rigorous tiếng Anh là gì?

rigorous tiếng Anh là gì?
rigorous tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng rigorous trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ rigorous tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm rigorous tiếng Anh
rigorous
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ rigorous

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: rigorous tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

rigorous tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ rigorous trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ rigorous tiếng Anh nghĩa là gì.

rigorous /’rigərəs/

* tính từ
– nghiêm khắc, khắt khe, chặt chẽ, nghiêm ngặt
– khắc nghiệt (thời tiết, khí hậu)
=rigorous climate+ khí hậu khắc nghiệt
– khắc khổ (đời sống)
– chính xác
=rigorous scientific method+ phương pháp khoa học chính xác

rigorous
– nghiêm túc, chặt chẽ

Thuật ngữ liên quan tới rigorous

Tóm lại nội dung ý nghĩa của rigorous trong tiếng Anh

rigorous có nghĩa là: rigorous /’rigərəs/* tính từ- nghiêm khắc, khắt khe, chặt chẽ, nghiêm ngặt- khắc nghiệt (thời tiết, khí hậu)=rigorous climate+ khí hậu khắc nghiệt- khắc khổ (đời sống)- chính xác=rigorous scientific method+ phương pháp khoa học chính xácrigorous- nghiêm túc, chặt chẽ

Đây là cách dùng rigorous tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ rigorous tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

rigorous /’rigərəs/* tính từ- nghiêm khắc tiếng Anh là gì?
khắt khe tiếng Anh là gì?
chặt chẽ tiếng Anh là gì?
nghiêm ngặt- khắc nghiệt (thời tiết tiếng Anh là gì?
khí hậu)=rigorous climate+ khí hậu khắc nghiệt- khắc khổ (đời sống)- chính xác=rigorous scientific method+ phương pháp khoa học chính xácrigorous- nghiêm túc tiếng Anh là gì?
chặt chẽ

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.