Thành ngữ Mỹ thông dụng: a risk taker/between the devil and the deep blue sea

Thành ngữ Mỹ thông dụng: a risk taker/between the devil and the deep blue sea

Popular American Idioms # 88

Thành ngữ Mỹ thông dụng : a risk taker / between the devil and the deep blue sea

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “ POPULAR AMERICAN IDIOMS ” bài số 88 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise đảm nhiệm .

The two idioms we’re learning today are A RISK TAKER and BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA .

Trong bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay, hai thành ngữ ta học là A RISK TAKER và BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA .

In every society, there are different types of people. Even in our families, we see this fact. In the Norton’s family, the difference is really noticeable. Jack is easy-going and simple ; he goes to work, drives a rather cheap car, buys reasonably-priced clothes. His brother Gary, on the contrary, is extravagant ; he shops for expensive items such as the newest I-phone, the most costly clothes and he treasures his top-of-the-line Mercedes .

Trong mỗi xã hội đều cò những loại người khác nhau. Ngay trong mỗi mái ấm gia đình ta cũng thấy sự kiện này. Ta thấy rõ sự độc lạ trong mái ấm gia đình ông bà Norton. Jack thuận tiện vui tươi. Em của Jack, Gary thì khác hẳn. Cậu ta xa xỉ, shopping những thứ rất đắt tiền như cái I-phone mới nhất, quần áo đắt nhất và cậu ta quí chiếc xe Mercedes hạng sang của cậu .

MIKE : Mai Lan, Jack has invited us to dinner this Saturday evening. Let’s go. Is that alright with you ?

Mai Lan, Jack mời mình đi ăn cơm chiều thứ bẩy. Mình đi nhé. Cô thấy được không ?

MAI LAN : Oh, yes. That will be fun. Jack’s really nice. We enjoy being with him, don’t we ?

Ồ, được. Ta sẽ vui đó. Jack thật dễ thương và đáng yêu. Gập mặt Jack là mình vui, đúng không ?

MIKE : Do you know his brother Gary ? He’s so different from Jack .

Cô biết Gary, em của Jack không ? Cậu ta khác hẳn .

MAI LAN : Really ? In what way is he different ?

Thực à ? Cậu ta khác như thế nào ?

MIKE : Gary is not simple like Jack. He’s material-minded, he goes for expensive things, such as costly suits, shoes, hi-tech items and cars .

Gary không đơn giản và giản dị như Jack. Anh ta thích vật chất, anh shopping những thứ đắt tiền, quần áo, giầy dép, dụng cụ và xe hơi .

MAI LAN : How can he afford to be so extravagant ?

Anh xoay sở thế nào để mà xa xỉ thế ?

MIKE : That’s the issue .

Vấn đề là đó .

MAI LAN : I don’t see how a person with an average job can have money to live like him .

Tôi không hiểu làm thế nào một người làm việc làm trung bình mà hoàn toàn có thể có tiền để mà sống như cậu này .

MIKE : Gary is a risk taker !

Gary là một risk taker .

MAI LAN : A risk taker ? That’s one who takes risk, right ?

A risk taker ? Đó là một người thích liều lĩnh, phải không ?

MIKE : A risk R-I-S-K taker T-A-K-E-R is willing to do things that involves danger in order to achieve a goal .

A risk R-I-S-K taker T-A-K-E-R sẵn sàng chuẩn bị làm những việc hoàn toàn có thể nguy hại để đạt được mục tiêu của mình .

MAI LAN : Gary has such expensive taste. He must do something risky to earn money to satisfy his desires !

Gary thích toàn những thứ đắt tiền. Cậu ta phải thao tác gì hơi gây cấn để mà có tiền tiêu cho thỏa ý .

MIKE : You’re so right .

Cô nói đúng .

MAI LAN : So what does he do besides working at his job which you know ?

Vậy cậu ta làm gì ngoài việc làm thường mà anh biết ?

MIKE : He gambles. He has won some, lost some. At the casino he has met a few people who are his same type .

Anh ta đánh bạc. Anh đã được, đã thua. Ở sòng bài anh gập một số ít người cùng loại với anh .

MAI LAN: Ah. So he’s doing business with them. Now, that’s a risk taker!

À. Vậy là anh ta kinh doanh với họ. Đúng là người liều thật .

MIKE : You guess right. He buys various articles then sell to them at high cost and allow them to pay in severalinstallments .

Cô đoán đúng. Cậu ta mua những sản phẩm & hàng hóa, rồi bán lại cho họ với giá cao, cho họ trả từ từ, trả làm nhiều lần .

MAI LAN : Oh my gosh ! What if they don’t pay on time ?

Trời ơi, nếu họ không trả đúng hạn thì sao ?

MIKE : Then Gary’s in deep water .

Thì Gary sẽ gập khó khăn vất vả .

MAI LAN : What’s the most expensive item he’s dealing in right now ?

Cái gì là món đắt nhất mà cậu ta đang kinh doanh lúc này hả anh ?

MIKE : A top-of-the-line Lexus .

Một chiếc xe Lexus hạng sang .

MAI LAN : How did he get enough money to buy it ?

Làm sao cậu ta xoay sở đủ tiền để mua xe đó ?

MIKE : He put out all his savings and borrowed from friends .

Cậu ta bỏ hết tiền để dành và vay thêm bè bạn .

MAI LAN : What risk taking ! What happens if his buyer doesn’t pay ?

Thât là liều lĩnh. Nếu người mua không trả thì sao đây ?

MIKE : That’s the trouble ! He’s having a headache with the guy who bought the car. He’s behind his payment .

Rắc rối thế đấy. Cậu ta đang nhức đầu về chàng trai mua cái xe. Anh ta chưa trả tiền kỳ này .

MAI LAN : What’s Gary going to do if the guy doesn’t pay ? Will he pay for it out of his pocket or sue the guy ?

Vậy Gary sẽ làm gì nếu anh mua xe không trả tiền ? Gary sẽ bỏ tiền túi ra hay kiện hắn ?

MIKE : Well. I can say in this situation, he’s between the devil and the deep blue sea !

À. Tôi hoàn toàn có thể nói là anh ta đang ở trong thực trạng ” between the devil and the deep blue sea ” .

MAI LAN : “ Between the devil and the deep blue sea ” ?

“ Between the devil and the deep blue sea ” ?

MIKE : Yes. He’s “ between B-E-T-W-E-E-N the devil D-E-V-I-L and the deep D-E-E-P blue B-L-U-E sea S-E-A ” means he’s caught in a dilemma, in a undesirable situation .

Phải. Cậu ta trong cảnh ” between B-E-T-W-E-EN the devil D-E-V-I-L and the deep D-E-EP blue B-L-U-E sea S-E-A ” có nghĩa là trong trạng thái khó xử, hai đường đều xấu .

MAI LAN : Ah ! I see. One is the devil, the other is the deep blue sea. Both are dangerous .

À. Tôi hiểu rồi. Một bên là con quỉ, một bên là biển sâu. Cả hai đều nguy hại .

MIKE : That’s right. So now he can’t yet decide what to do .

Đúng đó. Vậy là giờ đây anh ta chưa biết quyết định hành động ra làm sao .

MAI LAN : Well. I wish him luck. I hope the guy who bought the car will pay on time and Gary will get out of trouble .

À. Tôi chúc anh ta như mong muốn. Tôi kỳ vọng chàng trai mua xe sẽ trả tiền đúng hạn và Gary hết bị rắc rối .

MIKE : Well, Gary is a risk taker. Risk takers may strike it rich or find themselves between the devil and the deep blue sea like Gary .

Ồ. Gary là một tay liều lĩnh. Những người liều lĩnh hoàn toàn có thể làm giầu hoặc rơi vào cảnh ” tránh vỏ dưa gập vỏ dừa ” như Gary vậy .

Hôm nay tất cả chúng ta vừa học hai thành ngữ : A RISK TAKER nghĩa là MỘT NGƯỜI LIỀU LĨNH và BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA nghĩa là TRÁNH VỎ DƯA GẬP VỎ DỪA. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.