(quả) nho trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

(quả) nho trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tuần sau con sẽ làm với nho khô. ”

Next week, with raisins. ”

QED

Các tòa nhà nho nhỏ xung quanh quảng trường có cấu trúc ba tầng đặc trưng..

The buildings around the square are all small three storied structures.

WikiMatrix

Liên từ đẳng lập nhanh nhẹn, nho nhỏ.

Conjunctions are small and nimble .

QED

Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật-lê?

Never do people gather grapes from thorns or figs from thistles, do they?

jw2019

Con cáo và chùm nho là truyện ngụ ngôn của Aesop.

The Lion and the Mouse is one of Aesop’s Fables.

WikiMatrix

Nên bây giờ tao và mày, chúng ta sẽ có cái bí mật nho nhỏ này.

So now you and me, we have our own little secret.

OpenSubtitles2018. v3

Một chuyến viếng thăm nho nhỏ thôi.

Just a little visit.

OpenSubtitles2018. v3

Vườn nho tốt phải có một tường rào bảo vệ, ruộng bậc thang và chòi canh.

A protective wall, carefully fashioned terraces, and a watchman’s booth marked a well-kept hillside vineyard .

jw2019

Leiwen là một trong những đô thị trồng nho lớn nằm bên sông Moselle.

Leiwen is one of the most significant wine growing municipalities on the Moselle river.

WikiMatrix

Giả sử chúng ta cần đo nhiệt độ trong một vườn nho.

Suppose we need to measure the temperature in a vineyard.

Literature

Mỗi gia đình sẽ sống trong sự bình yên dưới cây nho và cây vả mình.

Every family will dwell in peace under its own vine and fig tree.

jw2019

Khi nào việc đạp nho trong bồn ép tượng trưng này bắt đầu?

When will this symbolic winepress be trodden?

jw2019

Còn anh thì có cái công cụ tìm kiếm và những đoạn phim về gia đình nho nhỏ.

And you’ve got your search engine and all your little home videos.

OpenSubtitles2018. v3

Vườn nho và chủ vườn

The Vineyard and Its Owner

jw2019

Như đề cập ở trên, ngài nói về người có cây vả trong vườn nho mình.

As noted earlier, he spoke of a certain man who had a fig tree in his vineyard.

jw2019

Tôi đã cố gắng làm một việc tốt nho nhỏ cho vợ mình.

So I tried to do a small good thing for my wife.

ted2019

Đó là một cái luật nho nhỏ tên ” Luật của Brannigan.

It’s a little rule known as ” Brannigan’s Law. “

OpenSubtitles2018. v3

Rồi chúng tôi mắc phải một số lỗi lầm nho nhỏ.

Then we made some little mistakes.

OpenSubtitles2018. v3

Một CLB nho nhỏ nhỉ?

Small club.

OpenSubtitles2018. v3

“Trái nho hoang”

“Wild Grapes

jw2019

“Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái.

“They will certainly build houses and have occupancy; and they will certainly plant vineyards and eat their fruitage.

jw2019

Chúng sẽ ăn nuốt cây nho, cây vả ngươi.

They will devour your vines and your fig trees.

jw2019

Vì mùa nho đã kết thúc mà không thu hoạch được trái nào.

Because no fruit will have been gathered when the grape harvest ends.

jw2019

* Chúa đặt người canh gác vườn nho, GLGƯ 101:44–58.

* The Lord set watchmen over the vineyard, D&C 101:44–58.

LDS

10 “Hãy lên các vườn nho bậc thang của nó mà tàn phá,

10 “Come up against her vineyard terraces and bring ruin,

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *