” Rush Time Là Gì ? ‘Take Your Time’ Là Gì

” Rush Time Là Gì ? ‘Take Your Time’ Là Gì
the busy part of the day when towns and cities are crowded, either in the morning when people are travelling to work, or in the evening when people are travelling home:
the busy part of the day when towns and cities are crowded, either in the morning when people are travelling to work, or in the evening when people are travelling home :Bạn đang xem : Rush time là gì  

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ mongkiemthe.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

one of the busy parts of the day, either when people are traveling to work in the morning or when they are traveling home from work in the evening:
one of the very busy times of the day on roads, trains, etc., in the morning when people are travelling to work and in the evening when people are going home:
The transport system has sufficient capacity on average but intermittently experiences rush hour complications.
It was right around five-thirty, it was rush hour, and the platform was really crowded – almost impossible to move.
For example, it is common sense that families with children in the “rush hour of life” stand to benefit from a more relaxed view on the virtues of employment.
At every period throughout that rush hour there would still be a considerable number of people standing in those trains.
The rush hour demonstrates that daily, and evacuation information is not readily available to the public.
There does not seem to be any rush hour, and there is huge unemployment, most of which seems to be in the public sector.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press hay của các nhà cấp phép.
one of the busy parts of the day, either when people are traveling to work in the morning or when they are traveling home from work in the evening : one of the very busy times of the day on roads, trains, etc., in the morning when people are travelling to work and in the evening when people are going home : The transport system has sufficient capacity on average but intermittently experiences rush hour complications. It was right around five-thirty, it was rush hour, and the platform was really crowded – almost impossible to move. For example, it is common sense that families with children in the ” rush hour of life ” stand to benefit from a more relaxed view on the virtues of employment. At every period throughout that rush hour there would still be a considerable number of people standing in those trains. The rush hour demonstrates that daily, and evacuation information is not readily available to the public. There does not seem to be any rush hour, and there is huge unemployment, most of which seems to be in the public sector. Các quan điểm của những ví dụ không biểu lộ quan điểm của những biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press hay của những nhà cấp phép .Xem thêm : Các Loại Rau Thơm Tiếng Anh Là Gì, Rau Thơm Trong Tiếng Tiếng Anh *
*
*
*
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phépGiới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng { { / displayLoginPopup } } { { # notifications } } { { { message } } } { { # secondaryButtonUrl } } { { { secondaryButtonLabel } } } { { / secondaryButtonUrl } } { { # dismissable } } { { { closeMessage } } } { { / dismissable } } { { / notifications } } English ( UK ) English ( US ) Español Español ( Latinoamérica ) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 ( 简体 ) 正體中文 ( 繁體 ) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng ViệtTiếng Hà Lan – Tiếng Anh Tiếng Anh – Tiếng Ả Rập Tiếng Anh – Tiếng Catalan Tiếng Anh – Tiếng Trung Quốc ( Giản Thể ) Tiếng Anh – Tiếng Trung Quốc ( Phồn Thể ) Tiếng Anh – Tiếng Séc Tiếng Anh – Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh – Tiếng Nước Hàn Tiếng Anh – Tiếng Malay Tiếng Anh – Tiếng Na Uy Tiếng Anh – Tiếng Nga Tiếng Anh – Tiếng Thái Tiếng Anh – Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh – Tiếng ViệtEnglish ( UK ) English ( US ) Español Español ( Latinoamérica ) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 ( 简体 ) 正體中文 ( 繁體 ) Polski 한국어 Türkçe 日本語

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *