Sau Giới Từ Là Gì – Ngữ Pháp Tiếng Anh: Giới Từ

Sau Giới Từ Là Gì – Ngữ Pháp Tiếng Anh: Giới Từ

Giới từ là nhóm từ loại không thể thiếu trong tiếng Anh. Tất tần tật những kiến thức quan trọng về giới từ trong tiếng Anh sẽ được KISS English chia sẻ ngay sau đây.

Bạn đang xem: Sau giới từ là gì

*

Giới Từ Trong Tiếng Anh Là Gì?

*Giới từ trong tiếng Anh là nội dung kỹ năng và kiến thức rất quan trọngTrong ngữ pháp tiếng Anh, giới từ ( preposition ) chính là từ hoặc nhóm từ thường được sử dụng trước danh từ hoặcđại từ để chỉ mối liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với những thành phần kháctrong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ ( Object ), Verb + ing, Cụmdanh từ …

Ví dụ: I go to the cinema on Monday.

“ Monday ” là tân ngữ của giới từ “ on ” .

Phân Loại Các Giới Từ Trong Tiếng Anh

Có rất nhiều giới từ được sử dụngtrong tiếng Anh, dưới đây là những loại giới từ phổ cập, thường gặp nhất :Giới từ chỉ thời gian: At, in, on,since, for, ago, before, to, pass, by…Giới từ chỉ nơi chốn: Before,behind, next, under, below, over, above …Giới từ chỉ chuyển động: along,across, …Giới từ chỉ mục đích hoặc chức năng:for, to, in order to, so as to (để)Giới từ chỉ nguyên nhân: for,because of, owning to + Ving/Noun (vì, bởi vì)Giới từ chỉ tác nhân hay phươngtiện: by (bằng, bởi), with (bằng)Giới từ chỉ sự đo lường, số lượng:by (theo, khoảng)Giới từ chỉ sự tương tự: like(giống)Giới từ chỉ sự liên hệ hoặc đồnghành: with (cùng với)Giới từ chỉ sự sở hữu: with (có), of(của)Giới từ chỉ cách thức: by (bằngcách), with (với, bằng), without (không), in (bằng)

Cụm Giới Từ Trong Tiếng Anh Là Gì?

Giới từ chỉ thời hạn : At, in, on, since, for, ago, before, to, pass, by … Giới từ chỉ nơi chốn : Before, behind, next, under, below, over, above … Giới từ chỉ hoạt động : along, across, … Giới từ chỉ mục tiêu hoặc tính năng : for, to, in order to, so as to ( để ) Giới từ chỉ nguyên do : for, because of, owning to + Ving / Noun ( vì, chính do ) Giới từ chỉ tác nhân hay phươngtiện : by ( bằng, bởi ), with ( bằng ) Giới từ chỉ sự đo lường và thống kê, số lượng : by ( theo, khoảng chừng ) Giới từ chỉ sự tương tự như : like ( giống ) Giới từ chỉ sự liên hệ hoặc đồnghành : with ( cùng với ) Giới từ chỉ sự chiếm hữu : with ( có ), of ( của ) Giới từ chỉ phương pháp : by ( bằngcách ), with ( với, bằng ), without ( không ), in ( bằng )Cụm giới từ ( Prepositional phrase ) chính là 1 nhóm từ khởi đầu bằng một giới từ. Theo sau giới từ thường là một cụmdanh từ, đại từ, trạng từ, một cụm trạng từ ( khu vực hoặc thời hạn ), hoặc mộtdanh động từ ; ít phổ cập hơn là một cụm giới từ, câu khởi đầu bằng V-ing hoặcmệnh đề khởi đầu bằng câu hỏi wh .Ví dụ :Thành lập cụm giới từ từ giới từ +cụm danh từ: at a party…Thành lập cụm giới từ từ giới từ +đại từ: with me…Thành lập cụm giới từ từ giới từ +trạng từ: From there…

47 Cách Sử Dụng Giới Từ Trong Tiếng Anh

*Thành lập cụm giới từ từ giới từ + cụm danh từ : at a party … Thành lập cụm giới từ từ giới từ + đại từ : with me … Thành lập cụm giới từ từ giới từ + trạng từ : From there … Cách sử dụng giới từ không hề đơn thuầnCách sử dụng những giới từ trong tiếngAnh không hề đơn thuần. Thực tế, không có quy luật cố định và thắt chặt về cách sử dụng giới từ, cùng một giới từ nhưng khi tích hợp với những từ loại khác nhau sẽ tạo ra nghĩakhác biệt. Cách duy nhất là bạn nên quan tâm học thuộc việc sử dụng giới từ ngaytừ đầu .Ghi nhớ 47 cách sử dụng giới từtrong tiếng Anh sẽ giúp bạn biết cách dùng giới từ trong câu đúng mực nhất. Giới từ hoàn toàn có thể đứng ở những vị trísau :Đứng sau động từ “to be”, trước danhtừ: Đứng sau động từ “ to be ”, trước danhtừ :Ví dụ : The pencil is on the table ( Cái bút chì ở trên bàn ) .

Cụmgiới từ onthe table đứng sau động từ “to be” để chỉ vị trí của chủ ngữ Thepencil.

Đứng sau động từ: Có thể liền sauđộng từ hoặc bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ. Đứng sau động từ : Có thể liền sauđộng từ hoặc bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ .Ví dụ : I live in Ho ChiMinh City : Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh .Đứng sau danh từ để bổ nghĩa chodanh từĐứng sau danh từ để bổ nghĩa chodanh từVí dụ : The book about Japanese food ( Quyển sách về ẩm thực NhậtBản ) .

Cụm giới từ about Japanese food bổnghĩa cho danh từ book.

Xem thêm: Commission Là Gì – Tìm Hiểu Commission Trong Khách Sạn

Cách Sử Dụng Giới Từ Chỉ Vị Trí Trong Tiếng Anh

Giới từ Cách dùng Ví dụ
At (ở, tại) – Chỉ một địa điểm cụ thể – Dùng trước tên một tòa nhà khi ta đề cập tới hoạt động / sự kiện thường xuyên diễn ra trong đó – Chỉ nơi làm việc, học tập – At home, at the station… – At the cinema, … – At work, at school…
In (ở trong, trong) – Vị trí bên trong 1 diện tích hay một không gian 3 chiều – Dùng trước tên làng, thị trấn, thành phố, đất nước – Dùng với phương tiện đi lại bằng xe hơi / taxi – Dùng chỉ phương hướng và một số cụm từ chỉ nơi chốn – In the room, in the park … – In France, in Paris … – In a car, in a taxi – In the South, in the North…, in the back …
On Trên, ở trên) – Chỉ vị trí trên bề mặt – Chỉ nơi chốn hoặc số tầng (nhà) – Phương tiện đi lại công cộng/ cá nhân – Dùng trong cụm từ chỉ vị trí – On the table … – On the floor… – On a bus, on a plane… – On the left, on the right…
By/ next to/ beside (bên cạnh) Dùng để chỉ vị trí bên cạnh By window, next to the car, beside the house…
Under (dưới, bên dưới) Dùng để chỉ vị trí bên dưới và có tiếp xúc bên dưới của bề mặt. Under the table…
Above (bên trên) Chỉ vị trí phía trên nhưng có khoảng cách với bề mặt. Above my head…
Between (ở giữa) Dùng để diễn tả vị trí ở giữa 2 nơi, địa điểm nào đó nhưng tách biệt, cụ thể. Between the sea and the mountains…
Among (ở giữa) Dùng để diễn tả vị trí ở giữa nhưng địa điểm không thể xác định rõ ràng. Among the trees…
Behind (đằng sau) Chỉ vật ở phía đằng sau. Behind the scenes…
Across from/ opposite (đối diện) Chỉ vị trí đối diện với một vật thể nào đó. Across from the bookstore, opposite the bank…
In front of (phía trước) Dùng để chỉ vị trí ở phía trước nhưng không có giới hạn. In front of the mirror…
Near, close to (ở gần) Dùng để chỉ vị trí ở gần trong một khoảng cách ngắn, cụ thể, nhất định. Near the front door, close to the table…
Inside (bên trong) Dùng để chỉ vị trí ở bên trong một vật nào đó. Inside the box…
Outside (bên ngoài) Dùng để chỉ vị trí vật ở bên ngoài một vật nào đó. Outside the house…
Round/ Around (xung quanh) Dùng để chỉ vật khi ở vị trí xung quanh một địa điểm khác. Around the park…

*

Cách Sử Dụng Giới Từ Chỉ Thời Gian Trong Tiếng Anh

Giới từ Cách sử dụng Ví dụ
on Ngày trong tuần on Monday
in – Tháng / mùa – Thời gian trong ngày – Năm – Sau một khoảng thời gian nhất định – in July / in sumer – in the morning – in 2010 – in an hour
at – Cho night – Cho weekend – Một mốc thời gian nhất định – at night – at the weekend – at half past nine
since Từ khoảng thời gian nhất định trong quá khứ đến hiện tại since 1990
for Một khoảng thời gian nhất định tính từ quá khứ đến hiện tại for 3 years
ago Khoảng thời gian trong quá khứ years ago
before Trước khoảng thời gian before 2008
to Nói về thời gian ten to seven (6:50)
past Nói về thời gian ten past six (6:10)
to / till / until Đánh dấu bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian from Tuesday to/till Friday
till / until Cho đến khi He is on holiday until Thursday.

Một Số Bài Tập Về Giới Từ Trong Tiếng Anh

Cách sử dụng giới từ chỉ thời hạn và vị trí trong tiếng AnhKISS English xin san sẻ 1 số ít dạngbài tập tương quan đến giới từ trong tiếng Anh thường gặp nhất để những bạn thamkhảo :

Dạng 1: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây.

1. The price of electricity is goingup _____ July .2. I waited _____ 9 o’clock and then went home3. They came to visit us _____ mybirthday .4. Did you have a good time _____Christmas ?5. My cat is very fond _____ fish .

Dạng 2: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống

1. Elizabeth is fond … … …. going to dances .a. ) in b. ) of c. ) with d. ) at2. He was put … … …. prison .a. ) to b. ) from c. ) into d. ) at3. I saw him … … …. noon .a. ) for b. ) with c. ) against d. ) at

4. She likes to go ………. apicnic.

Xem thêm: Guideline Là Gì – Nghĩa Của Từ Guideline

a. ) for b. ) on c. ) for and on arecorrect d. ) by5. She burst … … …. tears .a. ) out of b. ) into c. ) for d. ) in

ĐÁP ÁN:

– Dạng 1: 1.in – 2.until – 3.on – 4.at – 5.of

– Dạng 2 : 1B – 2C – 3D – 4C – 5BHy vọng những kỹ năng và kiến thức hữu dụng về giới từ trong tiếng Anh sẽ giúp bạn hiểu rõ và biết cách vận dụng đúng nhất. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những video có ích của KISS English để nâng cao hơn trình độ ngoại ngữ nhé .
Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.