải trí dưới quá khứ mà không có thời hạn đơn cử .Nhận biết : Trong câu có Have been đó là thì lúc bấy giờ hoàn thành xong tiếp nối .

2. Cấu trúc Have been dưới Tiếng Anh

Cấu trúc Have been được dùng tại thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối .

S + have + been + Ving…

➔ Cấu trúc Have been tại thì hiện tại triển khai xong tiếp nối sử dụng để miêu tả hành vi / vấn đề xảy ra dưới quá khứ, lê dài liên tục cho đến lúc bấy giờ và hoàn toàn có thể liên tục xảy ra trong khoảng chừng thời hạn tới ( Cấu trúc Have been sẽ nhấn mạnh vấn đề đặc thù liền lạc của hành vi / vấn đề ) .* Note : Have been sử dụng khi chủ ngữ là I / You / We / They / N số nhiều .Ex : I have been watching TV all day. ( Tôi đã đang du lịch thăm quan ti vi suốt cả ngày ) .➔ Cấu trúc Have been phối hợp với giới từ “ to ” .

S + Have been + to + địa điểm…

➔ Cấu trúc Have been mang tức là đi tới đâu .Ex : This children have been to France. ( Những đứa trẻ này đã đi tới Pháp ) .➔ Cấu trúc Have been dưới câu bị động tại thì hiện tại triển khai xong .

Câu chủ động: S + have + V ed/PII + O…

Câu bị động: S (o) + have/has been + V ed/PII + … + by O (s) .

Ex :I have bought this house for 3 years. (Tôi đã rinh ngôi nhà nay 3 năm rồi) ➔ This house has been for 3 years. (Ngôi nhà này đã được rinh 3 năm rồi).They have worn their shirt for 2 weeks. (Họ đã mặc mẫu áo sơ mi của họ 2 tuần rồi) ➔ Their shirt has been worn for 2 weeks. (Chiếc áo sơ mi của họ đã được mặc 2 tuần rồi).

3. Phân biệt cách sử dụng Have been và Have gone

I have bought this house for 3 years. ( Tôi đã rinh ngôi nhà nay 3 năm rồi ) ➔ This house has been for 3 years. ( Ngôi nhà này đã được rinh 3 năm rồi ). They have worn their shirt for 2 weeks. ( Họ đã mặc mẫu áo sơ mi của họ 2 tuần rồi ) ➔ Their shirt has been worn for 2 weeks. ( Chiếc áo sơ mi của họ đã được mặc 2 tuần rồi ) .Have been sử dụng để miêu tả một số ít hoạt động giải trí dưới quá khứ nhưng thời hạn không được xác lập rất đầy đủ, Còn Have gone sử dụng để chỉ 1 số ít hoạt động giải trí đã được hoàn tất ngay lập tức trong quá khứ, thường sát cánh với “ just ” .Ex :Jim has been to Korea. (Jim đã tới Hàn Quốc).Jim has just gone out. (Jim chỉ mới ra ngoài).Jim has been to Korea. ( Jim đã tới Nước Hàn ). Jim has just gone out. ( Jim chỉ mới ra ngoài ) .Have been sử dụng được tại một số ít thì hiện tại triển khai xong, hiện tại triển khai xong tiếp nối, câu bị động. Còn Have gone sử dụng tại thì hiện tại triển khai xong và câu bị động .Ex :Tomy has been playing games for two hours. (Tomy đã đang chơi một số trò chơi điện tử suốt 2 giờ).Tomy has just gone to school. (Tomy chỉ mới đi tới trường).

IV. Khi nào dùng Been? – Khi nào dùng Being?

Tomy has been playing games for two hours. ( Tomy đã đang chơi một số ít game show điện tử suốt 2 giờ ). Tomy has just gone to school. ( Tomy chỉ mới đi tới trường ) .Như một qui tắc, chữ ‘ been ’ luôn luôn đứng sau chữ ‘ have ’ ( trong bất kỳ hình thức nào ; ví dụ : has, had, will have ) ; trong khi đó ‘ being ’ không khi nào đứng sau ‘ have ’. ‘ Being ’ được dùng sau ‘ to be ’ ( trong bất kể hình thức nào ; ví dụ : is, was, were ). “ Being ” là động từ bất qui tắc “ to be ” + ING được dùng cho thì hiện tại ; trong khi “ Been ” cũng là động từ “ to be ” được chia ra ở thời quá khứ phân từ .Ví dụ :Being – dưới thì hiện tại như “Are you being served?” (Bạn đang được phụ vụ hay chưa ? – cho ăn, hay chờ xin việc gì ấy!)Been – dưới thì quá khứ như “I have been served” (tôi đã được xem sóc)Are you being friendly? (Bạn đang rất gần gũi phải không nào?)He has been unkind. (nó đã không tử tế á )Being – dưới thì hiện tại như “ youserved ? ” ( Bạn đang được phụ vụ hay chưa ? – cho ăn, hay chờ xin việc gì ấy ! ) Been – dưới thì quá khứ như “ Iserved ” ( tôi đã được xem sóc ) youfriendly ? ( Bạn đang rất thân thiện phải không nào ? ) Heunkind. ( nó đã không tử tế á )

Nên nhớ rằng “being” không chỉ là động từ mà cũng có thể dùng như một Gerund hay một dòng danh từ dưới tiếng Việt còn gọi là Động từ tiến hành cách (hì hì… nó là một động từ biến thể và làm việc giống như một danh từ… nghe êm tai không nhỉ ???)

Ví du :Thuận is a human being. (Thuận là một người – loài người )Do you like being so ignorant? (mày có muốn làm người quá ngu dốt không?)The accident was caused by his being so clumsy. (Tai nạn đã xãy ra là do cái quá vụng về của hắn).Thuận is a. ( Thuận là một người – ) Do you like ? ( mày có muốnkhông ? ) The accident was caused by his. ( Tai nạn đã xãy ra là docủa hắn ) .Trên đây là tàn bộ những san sẻ về Cấu trúc – cách dùng Being, Be và have Been trong tiếng Anh. Các bạn đã nắm chắc phần nội dung này chưa. Nếu chưa hãy liên tục ôn luyện nhé những bạn. Chúc bạn thành công xuất sắc !

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.