Sau Although Là Gì – Cấu Trúc Và Cách Dùng “Although” Trong Tiếng Anh

Sau Although Là Gì – Cấu Trúc Và Cách Dùng “Although” Trong Tiếng Anh

“Although” và các cấu trúc liên quan như “despite, in spite of, though, eventhough” đều là những kiến thức ngữ pháp quan trọng trong tiếng anh chỉ sự nhượng bộ. Các cấu trúc này thường được sử dụng phổ biến trong giao tiếp và trong các bài kiểm tra tốt nghiệp, đại học.

Bạn đang xem: Sau although là gì

***

Lưu ý:

Khi although/ though/ even though đứng đầu câu thì ta phải sử dụng dấu phải ngăn cách hai câu. Còn khi chúng đứng giữa câu thì không cần có dấu phẩy.Although/ though/ even though có nghĩa giống nhau nhưng mỗi từ biểu đạt sắc thái khác nhau và ngữ cảnh sử dụng khác nhau:

Khi although/ though/ even though đứng đầu câu thì ta phải sử dụng dấu phải ngăn cách hai câu. Còn khi chúng đứng giữa câu thì không cần có dấu phẩy.Although/ though/ even though có nghĩa giống nhau nhưng mỗi từ biểu đạt sắc thái khác nhau và ngữ cảnh sử dụng khác nhau:

+ Even though được dùng để miêu tả sự tương phản can đảm và mạnh mẽ hơn so với Although và ThoughVí dụ : Even though she usually tells lies, many people believe her .( Mặc dù chị ta tiếp tục nói dối nhưng nhiều người lại tin cậy chị ta )+ Trong văn viết tất cả chúng ta nên sử dụng although bộc lộ sắc thái sang trọng và quý phái. Còn dùng though trong văn nói khi biểu lộ thái độ không sang trọng và quý phái hoặc thân thiện. Và trong nhiều trường hợp, though thường đứng cuối câu .Ví dụ :Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities .( Mặc dù thời tiết xấu nhưng chúng tôi vẫn có một kì nghỉ tuyệt vời với nhiều hoạt động giải trí mê hoặc )I didn’t get a job though I had all the necessary qualification .( Tôi không có việc làm mặc dầu tôi có rất đầy đủ bằng cấp thiết yếu )

Các cấu trúc đồng nghĩa với although: Despite và In spite of

Cách dùng : Hai từ này cũng được dùng để chỉ sự trái chiều giữa hai mệnh đề, thường được sử dụng thông dụng trong văn nói và despite mang sắc thái sang trọng và quý phái hơn in spite of .

► Despite/ In spite of + N/ phrase/ V-ing

Ví dụ :Despite being out of money, she went shopping.Despite being out of money, she went shopping .( Mặc dù hết tiền nhưng chị ấy vẫn đi shopping )In spite of his experience in machinery, he couldn’t repair the machine in our office.In spite of his experience in machinery, he couldn’t repair the machine in our office .( Mặc dù có kinh nghiệm tay nghề thay thế sửa chữa máy móc, nhưng anh ấy không hề sửa được thiết bị ở văn phòng chúng tôi )

► Cấu trúc despite, in spite of đi với mệnh đề

Công thức: Despite/ In spite of the fact that + S + V

Ví dụ :Despite the fact that he hasn’t kept his promise many times, she still believes him.Despite the fact that he hasn’t kept his promise many times, she still believes him .( Mặc dù anh ấy không giữ lời hứa nhiều lần nhưng chị ta vẫn tin yêu anh ấy )

Bài tập vận dụng

Để ghi nhớ ngay những kỹ năng và kiến thức vừa học, và hiểu sâu hơn về cách ứng dụng cấu trúc vào bài tập, hãy cùng hoidapthutuchaiquan.vn triển khai xong những bài tập sau nhé .

Exercise 1. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible. ( Hoàn thành câu sử dụng although, despite/in spite of. Một số chỗ có thể sử dụng hai đáp án)

1. ______ the story of the film was good, I didn’t like the acting .2. I went to see the film ______ feeling really tired .

3. I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

Xem thêm: Bản Tin Nông Nghiệp – Điểm Tin Nông Nghiệp Trên Một Số Báo

4. ______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film .5. ______Lan is a poor student, she studies very well .

Exercise 2: Rewrite these sentences (Viết lại câu)

Although Bean is not an intelligent children, he can speak English very wellAlthough Bean is not an intelligent children, he can speak English very well=> Despite / In spite of ______________________________________ .Even though Mr.Ba took a taxi, he was late for the meeting.Even though Mr. Ba took a taxi, he was late for the meeting .=> Despite / In spite of______________________________________ .Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill .=> Although______________________________________ .She is intelligent and beautiful. She isn’t confident of herself.She is intelligent and beautiful. She isn’t confident of herself .

=> Although______________________________________.

Despite the fact that he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted to the university.Despite the fact that he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted to the university .

=> Even though______________________________________.

Xem thêm: #1 Adobe Air Là Gì? Tính Năng & Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm 2021

Với những kiến thức và kỹ năng có ích mà chúng tôi san sẻ, kỳ vọng những bạn đã hiểu rõ hơn về cấu trúc Although, though, even though và cách sử dụng của chúng. Chúc những bạn luôn luôn học tập thật giỏi và giành nhiều điểm cao trong bài thi tiếng anh .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *