Refer Là Gì Lý Giải Refer Nghĩa Là Gì – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương

Refer Là Gì Lý Giải Refer Nghĩa Là Gì – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
refer back là gìrefer to là gìrefer bảo hiểm là gì

refer
refer to sth là gì

refer /ri”fə:/ ngoại động từ quy, quy cho, quy vàoto refer one”s failure to…: quy sự thất bại là ở tại… chuyển đến (ai, tổ chức nào) để xem xét, giao cho nghiên cứu giải quyếtthe matter must be referred to a tribunal: vấn đề phải được chuyển đến một toà án để xét xửto refer a question to someone”s decision: giao một vấn đề cho ai quyết định chỉ dẫn (ai) đến hỏi (người nào, tổ chức nào)I have been referred to you: người ta chỉ tôi đến hỏi anhto refer oneself: viện vào, dựa vào, nhờ cậy vàoI refer myself to your experience: tôi dựa vào kinh nghiệm của anh nội động từ xem, tham khảoto refer to one”s watch for the exact time: xem đồng hồ để biết đúng mấy giờto refer to a documemt: tham khảo một tài liệu ám chỉ, nói đến, kể đến, nhắc đếndon”t refer to the matter again: đừng nhắc đến vấn đề ấy nữathat is the passage he referred to: đó là đoạn ông ta nói đến tìm đến, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vàoto refer to somebody for help: tìm đến ai để nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ cậy sự giúp đỡ của ai có liên quan tới, có quan hệ tới, có dính dáng tớito refer to something: có liên quan đến việc gì hỏi ý kiếnto refer to somebody: hỏi ý kiến airefer to drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại người lĩnh séc (trong trường hợp ngân hàng chưa thanh toán được)referring to your letter (thương nghiệp) tiếp theo bức thư của ôngtham chiếuLĩnh vực: toán & tinchỉ, hướng theorefer torút vềrefer to asmệnh danhrefer to drawerchỉ dẫn người rút tiền

Word families ( Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs ) : referee, reference, referral, refer, referee

refer to nghĩa là gìplease refer to là gìrefer back to là gì

refer

Từ điển Collocation

refer verb PHRASAL VERBS refer to sb/sth

ADV. briefly, in passing He referred to the report in passing. | specifically | commonly The disease was commonly referred to as ‘the green sickness’. | frequently, often | generally, usually | sometimes | always | never | jokingly

VERB + REFER be used to The term ‘alexia’ is used to refer to any acquired disorder of reading.

PREP. as She always referred to Ben as ‘that nice man’.

Từ điển WordNet

v .
think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to another
This plant can be referred to a known species
send or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient to a specialist

refer a bill to a committee

File Extension Dictionary

ReferBib Document

English Synonym and Antonym Dictionary

refers | referred | referringsyn. : allude direct point recommend send

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *