sao Hỏa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

sao Hỏa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cả hai mặt trăng bị khóa thủy triều, luôn luôn quay một mặt hướng về Sao Hỏa.

Both moons are tidally locked, always presenting the same face towards Mars.

WikiMatrix

Chúng tôi biết rất nhiều về sao Hỏa.

We know a lot about Mars.

QED

Cho dù sao Hỏa có bầu khí quyển, rõ ràng nó mỏng hơn nhiều so với Trái Đất.

And so even though Mars has an atmosphere, we can see it’s much thinner than the Earth’s.

ted2019

Chúng tôi cũng đang dùng nó để cái thiện cách chúng tôi khám phá sao Hỏa.

So we’re using it to improve the ways that we explore Mars.

ted2019

(Tiếng cười) Đó là sao hỏa.

(Laughter) It’s at Mars.

ted2019

Một vài chiếc Saturn V có thể đưa chúng ta lên sao Hỏa.

A couple of Saturn Vs would have gotten us there.

ted2019

Anh ở trên Sao Hỏa.

– I am on Mars.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy, hãy quay trở lại với sao Hỏa.

So, back to Mars.

ted2019

Lập bản đồ Sao Hỏa, nêu những câu hỏi

Mapping Mars, Asking Questions

jw2019

Nó nhìn giống như máy sấy tóc ở Sao hỏa.

It looks like a hair dryer from Mars.

ted2019

Và hóa ra là bầu khí quyển sao Hỏa thường là 100% ẩm thấp.

And it turns out the Mars atmosphere is often 100 percent humid.

ted2019

Hai mặt trăng của sao Hỏa cũng được phân tích.

Mars‘ two moons were also to be analyzed.

WikiMatrix

Sao Hỏa : hình ảnh của Nasa cho thấy dấu hiệu nước chảy

Mars : Nasa images show signs of flowing water

EVBNews

Xem thêm: Get on là gì

Hố thiên thạch Vishniac trên Sao Hỏa được đặt tên để vinh danh ông.

The crater Vishniac on Mars is named in his honor.

WikiMatrix

Sao Hỏa có thể giữ bí mật của chúng ta.

Mars may hold that secret for us.

ted2019

Và khi nó biến mất, Trái Đất trở thành Sao Hỏa.

And when it vanishes, Earth becomes Mars.

ted2019

Điều này đã khiến môi trường trong hồ được so sánh với của Sao Hỏa.

This has caused the lake to be compared to the environment of Mars.

WikiMatrix

Chúng tôi sẽ bắt đầu nhiệm vụ tìm sự sống trên sao Hỏa.

We’re going to launch a series of missions to begin that search for life on Mars.

ted2019

Sao Hỏa, hành tinh đỏ.

This bill is outrageous!

OpenSubtitles2018. v3

Sao Hỏa vẫn tồn tại tốt mà không cần có những vi sinh vật.

Mars gets along perfectly well without so much as a microorganism.

OpenSubtitles2018. v3

6 tháng 5: Tàu thăm dò sao Hỏa của UAE có tên Hope.

6 May: UAE Mars probe named Hope.

WikiMatrix

Tầng nước nổi trên sao Hỏa, đóng băng.

Sub- surface water on Mars, frozen in the form of ice.

QED

Nước ở đại dương trên sao Hỏa đã đi đâu?

Where did the ocean’s worth of water on Mars go?

QED

NASA vừa đưa lên sao Hỏa con robot đầu tiên.

I am now a graduate student at MlT studying artificial intelligence, the year is 1997, and NASA has just landed the first robot on Mars.

QED

Nó nằm trong quỹ đạo quanh mặt trời giữa Sao HỏaSao Mộc.

It is in orbit around the sun between Mars and Jupiter.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *